Výzkum, který probíhal od září minulého roku do března letošního roku, se zaměřil na antikoncepci. Dotazováno bylo celkem 7842 respondentů ve věkové kategorii 12–79 let. A výsledek? Proti neplánovanému početí se chrání jen jedna čtvrtina Čechů, konkrétně 23,2 %.

Těméř polovina z nich používá kondom, u nějž je sice mezi všemi antikoncepčními metodami nejvyšší riziko selhání (asi 3 %), ale zároveň jako jediný poskytuje ochranu před nákazou pohlavními chorobami. Jen o něco menší počet se klaní spíš k hormonální antikoncepci. Výrazně menší oblibě (asi 8 %) se těší nitroděložní tělísko a nejméně rozšířené jsou hormonální náplasti a injekce (4 %).

Všechny tyto formy antikoncepce jsou nejrozšířenější mezi mladými lidmi ve věku 20 až 29 let. Přestože nejčastěji používanou antikoncepcí je pánská ochrana - kondom, většina dotázaných zastává názor, že antikoncepce je starostí ženy. To, že antikoncepce naopak není výhradní starostí něžného pohlaví, si myslí jenom pětina dotázaných.

Chráníte se před početím? Jaké antikocepci dáváte přednost?

Reklama