Vždyť se jedná o text, který má co říci a dát i po tolika tisících letech.

„Ježíš mluvil aramejsky,“ začíná setkání Lída. V tělocvičně se sešlo přes sto lidí. Na můj vkus trochu moc, ale vejdou se. Vytvořili tři kruhy a doprostřed si stoupla Lída, kamarád kytarista Honza a bubenice Tereza a já. Následuje krátký úvod o tom, že otčenáš je sice přeložen, ale je přeložen chudě. Aramejština má pro každé slovo mnoho významů, a tedy každý jeden verš znamená další báseň a s dlouhým výkladem.

A každý verš má svoji melodii a svoje pohyby, takže se k prastarým slovům přidá celé tělo. Rozhodně je to zajímavý prožitek a síla okamžiku pomáhá porozumět slovům, která jsou denně drmolena miliony lidí, až se pomalu ale jistě vyprazdňují k prázdné formuli.

Nebudu vás zdržovat výkladem jednotlivých veršů, na to je tu kniha nebo Lída, já se zastavím pouze u verše třetího:

Tejtej malkutach (křesťanský překlad: Přijď království tvé)

Krom toho, že v aramejštině je království ženského rodu, jedná se více než o království Jeho o království uvnitř nás. Doslovný překlad prý dokonce zní: Přijď, sílo mohu. Když se prý mezi Aramejci objevil někdo, kdo v sobě našel dost síly, aby řekl ne zrovna jednoduchou větu: „Já mohu,“ když se našel někdo, kdo v sobě našel odvahu, aby kmenu ukázal cestu na nové pastviny, tehdy jej lidé následovali, protože on v sobě našel království.

I kdybych se zde nedozvěděl už nic jiného, stálo by to za to. Tato nová jazyková informace, kterou se bohužel ze současného překladu nemohu dozvědět, vrhá celý verš do světla, kdy je alespoň pro mě daleko přijatelnější.

Rozhodně stojí za to zúčastnit se aramejského otčenáše, až bude znovu pořádán. Mělo by to být 8. ledna, nepletu-li se. Bude to snad poněkud komornější (alespoň takové, jako jsem toho byl svědkem poprvé), a tedy přijatelnější.

Jako milovník jazyka jsem byl přímo unesen tím, co všechno z původního významu nám zůstává skryto a neprošlo sítem křesťanství. Je to velká škoda.

Lída Chrášťanská podniká daleko více akcí a o činnosti celého Nadačního fondu pro osobní rozvoj se dočtete ZDE.

Reklama