Odkryté trosky hradu Rumberk

Jižní Morava má o jednu turistickou atrakci navíc. Archeologové po letech potvrdili existenci středověkého hradu Rumberk na Blanensku, který se ukrýval v podzemí.

Bylo to sídlo vazalů olomouckého biskupství. O tom, že se pod zemí kopce Deštná nacházejí stopy osídlení, se mluví už od první republiky.

Podle archeologa Antonína Zůbka lze na základě nálezů archeologického mobiliáře potvrdit, že život na hradě přetrval až do 2. poloviny 15. století. Dříve pod povrchem ukrytá středověká pevnost tvořená převážně ze dřeva a hlíny patřila podle pramenů Bertoldu z Rumberka. Tvořila centrum pro osady, které spadaly pod olomoucké biskupství.

Podnět k odbornému odkrytí dala obec Deštná. Její starosta Tomáš Kraut upřesnil, že obec podala žádost o dotaci z Evropské unie. Projekt uspěl, a tak mohla akce začít. Budoucnost nového lákadla pro turisty ale zatím není jasná. V úvahu připadá zachování půdorysu, částečné zasklení výkopů i úplné zasypání.

Ať už bude v budoucnu Rumberk vypadat jakkoli, o jeho historii se bude moci každý příchozí dozvědět minimálně alespoň z informačních tabulí.

Reklama