Když je mi zle, když se v noci vzbudím špatným snem, už od dětství si přeříkávám modlitbičku, kterou mě učil náš táta. Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci, od škody i od zlé moci, andělíčku, strážce můj, duši v těle opatruj...

Nikdy jsem ani na vteřinu nepochybovala o tom, že andělé jsou skutečné bytosti. Začátkem března jsem řešila dlouhotrvající problémy s člověkem, který řídí v regionu, ve kterém bydlím, místní noviny. S radostí jsem do nich dříve psala, v březnu má svátek Gabriel - jeden z největších archandělů, a mě toto téma nepřestávalo přitahovat. Až jsem se do něj tedy ponořila... a ke svému údivu zjistila, že Gabriel je i archandělem novinářů, redaktorů, umělců... náhoda ? Ani náhodou! 

archandělArchanděl Gabriel - hebrejsky Bůh je mocný - boží síla. Je slavný anděl, nosí korunu archandělů - je známý jako andělský posel, který zvěstoval Alžbětě a Marii, že se jim narodí synové Jan Křtitel a Ježíš Nazaretský. Gabriel rovněž nadiktoval Mohamedovi duchovní text islámu - Korán. Podle duchovních zasvěcenců je archanděl Gabriel tím, jehož vliv na zemi neustále roste. Gabrielova účast na zvýšení duchovní frekvence pozemské úrovně zdaleka není nepodstatná. 

Ve své první rovině Gabriel vede doufající rodiče k početí nebo provádí procesem adopce dítěte. Archanděl Gabriel dodává sílu a odvahu těmto rodičům a pomáhá budoucím maminkám zůstávat v dobré náladě, aby poskytli děťátku nejlepší podmínky. 

Ve své druhé rovině pomáhá Gabriel každému, kdo potřebuje pomoc, vedení a obchodního agenta, pokud jste herec nebo herečka, umělec/umělkyně, tanečník/tanečnice, NOVINÁŘ/NOVINÁŘKA, modelka, hudebník, reportér, zpěvák, textař, či se zabýváte duchovním poslestvím. Gabriel Vám otevře dveře a pomůže projevit talent, rovněž jedná jako poradce, inspiruje a motivuje umělce a lidi pracující ve sdělovacích prostředcích, pomáhá jim překonávat strach a váhání. Archanděl Gabriel je již dlouhou dobu znám jako mocný a silný archanděl a ti, kteří se na něho obracejí, zjištují, že jsou nuceni k činnosti, která vede k prospěšným výsledkům. 

Gabriel říká: „Jsem zde, abych vedl ty, kteří chtějí řešit problémy celé společnosti. Dovolte mi, abych otevřel dveře příležitosti pro ty mezi Vámi, kteří slyší výzvu svého srdce ke konání, hře a tvorbě v širším měřítku.“

Archanděl Gabriel odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaných jako ženská bytost. Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru 

Modlitba archanděla Gabriela

Já jsem milost a milost jsem já 
Já jsem božství na všech úrovních
Jsem doma ve všech svých tělech
přichází spasení
Získávám dvanáctinásobnou ochranu
Bůh je láska, milost a odpuštění
Jsem božská transformace
Temná historie nyní končí
Jsem požehnán světlem
Bůh mě obklopuje svým dechem
Bůh mě probouzí ze snu a zahání mou noční můru
Má pravda je úplná a dokonalá.
Jsem zde na zemi, abych  sem přinesl světlo, pravdu a lásku
Nyní naplňuji své poslání

Amen 

Sepsání toho článku a dalších, které o archandělích budu s jejich laskavým svolením psát, se mohlo uskutečnit jen díky jejich tiché, ale všudypřítomné podpoře.         

Reklama