V České republice dlouhodobě přibývá párů, které musí řešit problém neplodnosti, zároveň s tím rapidně roste věk prvorodiček. Ani dítě po čtyřicítce přitom dnes nemusí znamenat komplikaci. Právě na to – spolu s dalšími aktualitami – upozornila tisková konference, která se uskutečnila dnes při příležitosti slavnostního otevření nových prostor pražské kliniky GENNET ne Letné.

K problematice rostoucího věku rodiček promluvila žena s osobní zkušeností – bývalá moderátorka Rádia Impuls Jitka Vlková. Ta se před několika měsíci stala maminkou zdravého chlapečka. Jitka Vlková podstoupila na klinice GENNET umělé oplodnění, a jak sama řekla, je důležité se na tento životní krok důkladně připravit jak po duševní, tak fyzické stránce. „Čekal mě důležitý proces, netajila jsem to, všichni v mém okolí to věděli. Ono to docela pomáhá, protože na to každý den myslíte, povídáte si o tom s kolegy, rodinou a vlastně zjišťujete, že všem těm krokům k miminku co děláte, velmi věříte. Když jsem se rozhodla pro IVF, fyzicky i duševně jsem se připravovala. Vše ostatní šlo najednou stranou.“ komentuje začátek svého rozhodnutí a doplňuje: „Víte, když jsem si sama píchala dvanáct dní před vložením vajíčka dvě injekce denně pro stimulaci vaječníků, dělala jsem to s radostí. Vedle mě byla růžová dětská deka a já na ní viděla už to miminko. Ta představa mi dodala mnoho odvahy!“

rodina

K problematice těhotenství ve vyšším věku a tím souvisejícím rizikům se vyádřla prim. MUDr. Milada Brandejská, vedoucí IVF programu kliniky GENNET, takto: „Rizika početí ve vyšším věku ženy by měl pár konzultovat s gynekologem i genetikem. Ti mohou pár  informovat i o rizicích  těhotenství ve vztahu ke zvyšující se morbiditě s přibývajícím věkem a o zvyšující se pravděpodobnosti výskytu vrozených vad způsobených zhoršující se kvalitou pohlavních buněk  ve vazbě na věk.“

 Genetika hraje v současnosti stále větší roli v plánování rodičovství, může například odhalit riziko vrozených vad u dítěte. MUDr. Monika Koudová, vedoucí genetického programu kliniky GENNET, ve svém vystoupení upozornila na možnost genetického vyšetření Czecanca, který identifikuje pacienty a rodiny s vrozenou dispozicí k určitým typům nádorů, specifikuje onkologická rizika pro členy rodin se zatíženou onkologickou anamnézou a doporučuje vhodnou prevenci v těchto rodinách. Panel Czecanca zahrnuje celkem 219 cílových genů a umožňuje tak analýzu všech 44 známých predispozičních genů, jejichž mutace jsou příčinou dědičných nádorových onemocnění. „Jsme jedním z pouze čtyř pracovišť v České republice, které se účastní společného projektu, a proto můžeme tento panel k vyšetření svých pacientů používat.“, upřesňuje MUDr. Monika Koudová.

rodina

Po skončení tiskové konference proběhla prohlídka nových prostor kliniky GENNET na pražské Letné. V jejím průběhu měli účastníci možnost zhlédnout také video reprezentující rozhodující momenty dvacetiletého vývoje kliniky GENNET. Její zakladatel MUDr. David Stejskal uvedl: „Kliniku GENNET jsme založili v roce 1996 a brzy se stala jedním z předních center pro lékařskou genetiku a fetální medicínu. V roce 2006 jsme kliniku rozšířili o oddělení asistované reprodukce. V posledních letech každý rok uvítáme na pracovištích našich klinik přibližně 25 tisíc pacientů! S našimi moderními postupy, diagnostickými přístroji, vysoce kvalifikovanými odborníky a eventuální možností využití dárcovských programů se ale úspěšnost toho, že se pár dočká vysněného potomka, velmi zvyšuje. Snažíme se neřešit jen samotný problém neplodnosti, naší přidanou hodnotou je právě komplexní péče o pacientovo zdraví, a proto se v našich službách vyskytují i různá preventivní vyšetření.“

www.gennet.cz

Reklama