Další výjimečný projekt Barevných domků Hajnice: celoroční pobytová sociální služba pro osoby se zdravotním postižením, která se cíleně zaměřuje se na lidi s mentálním postižením, autismem a souběžným problémovým agresivním chováním.

barevné domky

Nápad vznikl v srpnu 2011, kdy organizaci opakovaně kontaktovali nešťastní, vyčerpaní a zničení rodiče lidí trpících touto kombinací postižení. Takovým lidem se totiž většina poskytovatelů sociálních služeb cíleně „vyhýbá“. Péče o ně je příliš náročná a vyžaduje 24hodinový dohled a specifický přístup ke klientům. Nápad a realizace trvala pouhých 41 dní. V areálu Barevných domků Hajnice (kde žijí lidé s postižením, kteří jsou schopní s asistencí se o sebe postarat) došlo k vytipování vhodného objektu, který byl jen minimálně stavebně upraven. Barevné domky Hajnice našli vhodné kandidáty na asistenty. O klienty se jich stará 5, jejichž vzdělávání je zacíleno na oblasti autismu a problémového chování.

Tímto činem organizace potvrdila etické zásady své služby a přiblížila se o další krok svému poslání, že chtějí dělat něco navíc: „žít spolu, ne vedle sebe“.

Čtěte také: Co jsou Barevné domky Hajnice?

www.barevnedomky.cz

Reklama