Měl tvar kruhu, jehož vnější průměr měřil kolem 160 metrů.  Na Zemi stojí úctyhodných 40 století. Nachází se v jihouralské stepi a žila tu civilizace, která si říká Áriové. V mnoha bodech se vyspělostí vyrovnala té naší.  Hledal Himmler tohle?

V roce 1952 získává Země družicové záběry neobvyklých kruhů v jihouralské stepi. Umělý původ těchto monumentů byl na první pohled jasný. Zvědavá vědecká obec moc dlouho nelení a začínají vykopávky.

Za nějaký čas hlásí archeologové vědeckému světu, že objevili starověké město, jehož stáří je více než čtyřicet staletí,  ve kterém žili lidé starodávné indoevropské civilizace.

Arkaim začali vědci nazývat městem i chrámem současně.

a

Zvláštní město kruhů s kanalizací?

Arkaim měl tvar kruhu, jehož vnější průměr činil kolem 160 metrů, což jsou čísla pro město příliš malá, ale dodnes je Arkaim městem nazýván.
Celý komplex byl obehnaný dvoumetrovým vodním příkopem. Vnější zeď byla velmi silná, vysoká 5,5 metru a široká necelých 5 metrů. 

Do města vedly čtyři vchody. Kdyby návštěvník vešel, ocitl by se na pět metrů široké, kruhové ulici, která oddělovala obydlí přiléhající k vnější zdi.

Ulice byla vydlážděna dřevěnými trámy. Pod nimi byla po celé její délce vykopána dvoumetrová strouha, která se spojovala s vnějším obvodovým příkopem.  

Vědci záhy pochopili, že jde o dešťovou kanalizaci. Všechna obydlí přiléhala k vnější zdi, jako dílky citronu, a měla východy na hlavní ulici.

Celkem bylo objeveno 35 domů na vnějším kruhu.

Zarážející není jen důmyslný systém kanalizace, chránící domy před záplavami, ale také vychytané architektonické prvky chránící lid proti šíření požárů a mnoho jiných moderních věcí, včetně sociálního uspořádání. Každý dům byl prakticky vybaven na takové úrovni, která by se v mnoha ohledech vyrovnala dnešní průměrné společnosti, říkají vědci ve svých zprávách.

Dalším zajímavým objevem byla astronomická orientace města, charakteristická a jednotná pro snad všechna historická společenství na této planetě.

Ze zdmi zdaleka nekončíme

Pokračujeme kruhem vnitřní zdi. Ta byla ještě o něco masivnější než zeď vnější. Byla 7 metrů vysoká a 3 metry široká. Z vykopávek vědci zjistili, že tato zeď nebyla průchozí, mimo jednu jedinou mezeru, situovanou na východ.

Po jejím vnitřním obvodu se našlo 25 domů identických s 35 domy u vnější zdi. Velkou záhadou dodnes zůstává, že těchto 25 domů bylo prakticky úplně izolovaných od těch při zdi vnější. 

Proč?

Abyste se dostali k malinkému vchodu do vnitřního kruhu, museli jste projít celou okružní ulicí. Šli byste tak, jak prochází Slunce.

Jaký rozdíl byl mezi lidmi žijícími při jedné kružnici a těmi druhými, když sociální, co do vybavení, objeven nebyl?

s
Obrázky: space of love magazine

V každé předsíni každého domu byl odtok vody, který ústil do strouhy pod hlavní ulici. V každém obydlí také byla studna, pec a skladiště ve tvaru kopule. Ze studny nad úrovní vody vycházely dva tunely. Jeden vedl do pece, druhý - ke skladišti. Šlo vlastně o důmyslný systém dmýchání ohně v peci.

Vyvrcholením Arkaimu je střed celého kruhu. Tady se nachází centrální náměstí skoro čtvercového tvaru 25 x 27 metrů.

Celý Arkaim je podobný veliké mandale. Jde o čtverec vepsaný do kruhů.

A překvapení na závěr

Celý Arkaim je naprosto přesně vybudovaný tak, že konečná kresba, tvořená čtyřmi vchody vnější zdi, představuje obrovskou svastiku, nastavenou po směru pohybu Slunce!

Civilizaci, která tady působila před 4000 lety, říkáme Áriové.

Pane Himmlere, tohle jste hledal?

Jen k té svastice, tak nemilosrdně a nespravedlivě zasunuté do šuplíku s nacisty a třetí říší... Jako symbol najdeme kříž se zalomenými rameny už v pozdním paleolitu. Indie, starodávná Rus, Čína, Egypt i civilizace Mayů ve Střední Americe, tam všude jej najdeme. Uvidíte ho na starých pravoslavných ikonách.

V původním znění jde o symbol Slunce, úspěchu, štěstí a tvoření.

Svastika obrácená, tedy proti směru pohybu Slunce, je pak symbolem tmy a rozpadu. Podle ornamentů nalezených na árijských džbánech v okolí Arkaimu používala tato civilizace obě svastiky. Má to logicky svůj důvod a cosi to vypovídá i o filozofii těchto lidí.
Den se přeci střídá s nocí, světlo s tmou, narození střídá smrt. Oni chápali přirozený stav světa. Ale ani u jiných civilizací, kde lze na symbol narazit, neexistovaly „hodné“ či „zlé“ svastiky.

Byly vnímány jako součást celku.

Hned na první pohled nám Arkaim připomene anglické Stonehenge. Vzdálenost mezi nimi tvoří 4000 kilometrů.
Zdroj informací : Natural-landscaped and historical-archaeological museum "Arkaim"

Reklama