Vraťme se spolu opět do minulosti. Nahlédněme do období starého Říma, do období plného mýtů, bájí, tajemné magie, kouzel a „čarodějnictví“.

Spousta materiálů o čarodějnictví je z velké části hrůzostrašným výplodem představivosti. Bylo třeba na někoho svést zranění lidí a zvířat, bouři a krupobití, zničení úrody, žárlivost či žádostivost v lásce.

Uctívání měsíce souviselo s menstruačním cyklem

Řečtí a římští spisovatelé spojovali čarodějnice nejvíce s nocí a temnotou, s tajemným měsíčním svitem a silami podsvětí, které vládly v říši mrtvých. Uctívání měsíce souviselo s tajemstvím ženy, s jejím menstruačním cyklem: jako se mění tvar Měsíce, tak prý čarodějnice mění svou podobu.

Nejznámější mýtickou čarodějnicí antiky byla překrásná svůdná vědma Kirké, o níž se píše také v Odysseji. Žila na ostrově Aiasia nebo Áia (poblíž dnešní Elby). Pomocí kouzelného proutku dovedla lidi proměnit ve zvířata, a tak proměnila i Odysseovy druhy ve vepře. Jen na Odyssea její kouzla nepůsobila, neboť byl vybavem antikouzlem zázračných bylin. Kirké se nakonec do Odyssea zamilovala, rok jej i jeho muže hostila, a dokonce mu umožnila navštívit i podsvětí a promluvit se stíny některých přátel, padlých u Tróji.

kirke

Krásná Kirké mění Oddyseovi muže ve vepře

Neteří Kirké byla neméně známá, krásná kouzelnice Médeia, dcera krále v Kolchidě, která se zamilovala do Íásona a pomohla mu vydobýt zlaté roucho. Za slib manželství pak neváhala zabít ani vlastního bratra. Když ji však Íáson podvedl, Médeia svou sokyni i vlastní děti zabila a odletěla na voze taženém draky. Vytvořila tak vlastně archetyp všech dramatických, hysterických řešení nevěry, ke kterým docházelo ve středověku, ale i dnes.

medeia

Medeia zabíjí své děti

Magie - předobraz Bohů

Čarodějnická magie byla svým způsobem projevem duševního zdraví starých Řeků, kteří si všechny nevysvětlitelné záhady promítli do Bohů a později doslova přetvořili k obrazu svému. Vytvořili tak náboženství, jež bylo na svou dobu a možnosti velice tolerantní - na rozdíl od jiných, hlavně středovýchodních kultů.

Antické čarodějnice uctívaly také měsíční a podsvětní bohyně - Dianu, Selénu a Proserpinu. Nejvíce pak ale strašnou Hekaté, vládkyni temnot, uctívanou v noci vytím na rozcestí. Častokrát byla vypodobňována se třemi hlavami: koně, psa a hada. Na rozdíl od Kirké nebo Médeii byla prototypem zlé a nenávistné čarodějnice.

hekaté

Vládkyně temnot, Hekaté

Z antických čarodějnic bychom ještě mohli zmínit Horatiovu čarodějnici Canidii nebo Erichto, „hrůznokomickou čarodějnici“ z Lúkiánova díla Pharsalia.

Posvátné koště

Ve společnosti, zcela ovládané muži, bylo čarodějnictví ženskou magií a byla to magie zlá. Čarodějnice totiž „převracely přirozený řád“ mužské dominace. Nepodřizovaly se a klidně popouštěly uzdu svým „nízkým“ pudům. Dobová literatura pak obraz těchto žen ještě jaksepatří zveličila.

Z římské doby také pochází falešná domněnka, že čarodějnice létaly na koštěti. Koště bylo totiž ve starém Římě spojováno s magií. Porodní báby vždy rituálně ometaly prahy domů, kde se mělo narodit dítě, aby odehnaly zlé duchy. A tak vzniklo spojení koště - porodní bába - čarodějnice. Ale to už se pomalu dostáváme i do našeho středověku, do doby, kdy lidé, tak jako v antice - čarodějnice neuctívali, nýbrž upalovali. A o tom zase někdy příště.

Použitý zdroj: Velká kniha magie a čarování, Regia, 2000

Reklama