Je to spíš legrační zpráva z pohledu dnešního člověka vybaveného gps navigacemi, mobily a notebooky. Pro pobavení přikládám i dobovou fotografii od Františka Richtera z roku 1827, protože představit si takovou službu není jednoduché. Tak čtěte dál a bavte se.

První veřejná doprava nosítky v Českých zemích
Stanoviště nosítek bylo na brněnském Zelném trhu a v domě Girodově na dnešním náměstí Svobody. Celkem bylo k dispozici osm nosítek.
Za přenesení z jednoho místa na druhé bez ohledu na vzdálenost se platilo 8 krejcarů, za hodinu čekání 6 krejcarů, ale pokud tato osoba byla na mši, tak jen 3 krejcary. Za cestu do zahrad za hradbami se platilo 12 krejcarů, do kláštera u sv. Anny a do jezuitské zahrady (dnešní Lužánky) 15 krejcarů a do kláštera Králové na Starém Brně 17 krejcarů, kdo chtěl nosítky cestovat ještě dále, musel se předem na ceně dohodnout a také ji zaplatit. Nosiči nesměli od zákazníků žádat více, než bylo stanoveno, ani chtít spropitné.

 

Mlčenlivost o zákaznících
Pro nosiče byl ustanoven zvláštní řád, který jim přikazoval zachovávat mlčenlivost o svých zákaznících, nosítka museli denně čistit, pod pokutou 14 krejcarů nesměl nosič nést nosítka „když příliš mnoho pil“. Dne 24. února 1749 bylo městskou radou Andreasi Eberhardtovi Girodovi potvrzeno výhradní právo na provozování nosítek v Brně, podmíněné dalšími zlepšeními, dne 15. února 1755 udělila císařovna Marie Terezie výhradní privilegium na provozování osobní dopravy nosítky v Brně nejen doživotně právě Girodovi, ale i jeho manželce a dvěma dcerám s podmínkou, že má být jedněmi nosítky pamatováno i na nemocné. V letech 1769–1776 se vlekl spor o toto privilegium mezi Girodovými pozůstalými, který po jejich smrti skončil rozhodnutím, že provozování nosítek má být pronajato a výtěžek odváděn do městského policejního fondu.

Nahlédli jsme trochu do historie, pravda dost vzdálené. Ale doufám, že to byl výlet příjemný. Ráda jezdíte s rodinou nebo přáteli za historií? Kam nejčastěji?

Celodenní SOUTĚŽ o skvělé ceny:
11. slovo soutěžní věty
je ukryté v článku Nechte se rozmazlit masáží! Najdete ho v prvním odstavci – prostřední slovo tučně zvýrazněné pasáže.
Kompletní sestavenou větu vkládejte SEM!

 


 

Reklama