Každá žena má v různých fázích svého života jiné specifické potřeby, na něž je třeba brát ohledy. Výjimkou není ani antikoncepce.

Po čtyřicítce si žena začíná užívat větší svobody díky odrůstajícím potomkům. Další dítě již nebývá v plánu, leckdy i vinou zdravotních rizik. Potřeby žen v tomto období zkrátka začínají být odlišné od těch, jež jsou právě na počátku reprodukčního věku. Proto by měl být i výběr antikoncepce tomuto kontextu přizpůsoben.

prášky

Otázka gravidity

Přestože se ženina plodnost snižuje počínaje 30. rokem, neznamená to, že po čtyřicítce již nelze přijít do jiného stavu. Cyklus se sice stává nepravidelným a frekvence pohlavního styku se též snižuje, přesto by antikoncepční metody měly být používány ještě rok od poslední měnstruace (pokud se tak stalo po 50. roce života). A dokonce ještě dva roky po ní, jestliže k poslední menstruaci došlo před padesátkou.

Správná volba

Protože perorální hormonální antikoncepce je uváděna obecně jako nejoblíbenější antikoncepční metoda, řada žen by v ní ráda jednoduše pokračovala. To je samozřejmě možné, jen je potřeba respektovat některá fakta.

  • Kombinovaná perorální antikoncepce. Může být užívána až do věku 50 let, pokud žena netrpí rizikovými faktory. Těmi jsou například obezita, kouření a vysoký krevní tlak Tyto faktory mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků, zejména vzniku trombózy. Předepsání této ochrany by tedy mělo být prodiskutováno s lékařem, který posoudí ženin stav. Pokud uzná, že je bez významného rizika, lze pilulky odsouhlasit. K příznivým efektům tohoto typu antikoncepce patří zlepšení kostní denzity, a tudíž nižší riziko osteoporózy či zmírnění postmenopauzálního syndromu (návaly, noční pocení apod.).
  • Progestinová perorální antikoncepce. Tzv. minipilulky se mohou brát až do 55 let. Jejich nevýhodou je pouze to, že samy o sobě způsobují nepravidelné krvácení, a proto je těžké poznat, kdy se dostavila opravdová fyziologická menopauza, a kdy už tedy žena antikoncepci užívat nemusí. Řešením bývá návštěva gynekologa, který by měl být schopen pacientce říci, jak je to s její plodností.

Substituční terapie

Pokud žena užívá z důvodu postmenopauzálních obtíží substituční hormonální terapii, neznamená to, že je zároveň chráněna proti početí. Stále je zapotřebí antikoncepčních metod. Zpravidla se v tomto stavu volí progestinové minipilulky, kombinovaná hormonální antikoncepce vhodná není.

Každá žena má samozřejmě na výběr i řadu jiných způsobů ochrany, jako jsou bariérové metody, sterilizace atd. I ty však mívají ve vyšším věku svá specifika. Možnosti antikoncepčních metod jsou tedy dnes veliké, vždy je však nutné zohlednit potřeby a stav každé jednotlivé ženy a zvolit typ šitý jí „na míru“.

Zdroj: www.ulekare.cz

Reklama