V dobách minulých se tak nějak nemluvilo o tom, že by kojící žena žila pohlavním životem. Nehodilo se to do představy o matce pečlivě se starající o načančané miminko a hravě zvládající domácnost.
Dnešní doba ale překonala různé názory, jež v podstatě odpíraly ženě po porodu sexuální život, a to z různých důvodů. Možná i z toho důvodu, že se tedy absencí pohlavního styku mělo docílit zabránění nechtěného otěhotnění.

Doba ale pokročila a ve smyslu rčení: Kdo chce najít řešení, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody… věda vyšla vstříc kojícím maminkám a vytvořila pro ně antikoncepci, kterou lze bez problému užívat i v době laktace. A tento článek je účelově zaměřen na užívání antikoncepce při kojení.

V zásadě je možné antikoncepci pro kojící ženy rozdělit do následujících kategorií, podle forem:

Hormonální
* Tablety (minipilulky a emergency tablety)
* Nitrosvalová injekce
* Podkožní implantáty
* Nitroděložní tělíska (existují i nehormonální, ty ale nejsou předmětem článku)

Další
* kojení (za určitých podmínek)
* bariérové metody – kondom, pesar (nebudeme o nich ve článku pojednávat)
* chemické poševní přípravky (nebudeme o nich ve článku pojednávat)

Gestagenní preparáty
Pro kojící ženy platí jedno pravidlo: antikoncepce pro ně určená může obsahovat pouze hormony žlutého tělíska, a to gestageny. Hovoříme tedy o gestagenních preparátech. Tablety, tělíska či implantáty obsahují nízké dávky hormonů. U gestagenních preparátů nebyl prokázán vliv na tvorbu a kvalitu mléka a není znám negativní vliv na dítě.
U přípravků, jež by obsahovaly též estrogen, víme, že estrogeny přecházejí do mléka a mají nepříznivý vliv na kojence.

Účinek gestagenních preparátů je ten, že zahušťují hlen v hrdle dělohy a brání tak spermiím v proniknutí. Dále tlumí vyzrávání děložní sliznice, vajíčko se tedy nemůže uhnízdit v děloze, a některé z nich z velké části i blokují ovulaci.
Jejich nevýhodou je někdy nepravidelné krvácení, zhoršení akné, nauzea, při dlouhodobějším užívání i pokles sexuální apetence, zadržování tekutin v těle a možný hmotnostní přírůstek.

Jednotlivé formy antikoncepce podrobněji
Pokud jde o tablety, minipilulky se užívají denně, bez přerušení na 7 dní, jak je zvykem u kombinované HA, a to pravidelně každých 24 hodin. Na trhu existují v současné době dva hormonální preparáty, jejichž vhodnost pro vás vybere lékař.

Tkz. emergency pilulky užíváme v rámci hormonální antikoncepci výjimečně, jedná se hlavně o první pomoc, nejčastěji při selhání kondomu. Obsahují v jednorázové dávce asi 8x vyšší denní dávku gestagenu oproti obvyklé minipilulce, což se může projevit různými vedlejšími účinky.

Antikoncepce ve formě injekce se užívá jednou za tři měsíce, jedná se tkz. o depotní antikoncepci, kdy se účinná látka v určitém množství denní dávky postupně během tří měsíců uvolňuje do těla. Injekce se aplikuje do hýžďového svalu. Je to jedna z nejlevnějším forem antikoncepce. Prakticky u ní vymizí menstruace.

Implantáty – význam tohoto slova je jasný. Tato antikoncepce se zavádí pod kůži, a to na vnitřní straně paže, do nadloktí. V současnosti se nejčastěji používají dvě formy. První z nich, s působností na pět let, je tvořena několika tyčinkami ve formě rozvětvené vidlice, druhá je tvořena jedinou tyčinkou, ta zajišťuje ochranu před nechtěným početím na dobu tří let. Převážně se užívá posledně jmenovaný přípravek. Implantáty jsou na bázi plastů.

Protože zde rozebíráme gestagenní antikoncepci, ve formě nitroděložního tělíska existuje na našem trhu preparát, který se označuje jako nitroděložní hormonální systém, a to s obsahem levonorgestrelu. Jedná se o plastový rámeček ve tvaru písmene T. Tento nese trubičku uvolňující v nepatrném množství účinný gestagenní prostředek. Spolehlivě působí antikoncepčně 5 let. A má prakticky nejlepší antikoncepční efekt - selhává dle statistik u 1 ze 2 000 žen užívajících tuto metodu po dobu 1 roku.
Pro zavedení tělíska samozřejmě platí pravidlo, že všechna poporodní zranění musí být vyhojena a děloha zavinuta.

A jsme u kojení – které po dlouhou dobu bylo považováno za stoprocentní ochranu před dalším těhotenstvím. Při plném kojení je žena chráněna z větší části, různé zdroje uvádějí až 98% spolehlivost.

Aby kojení ženu chránilo před nechtěným otěhotněním, musí být splněny následující podmínky:

* plné kojení – bez přikrmování dítěte umělou výživou
* kojit minimálně 6x za 24 hodin
* přestávka mezi kojením ve dne není delší než 4 hodiny a během noci delší než 6 hodin.

Jistě jste poznaly mnoho žen, jež otěhotněly během kojení, přitom nedostaly menstruaci. Žijeme v domnění, že bez menstruace, která znovu nastartuje cyklus, přece nemůže dojít k otěhotnění. Na co ovšem nikdo nepomyslí, je fakt, že i ta první menstruace se „připravuje“, a to ovulací cca 14 dnů před jejím objevením se. A právě v období okolo této ovulace, kdy netušíme, že k ní vlastně dochází, může žena překvapivě otěhotnět.
První měsíčky po porodu se objevují zpravidla mezi 6.–24. týdnem. Může to být samozřejmě individuální, u některých žen se nástup menstruace může objevit i později.

Jaká kritéria Vám mohou pomoci v rozhodování o určitém druhu antikoncepce?
* Tablety – jejich používání je dynamické. Ze dne na den se po poradě s lékařem můžete rozhodnout o ukončení jejich používání, pokud Vám nevyhovují. Jsou náročnější na kázeň pacientky, neboť se musejí užívat s co největší přesností v rámci 24 hodin.

* Hormonální tělísko – zavádí se zpravidla u ženy, která již neplánuje další děti, nebo počítá s dalším otěhotněním za delší dobu. Nemusíte milovat pocit, že v sobě máte cizí těleso. Jednorázově jsou finančně náročnější, ale počítáme-li s jejich účinkem po dobu 5 let, jejich finanční náročnost je vlastně stejná, popřípadě menší než klasická HA. Jejich výhodou je, že mohou výhodně korigovat silnou menstruaci u ženy, která jí předtím trpěla. Menstruace je při aplikaci hormonálního tělíska velmi slabá, může i dokonce zcela vymizet, aniž by se tím ovlivnilo vnitřní hormonální prostředí ženy a možnost následného otěhotnění po jeho odstranění, pokud žena bude ve fertilním věku.

* Implantát – drobný chirurgický zákrok v místním znecitlivění vám umožní vložit plastové tělísko pod kůži. Při jeho vyjmutí je opět třeba navštívit lékaře a podstoupit podobný drobný chirurgický zákrok. Máte klid na několik let. Opět nemusíte mít ráda pocit, že v sobě nosíte cizí předmět. Zřídka může dojít k lokální reakci, alergického nebo infekčního charakteru.

* Injekce – někdo nemusí mít rád tuto invazivní metodu, neboť má hrůzu z injekcí. Je třeba se dostavit k lékaři každé tři měsíce. Finančně velmi dostupné. Při dlouhodobějším užívání může dojít k úbytku kostní hmoty. Je třeba myslet na to, že při eventuálních obtížích nelze již aplikovaný hormon z těla nositelky ihned odstranit.

* Kojení – není věčné a s nástupem první menstruace je jeho antikoncepční funkce naprosto skončena. Kojení Vás nestojí jako antikoncepční metoda z finančního hlediska nic.

Co říci na závěr?
Tento článek je určen pro základní orientaci v problematice antikoncepce pro kojící ženy. Vždy je třeba se poradit s Vaším gynekologem o vhodnosti určité antikoncepční metody a vyloučit všechny možnosti, které by užívání té či oné antikoncepční metody bránily. Nikdy si antikoncepci neordinujte sama – např. že by vám kamarádka nabídla tablety, které již nebere.

Základními kontraindikacemi v užívání antikoncepce při kojení jsou:
* těhotenství, ať již potvrzené nebo tušené
* tromboembolická choroba, respektive záněty hlubokých žil 
* závažné anamnestické nebo probíhající onemocnění jater
* určitá nádorová onemocnění
* krvácení z rodidel bez znalosti příčiny
* jakékoliv jiné obtíže, které Vám znepříjemňují po jejím zavedení život
* u nitroděložního tělíska – anamnestické či probíhající zánětlivá či nádorová onemocnění dělohy, infekční onemocnění v malé pánvi a vývojové vrozené vady rodidel

Přejeme snadné rozhodování!

Článek lektoroval doc. MUDr. Lubomír Rotta, CSc.