Zašátrejte v paměti a dokumentech. K dnešnímu tématu se víc než hodí vyzvědět, jak jste na tom, milé čtenářky, s maturitou. Odpovídejte v anonymní anketě jak jste prospěly, tedy prospěly-li jste...

Tématem je dnes studium, děti čeká maturita a mě zajímá, jak jste tuto zkoušku absolvovaly vy, milé čtenářky. Odpovídejte v následující anonymní anketě...

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-malovou adresu redakce...

Reklama