V stínu kapradiny spal,

svět pod hlavou měl,

v stínu kapradiny snil,

vím, o mě ne, žel,

v háji po zbojnících spal,

když lámal se den,

kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen...

UrielSlova této kouzelné písně mě napadla hned, jak jsem se začala dotýkat informacemi o dalším z ctěných archandělů. Do cesty mi totiž vstoupil archanděl Uriel. Nedivím se Janě Kratochvílové, že si v určitém úseku svého života propůjčila jeho jméno. Archanděl Uriel je totiž pokládán za nejmoudřejšího ze všech archandělů. Jeho jméno Uriel znamená: Bůh je světlo, nebo Boží oheň, proto tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování. Byl to Uriel, který proroku Ezrovi poskytl předpověď o příchodu mesiáše a lidstvu přinesl Kabalu. Také jemu vděčíme za staré učení alchymistické - schopnost proměnovat základní kovy ve vzácné i schopnost zjevovat se ve vzduchu.

Uriel je čímsi jako starým mudrcem, kterého žádáme o pomoc při hledání intelektuálního vědění, praktických řešení a tvůrčích nápadů. Přítomnost archanděla Uriela prý není tak jako třeba u archanděla Michaela, nemusíme si to ani uvědomit, že Uriel vyslyšel naše prosby, dokud si neuvědomíme, že se v naší mysli nečekaně objevil nějaký skvělý nápad. 

Archanděl Uriel je také ve spojení s biblickým Noem, varoval jej před velkou potopou, a je tudíž v úzkém kontaktu s elementy počasí, jako jsou hrom, blesk. Je proto pokládán za archanděla, který pomáhá se zemětřesením, záplavami, požáry, hurikány, tornády, přírodními pohromami a změnami na zeměkouli. K odvrácení takových událostí nebo k nápravě škod jimi způsobenými zavolejte Uriela. 

Všichni archandělé jsou neustále svým světlem přítomni v oblasti zemské sféry. Představují ohromný potenciál síly a moci, jsou schopni bezprostředně zasáhnout a neomezeně pomoci. Naším úkolem je jen naučit se požádat o jejich pomoc. Nemohou sami přijít a nějakou neblahou situaci zvrátit, čekají na naše zavolání, na naše požádání.

Archanděl Uriel pomáhá:

  • s alchymií
  • s božskou magií
  • s klimatickými změnami na zeměkouli
  • s řešením problémů
  • s duchovním pochopením
  • se studiem, testy a studentům obecně
  • s počasím
  • se psaním

Jelikož má Uriel mnoho schopností a pomáhá v tolika životních sférách, je dobré jej přivolávat pravidelně. Myslete na něj jako na  laskavého učitele, který dohlíží na naše životní lekce. Jedním z hlavních způsobů, jimiž nám pomáhá, spočívá v tom, že nám poskytuje dostatečné informace k těm nejlepším rozhodnutím. 

Vaše modlitba k archandělu Urielovi může znít třeba takto:

Achanděli Urieli, prosím tě o Tvoji moudrost, v této situaci, pomoz mi nalézt ty správné informace, abych uměla posoudit tuto záležitost ze všech dostupných úhlů pohledu. Veď mě tak, abych slyšela a správně chápala tvé informace a přijímala je s otevřenou myslí, aby má rozhodnutí byla správná nejen pro mě, ale i z hlediska vesmírných zákonů a spravedlnosti.

K tomu mi dopomáhej Bůh, děkuji.

Čtěte také:

Reklama