Má smysl zabývat se výukou angličtiny již v mateřské škole?

Na to není jednoznačná odpověď, i když většina dětských psychologů ji schvaluje. Otázkou však je, co si od takové činnosti slibujete a co je a co není reálné. Jestli předpokládáte, že se vaše dítko naučí plynně mluvit, tak jste vedle jak ta jedle. Půjde jen o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Rozhodující nemusí být množství naučené látky, ale spíše to, aby dítě získalo k jazyku vztah, motivaci a přirozený zájem o další výuku. Aby mu zkrátka učení jazyků připadalo jako úplně samozřejmá součást jeho života.

Kdo by měl angličtinu učit?

Hlavně ten, kdo ji sám dobře umí a zároveň ovládá metodiku předškolních dětí. I když jde o učení nejmenších, rozhodně na něj nestačí člověk, který se sám anglicky učil pár let na střední škole, ale nemá z něj ani maturitu. Proto než začnete hodiny platit, oboje dobře překontrolujte. Není to všude taková samozřejmost, jak by se na první pohled zdálo. A ani rodilý mluvčí není vždy trefa do černého. Ten totiž nemusí vůbec znát způsob, jak svůj jazyk dítě naučit. Optimální učitel je ten, který to s předškolními dětmi umí, zná výborně jazyk a je k této práci profesionálně vyškolen.

Jaký je váš názor na výuku jazyků předškolních dětí? Máte s ní zkušenosti?