Bulimií trpí především dívky a mladé ženy. Toto onemocnění je jedním z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění ve věkové kategorii mezi 13 a 25 lety. Postihuje však i muže a starší ženy. Jednou z organizací, které lidem s poruchami příjmu potravy nabízí pomocnou ruku, je občanské sdružení Anabell.

Sdružení nabízí nemocným i jejich rodinám a blízkým řadu služeb. Nově mezi ně patří i Klub Anabell – volnočasová skupinová aktivita (nejen) pro nemocné anorexií a bulimií od 15 let.

Aktivit se můžete účastnit každé úterý od 16.00 do cca 19.00 hodin v brněnském centru sdružení. Náplň skupinových aktivit je rozdělena do tří tématických skupin:

  • „Povídací skupina“ – zaměřená na řešení problémů, spojených s poruchami příjmu potravy svépomocí a za pomoci odborníků (psychologa, nutričního specialisty, psychiatra, lékaře, gynekologa, apod.). V této skupině se převážně mluví, naslouchá a zase mluví…
  • „Kreativní skupina“ – zaměřená na rozvoj fantazie, dovedností, schopností a radosti ze společné tvorby. V této skupině se hodně maluje, kreslí, vystřihuje, lepí, modeluje, navléká…
  • Akční skupina“ – skupina zaměřená na společné aktivity, např. plavání, procházky, tancování, hraní her, návštěvu kina… V této skupině se pořád něco děje!

O volnočasové skupině jsme si popovídali s psycholožkou a vedoucí Sociálního poradenství Mgr. Jarmilou Švédovou.

Za jakých okolností se zrodila myšlenka zorganizovat volnočasové aktivity?
Myšlenka založit aktivity, které vyústily do vzniku Klubu Anabell, se rozvíjela postupně asi od roku 2006, kdy Anabell nabízelo již řadu odborných služeb (sociální, poradenské, zdravotní, skupinové, pobytové akce…). Z několikaletých zkušeností s klientkami s poruchami příjmu potravy jsme usoudili, že doplněním těchto odborných služeb o volnočasové aktivity bychom umožnili klientkám bojovat s jejich nemocí v ještě širším kontextu.

Jaký mají účel, co si od nich slibujete?
Klientky onemocněním – poruchou příjmu potravy, ztrácí nejen fyzické a psychické zdraví, ale i důležité sociální vztahy, kontakty a dovednosti. Za účelem posílit také integraci klientů do společnosti, aby jejich fyzická a psychická úzdrava byla pokud možno trvalá, Anabell poskytuje několik služeb, mezi nimi i Klub Anabell jako aktivitu, která má podporovat klientky v získávání nových nebo „zapomenutých“dovedností (např. jak trávit volný čas, aniž by se člověk jen přejídal), schopností a sociálních vztahů (např. umět mluvit před ostatními o sobě, svém problému, umět prosadit své potřeby). Účelem těchto aktivit je, aby se klientky samy naučily zabavit se, relaxovat, mít dobrý pocit ze sebe samé, zkrátka, aby na chvíli zapomněly na svou nemoc, případně aby se znovu naučily užívat si života.

 

Jak jednotlivé programy probíhají?
Program Klubu je bohatý a různorodý, v Kreativních skupinách, které jsou mezi klientkami nejoblíbenější, mají účastníci možnost vyzkoušet si různé ruční práce a výtvarné techniky (např. malba na kameny, zdobení triček, drátkování), v rámci Akčních skupin mohou zakusit, jaké to je např. jít po dlouhé době plavat, bruslit, do cukrárny, do kina, Povídací skupiny jsou zaměřeny svépomocně, tzn. klientky mají možnost povídat si o svém problému a vzájemně se podpořit. V rámci Klubu Anabell jsme pořádali také řadu volnočasových výletů (např. do Luhačovic, Lednice, Vídně) a besed (s nutriční specialistkou, rodinnou terapeutkou), jednotlivé aktivity vychází zejména z potřeb a zájmu klientů.

Chcete se přijít podívat? Do Klubu Anabell se nemusíte objednávat, stačí přijít a mít zaplacený roční poplatek, který činí 450 Kč, nebo na místě zaplatit účastnický poplatek za jednorázovou návštěvu 50 Kč. Více informací se dočtete na internetových stránkách www.anabell.cz

Reklama