Jak moc se sichrujeme proti nenadálým škodám na majetku a zdraví? Věříme pojišťovnám a sjednáváme i jiné smlouvy než ty, které jsou povinné ze zákona? To by nám měla napovědět dnešní anketa

Reklama