V tepenném řečišti se na zástavě krvácení podílejí v prvé řadě krevní destičky - tvorbou bílého destičkového trombu. Vytvořený destičkový trombus pak v místě poranění vede k zástavě krvácení. Dojde-li však k vytvoření nežádoucího destičkového trombu v místě aterosklerotického plátu, například ve věnčitých srdečních tepnách, dochází k závažnému, život ohrožujícímu stavu, který se projeví například jako infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda (“mrtvice“).

Jan KvasničkaNejvíce ohroženou skupinou jsou zejména diabetici a kuřáci. Aby krevní destičky byly schopné vytvořit trombus, musí být nejprve aktivovány. Dnes je také známo, že pokud jsou destičky nežádoucím způsobem aktivované již během cirkulace v krevním oběhu (například při zvýšení krevního cukru, při hypertenzi a nebo při chronickém zánětu), podílejí se pak aktivně i na vlastním rozvoji a na progresi aterosklerózy, která je dnes považována za chronický zánětlivý proces stěny tepen.

Tuto aktivaci krevních destiček, respektive tvorbu jejich aktivátoru tromboxanu TXA2 účinně blokuje acetylsalicylová kyselina - Aspirin. Antitrombotický účinek nastupuje po spolknutí tablety Aspirinu již za 5-16 minut. Způsobí to trvalé potlačení aktivity enzymu cyklooxygenázy COX-1 krevních destiček. Tento inhibiční efekt jedné tablety aspirinu pak trvá několik dní (5 až 7), než se do oběhu dostanou nové destičky s funkční COX-1.

Kyselina acetylosalicylová (Aspirin) byl vyroben v roce 1897 německým chemikem Felixem Hoffmanem, zaměstnancem firmy Bayer pro léčbu artritické bolesti jeho otce. Jako lék byl firmou Bayer patentován v roce 1899. Aspirin je v medicíně používán již 112 let. Přesto zůstává Aspirin i v moderní medicíně nenahraditelný; léčba Aspirinem v dávce 100 mg denně je proto dle doporučení jak Evropské kardiologické společnosti, tak i České kardiologické společnosti dnes jednoznačně indikována (označováno jako 1 A, což znamená nejsilnější stupeň doporučení) k druhotné prevenci ischemické choroby srdeční s chronickou anginou pectoris, ale i u stavů po prodělaném infarktu myokardu, nebo s nestabilní anginou pectoris. Pokud je provedena perkutánní koronární intervence (PCI) se zavedením stentů do trombem ucpaných koronárních tepen, je Aspirin podáván v kombinaci s dalšími potidestičkovými léky, zejména s clopidogrelem. Aspirin je používán i k sekundární prevenci ischemických cévních mozkových příhod, to je u nemocných po prodělané mozkové mrtvici, nebo po přechodné mozkové cévní ischemické příhodě (TIA).

Efekt této léčby byl jednoznačně potvrzen řadou klinických studií. Vyplývá z nich, že dlouhodobá léčba Aspirinem snížila jejich opakovaní o čtvrtinu, a to bez zvýšeného nebezpečí závažného krvácení. Nevýhodou perorálního podávání acetylsalicylové kyseliny je však iritace žaludeční sliznice, spojená u některých nemocných s krvácením. Tyto problémy se však alespoň částečně dají omezit lékovou formou, kdy enterosolventní potah tablet Aspirinu opožďuje uvolnění a vstřebávání kyseliny acetylsalicylové. Tak je chráněna žaludeční sliznice, což je výhodné při dlouhodobém užívání.

Aspirin

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
vedoucí lékař Oddělení klinické hematologie a Trombotického centra,
1. interní klinika, 1. LF UK a VFN Praha

Reklama