Její jméno známe dnes především z čítanek a seznamů povinné četby. Možná nevíte, že její články a osvětová práce přispěly nemalou měrou do boje za volební a občanská práva českých žen.

Teréza Nováková roz. Lanhausová se narodila v roce 1853. Bystrá dívka ovládala několik světových jazyků, což tehdy nebylo u dívek až tak běžné, a především nesmírně toužila po dalším vzdělání. Byla pevně přesvědčená o tom, že se žena musí ujmout svých politických práv. Teprve pak může zasahovat do tvorby zákonů a pak se před ní otevřou brány ke vzdělání. Zásluhou pilné práce a organizačního talentu Terézy Novákové vznikl Ústřední spolek českých žen, jeho odnož Ženský klub český a hlavně Výbor pro volební právo žen.

Paní Teréza byla po celý svůj život silně citově spjatá s východočeským krajem. V malebném městečku Litomyšli, jehož panoramatu vévodí koruna nádherného renesančního zámku, prožila s manželem a rodinou několik let. Právě tady začíná působit jako zakladatelka ženských spolků. V této době začíná s novinářskou prací, ať už v Domácí Hospodyni, Včelce nebo německy pro Čechiše Revue.

Její práce nezůstala bez povšimnutí, mezi českými literáty ji jako první zaznamenala Karolina Světlá a mluvila o ní jako o velkém talentu. Eliška Krásnohorská také brzy na to požádala paní Terézu, aby se stala členkou výboru "Minervy" (první dívčí gymnázium). Této výzvě samozřejmě Nováková nemohla odolat.

Přítelství s Krásnohorskou ale citelně ochladlo, když paní Teréza v roce 1896 stála u zrodu feministického časopisu Ženský svět. Podařilo se jí vlastně z ničeho vydupat velmi kvalitní periodikum. Prostor dávala nejen informacím o nejnovějším vývoji v zahraničním i domácím emancipačním hnutí, ale redaktorky sledovaly i kulturní a později politické otázky. Brzy se stal velkou konkurencí pro Ženské listy, které vedla Krásnohorská…

Teréza Nováková celý svůj život zasvětila myšlence povznesení české ženy, zdůrazňovala zejména osobní právo každého na nakládání se svým osudem. Na pole literární vstoupila v roce 1890 svou prvotinou - Maloměstským románem, jehož příběh inspirovala velká a nešťastná láska Zdenky Havlíčkové.

Za nejlepší dílo Terézy Novákové považují literární historici románovou skladbu “Děti čistého živého” o životních peripetiích příslušníků jedné sekty. Pro svou vyváženost, vnitřní sílu a čistotu je právem oceňován jako její mistrovský kousek.

Břitký úsudek prokázala také jako esejistka, její souborná kniha Ze ženského hnutí obsahuje mnoho zcela aktuálních myšlenek. Šokující je hlavně zjištění, jak málo se za tak dlouhou dobu změnilo (platy, počet žen v politice apod). Sebevědomí se spisovatelka pokusila Češkám dodat knihou Slavín žen českých, ta mapovala historicky významné ženy od legendárních Kazi, Tety a Libuše až po národní obrození.

Rodinný život Terézy Novákové nebyl příliš šťastný. Měla čtyři děti, matku přežil pouze syn Arne, známý literární kritik. Zlomila ji zejména smrt syna Teodora, ten zemřel na počátku své nadějné vědecké dráhy. Po smrti manžela odchází Nováková z redakce Ženského světa, v roce 1908 se stěhuje do městečka Proseč nedaleko Litomyšle a věnuje se již výhradně literatuře.

O tom, že toto období bylo pro spisovatelku velmi těžké, svědčí i to, že svému prosečskému útočišti říkala “dům bolesti a smutku.” Paní Teréza se stáhla z veřejného života, což vzbudilo spoustu dohadů. Jedna strana mluvila o vyčerpání z dlouholeté práce pro ženské hnutí. Jiní tvrdili, že ji znechutilo prázdné vlastenčení a reprezentativní akce ženských spolků.

Těžko posoudit, zda-li to byl pravý důvod náhlého odchodu. Spíše příslovečná poslední kapka do poháru. V roce 1910 navíc onemocněla závažnou srdeční chorobou. Umírá o dva roky později, v listopadu 1912.

Jako výraz úcty k její osvětové práci pro české ženy se od roku 1914 v podtitulu časopisu objevilo: Ženský svět – časopis založený Terézou Novákovou v roce 1896.

Použitá literatura:

* časopis Ženský svět z archivních fondů Náprstkova muzea v Praze

* Eliška Krásnohorská: Vzpomínky

* Teréza Nováková: Ze ženského hnutí  

Reklama