Je Vaše vidění zkreslené nebo rozmazané?  Často máte unavené oči nebo bolesti hlavy? Stává se Vám, že zaměňujete číslice např. 9 8 6 a 0 nebo znaky HMNA nebo O a D? Pak zřejmě Vaše oči trápí astigmatismus.

Co je Astigmatismus?

Astigmatismus (tzv. cylindrická oční vada) je refrakční vada, způsobující nepřesné zaostření obrazu na sítnici, což je zaviněno nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky v systému oka. Kvůli této nepravidelnosti zakřivení vznikají dvě ohniska jak před tak i za sítnicí- u každého jedince je to jinak a to pak způsobuje to, proč vnímáme obraz jako neostrý a rozmazaný. Astigmatismus se také vyskytuje často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

čočka

čočka

Ten, kdo trpí astigmatismem, vidí neostře jak na blízko, tak i do dálky.

Při vysokých stupních astigmatismu může být problém vidět pravý roh, rovné čáry, linky, jemné body.

čočka

V předpisu vašich brýlí se astigmatismus označuje zkratkou cyl a jeho osa (zkratka ax) se vyjadřuje v úhlových stupních - např -1,5 cyl ax 145 st.

Léčba astigmatismu

Astigmatismus je v dnešní době již poměrně dobře korigovatelný. Je několik možností jeho řešení:

  • 1.    Brýlová korekce

Astigmatismus lze korigovat samozřejmě speciálními brýlovými skly – tzv. cylindrickými. Při nižším stupni astigmatismu je toto řešení jednoduché a účinné. Ale problém nastává při vyšším stupni a zejména při kombinovaných vadách, kdy skla dosahují velkých tlouštěk. Tato skla jsou nehezká, těžká a také velmi zužují zorné pole pacienta. Nehledě na skutečnost, že jsou brýle drahé.

  • 2.    Torické kontaktní čočky

Zvolit si lze i torické kontaktní čočky, které nepravidelnost rohovky vyrovnávají. Jejich velkou nevýhodou však je tzv. optická nestabilita, způsobená pohybem oka, které posunuje čočkou a vysycháním slzného filmu oka.

  • 3.    Laserová operace

Laserovou korekcí je možno velmi přesně a jemně odstranit astigmatismus a současně také dalekozrakost či krátkozrakost přímo v jednom zákroku. Při laserovém zákroku NeoLASIK HD laserový paprsek „upraví“ rohovku do optimálního stavu a odstraní dioptrie podle přesné digitální mapy, takže každá drobná nerovnost je upravena do optimálního tvaru. laserová korekce je ovšem vhodná pro osoby do přibližně 45 let. po tomto věku jsou doporučovány již nelaserové metody.

  • 4.    Fakické torické čočky

Pokud rohovka není vhodná pro laserovou operaci a přitom se jedná o mladého pacienta (do 45 let), pak je jednou z vhodných metod implantace fakických čoček. Při této metodě zůstává zachována přirozená čočka v oku a před ní je naimplantována čočka fakická. Můžeme ji jednoduše přirovnat k čočce kontaktní. Ale protože je „nasazena“ přímo do oka, tak je zcela bezúdržbová.

Příklad fakické torické čočky: ICL Toric

  • 5.    Nitrooční torické čočky

Pokud je astigmatismus vyšších stupňů, nebo je kombinovaný s jinou vyšší refrakční vadou, pokud rohovka není vhodná pro laserovou operaci nebo je pacient starší 45 let, pak je vhodnou a velmi účinnou metodou implantace nitrooční torické čočky. Při zákroku je z oka vyjmuta přirozená čočka, která nesplňuje požadavky na kvalitní vidění. Je nahrazena umělou nitrooční torickou čočkou. Tím je zcela odstraněn astigmatismus. Avšak pokud pacient trpí například krátkozrakostí a vetchozrakostí (špatné vidění na čtení), bude i nadále muset nosit brýle. Tímto způsobem lze astigmatismus také při operaci šedého zákalu.  Řešení astigmatismu torickou čočkou je dlouhodobé a předvídatelné.

OBRÁZEK: Příklad kvalitní čočky: Acysof IQ Toric

  • 6.    Nitrooční multifokální torické čočky

Pokud si pacient přeje navíc zbavit se závislosti na brýlích, pak může zvolit zákrok PRELEX Toric, při kterém mu bude naimplantována multifokální torická čočka. V tomto případě se zcela zbaví závislosti na brýlích.

Příklad kvalitní čočky: Acrysof IQ ReSTOR Toric

čočka

  • 7.    Limbální relaxační nářezy

Při operaci šedého zákalu se také nižší stupně astigmatismu odstraňují tzv. limbálními relaxačními nářezy rohovky. Při operaci šedého zákalu chirurg provede jemné nářezy do rohovky a tím změní její zakřivení. Na Oční klinice NeoVize v Brně je při operaci šedého zákalu provádí zcela zdarma.

Pokud se rozhodnete podstoupit operaci šedého zákalu nebo nitrooční operaci  provedenou femtosekudnovým laserem na Oční klinice DuoVize v Praze, pak astigmatismum odstraní právě femtosekundový laser, který provede přesné limbální relaxační nářezy.

Partnerem tématu a seriálu článků jsou Oční klinika DuoVize Praha  www.duovize.cz  a Oční klinika Neovize Brno www.neovize.cz

Reklama