Dalším nebeským pomocníkem, na kterého se v nesnázích můžeme obrátit, je archanděl Metatron. Význam jeho zvláštního jména  však není zcela  jasný. Tak jako jeho neobvyklý původ, neboť se jedná o jednoho ze dvou archandělů, kteří byli dříve smrtelnými lidmi, chodícími po zemi (druhým je Sandalfon, jímž byl prorok Eliáš).

Mezi spisy, které se existencí a původem archandělů zabývají, se můžeme dočíst, že jeho jméno znamená - Toho, kdo sedí na trůnu vedle božího trůnu. Byl rovněž nazýván andělem přítomnosti. 

Metatron je podle učení o archandělech horlivý, energický anděl, který neúnavně pracuje na tom, aby jako ostatní  pomáhal obyvatelům naší  modré planety. Jedná jako prostředník mezi nebem a zemí, jelikož má rozsáhlé andělzkušenosti jako člověk, tak i jako anděl. Proto nám pomáhá pochopit, jak to vypadá na nebesích, i jak pracovat s říší andělů. 

V Metatronově srdci je také zvláštní místo pro děti, především pro ty, které mají talent pro duchovní záležitosti. Po exodu odvedl děti Izraele divočinou do bezpečí. Vede děti i dnes, a to jak na nebi, tak i na zemi. Zvláštní péči pak věnuje dětem s různými poruchami (ADD, ADHD) a pomáhá rodičům, vychovatelů, vědcům a lékařům s hledáním přírodní alternativy. 

Archanděl Metatron pomáhá i zesnulým dětem při přechodu do nebe a živým dětem k tomu, aby se měly rády a dokázaly se více soustředit. Pomáhá rovněž dětem nacházet cestu k duchovnímu uvědomění a ke kultivaci nadání k duchovním záležitostem. 

Jeho silná a přesně zaměřená energie je podobná laserovému paprsku. Dokáže motivovat a přiměje vás překonat váhavost a podniknout smělé kroky.

Archanděl Metatron říká:

Můj lidský život mi poskytl schopnost pochopit lidské pojímání života a smrti, což jsou pro ty, kteří vždy přebývali jen na obloze abstraktní pojmy. Chápu svíravý strach ze smrti, který se skrývá pod mnoha lidskými emocemi. Protože jsem sám překročil tuto dělicí čáru, chci zdůraznit, což jste již tolikrát slyšeli, není třeba se bát. Čas je naplánován podle kalendáře vaší duše a ke smrti nemůže dojít ani o vteřinu dříve, než je váš čas naplněn. 

Neexistuje nic takového jako předčasná  nebo neplánovaná smrt a nepříjemnosti spojované se smrtí jsou převážně v lidské představivosti. I ti, kteří zemřou násilnou smrtí, jsou díky Božímu zásahu ušetřeni těžkého utrpení. V čase nevyhnutelnosti se duše vzdálí z těla, dlouho před tím, než by mohlo dojít k mukám. K tomuto rozpojení dochází proto, že duše se již zaměřuje na to, co následuje po fyzické existenci. Fascinace, kterou zakouší v nově nalezeném životě, který následuje po fyzické smrti, ji zbavuje veškeré koncentrace na utrpení, kterým zdánlivě prochází v okamžiku smrti. Můžeme vás ujistit, že takto se o to postaral soucit velkého stvořitele, který je neustále s námi.

Na archanděla Metatrona se obracejte, pokud potřebujete pomoci v dětských záležitostech:

- při poruchách soustředění - ADD,ADHD,

- s udržováním záznamů a jejich organizací 

- s duchovním pochopením

- při psaní

Čtěte také: