Ti z Vás, kteří se zajímají o učení o archandělech, a mají tudíž nějaký vztah k esoterickým záležitostem, se jistě v nějaké životní fázi rozhodli vyjít tak trochu jinou cestou poznání. Možná Vás k tomu vedla nějaká životní svízel, či jste zatoužili poodhalit roušku tajemství smyslu života, nebo jste se k tomuto zdroji prostě  připojili z nějakého jiného důvodu.

Není důležité, na jakém stupni hledání se právě nacházíte, důležité je jen to, zda cítíte, že je to správná cesta. Na cestě esoterického poznávání jsou pro Vás archandělé i andělé průvodci či pomocníci připraveni pomoci, kdykoliv je o to požádáte. 

archanděl

Významným archandělem, který vám zvlášť v této oblasti nabízí pomocnou ruku, je archanděl Raziel. Raziel Vám pomůže pochopit esoterické materiály, principy zjevení, posvátnou geometrii, kvantovou fyziku a jiné složité záležitosti. Může ve vás rovněž otevřít vyšší úrovně psychických schopností, a zvýšit vaši schopnost vidět, slyšet, poznávat a cítit Boží vedení. 

Archanděl Raziel - jeho jméno znamená Boží tajemství, protože tento Božský mág úzce spolupracuje se Stvořitelem, zná důvěrně všechna tajemství vesmíru i to, jak vesmír funguje. Byl to on, kdo sepsal tato tajemství v obsáhlé knize symbolů a božské magie nazvané Kniha Archanděla Raziela neboli Sefer Raziel. V době, kdy byli Adam a Eva vyhnáni z ráje, poskytl Raziel Adamovi knihu s informacemi o zjevení a Božím milosrdenství. Později dostal tuto knihu před svým nanebevzetím a proměnou v archanděla Metatrona prorok Enoch. Také Noe obdržel tuto knihu a využil jejích informací k postavení archy a k pomáhání jejím obyvatelům po povodni. 

Mnozí učenci říkají, že tato zašifrovaná kniha, která je dodnes dostupná v knihkupectví, byla sepsána židovským učencem ve středověku, snad Eleazarem z Wormsu nebo Izákem Slepým. Tuto knihu je však obtížné rozšifrovat a tvrdí se, že chtějí-li z ní čtenáři něco pochopit, musejí zavolat archanděla Raziela. :-)

Raziel je velmi láskyplný, laskavý a inteligentní. Jeho přítomnost může být velmi nenápadná, ale budete li ho volat častěji, začnete vnímat jeho pozitivní vliv při vašich duchovních cestách. 

Raziela přivoláváme, chceme li pomoci s alchymií, s jasnovidectvím, s božskou magií, s esoterickými informacemi, se zjevením, s psychickými schopnostmi, nebo pokud  jen chceme v jeho laskavé záři a přítomnosti pobývat.

S archandělem Razielem se doporučuje pobývat v tichosti, jeho informace jsou hluboké a důkladné, je ideálním společníkem při studování duchovních či esoterických nauk. 

Zavřete oči, zklidněte mysl, zhluboka dýchejte a požádejte o spojení...

Modlitba k Razielovi by mohla znít i takto:

Ctihodný archanděli Razieli, prosím tě, veď mé kroky na cestě, po které kráčím, pomoz mi otevřít mysl při hledání tajemství vesmíru, pomoz mi zbavit se všech omezení a strachů, abych chápala na té nejhlubší a nejjasnější úrovni, a tím se připojit k Božskému plánu tohoto světa...

Děkuji ti, Razieli!

Čtěte také:

Reklama