Děkujeme vám za vaše odpovědi, do této ankety se zapojilo 817 čtenářek.

Jaké jsou výsledky?
5d400ba20cf94obrazek.png

Pravidelné a dostatečné pití nápojů v průběhu dne je důležitým krokem pro naše zdraví. To, že pije dostatečně po celý den si myslí většina, tedy 60% z dotázaných. Třetina uvádí, že nepije dostatečně a zbytek této skupiny to neví a nedokáže to určit. Co se týká množství, tak pětina odpovídajících uvádí, že pije mezi 0,5 – 1 l tekutin denně, zbytek pije víc jak jeden litr různých nápojů. Naprostou většinu zajímá, co pije.

Jaké nealkoholické nápoje pijí naše respondentky nejraději a nejčastěji? Podle čeho si je vybírají? Sledují složení minerálek a zajímají se o to, zda balená či kohoutková voda neobsahuje chemické látky, které do vody nepatří?
Jaké nealkoholické nápoje jsou ve volbě nejúspěšnější? V odpovědích na tuto otázku mohly čtenářky zvolit více možností, protože je běžné, že nápoje během dne střídáme, dle chuti a potřeby. Naprostá většina, 75% zvolilo kohoutkovou vodu. Následně více jak polovina z dotázaných ráda pije čaje a skoro 40% čtenářek uvedlo, že si rádo kupuje a pije neochucené minerálky, 24% žen rádo pije balené ochucené minerálky. Pod dvaceti procenty se umístily domácí limonády (16%) a ředěné sirupy (17%).

Zajímáte se o to, zda voda, kterou pijete, neobsahuje chemické přídatné látky? (například voda z kohoutku nebo balená voda). Na tuto otázku odpověděla jedna třetina z dotázaných, že vůbec neví, že by tam takové látky měly být, 44% se o tuto problematiku zajímá a 26% čtenářek uvedlo, že se o to nezajímá.

To, že vhodnou součástí každodenního pitného režimu jsou především přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík a fluor) ví naprostá většina, tedy 80% čtenářek a 15% uvádí, že je to pro ně zajímavá informace. Balené přírodní minerálky pije 88% z dotázaných, z čehož 46% uvádí, že je pije jen občas. Vůbec je nepije jen 8% čtenářek, které vyplnily naši anketu.

I když jsou minerálky opředené různými mýty a zavádějícími informacemi o tom, že jsou údajně škodlivé, když se pijí často, na otázku, zda se nebojí pít minerálky, odpověděla naprostá většina, tedy 97% čtenářek, že se pití minerálek nebojí.

Pokud ale minerálky nepijí, je to většinou z důvodů že k tomu nemají žádný důvod, nemají příjemnou chuť, případně si myslí, že je nemohou pít ve větším množství, že pak mohou škodit.
Největším benefitem pro pití minerálek je pro více jak polovinu z dotázaných fakt, že minerálky prospívají zdraví a jsou z čistě přírodního zdroje. Dalším důvodem je vědomí že vědí, co pijí a to, že dodávají tělu minerální látky a mají dobrou chuť.

S vědomostmi, že se balené přírodní minerální vody dělí na slabě, středně a silně mineralizované si skupina čtenářek, odpovídající na otázky není úplně jistá. Sice polovina uvádí, že tuto informaci ví, ale zbytek to slyší poprvé, neví, co to znamená, nebo to neví vůbec.

Pokud se podíváme, jak dopadla v anketě voda z kohoutku, tak pouze 22% z dotázaných si myslí, že je zdravá, dalších 20% to neřeší a prostě ji pije. Třetina z dotázaných, 28% si myslí, že je ekologičtější než voda v pet lahvích a 15% o ní pochybuje, myslí si, že nemusí být zdravá a že může obsahovat chemické látky, které do vody nepatří. To, zda ví jaký je původ vody z kohoutku, kterou pije uvedlo 56%  že ví, zbytek uvádí, že takovou informaci nezná.

Reklama