Jistě si vzpomínáte, že jedna z našich čtenářek vyhrála své vánoční přání v podobě intenzívní výuky angličtiny. Jak je na tom po měsíci učení?

school

Metoda výuky, jakou jsme Gaabě zprostředkovali, je současnou velkou novinkou slibující zaručené pokroky. Gaaba byla úplná začátečnice a začala se učit proto, že se zamilovala do anglického gentlemana dlouhodobě žijícího v České republice. Po měsíci je na tom takto:

„Metoda Direct method for English je vynikající, v hlavě látku opravdu udržíte a pokrok cítím především v rychle se zvyšující slovní zásobě. Trochu mě ale zaskočila psychická náročnost kurzu, abych si něco zapamatovala, musím přípravě věnovat 30-60 minut denně. Do hlavy mi to neleze tak rychle, jak bych chtěla. Při hodinách se ale učivo stále opakuje dokola, takže slovíčka si víceméně pamatuji dobře. Trochu horší je to s gramatikou, kterou zatím probíráme jenom systémem opakování po učiteli. V nejbližší době se jí ale začneme zabývat konkrétněji, takže i to se určitě zlepší. Závěrečné testy jsou naštěstí vypsané až na závěr kurzu. Výuka vyžaduje stoprocentní soustředění, jakmile na chvíli začnete přemýšlet o něčem jiném, jste mimo. Kdo to ale s angličtinou myslí vážně a má motivaci, bude určitě spokojen.

Metodou Direct method for English vyučuje jazyková škola EMPIRE v Praze 5 a je jediná v republice. Výuka probíhá v menších skupinách, studenti na hodinách mluví 5 až 6 krát častěji, než na běžných hodinách. Je to tím, že lektor neustále klade otázky a studenti jsou vyvoláváni k odpovědím. Lektor studenta vždy „tlačí“ do odpovědi. Studenti se tedy učí jazyk přirozenou cestou – jako malé děti – nejdříve pouze opakují slova a věty, později je začnou chápat a nakonec je začnou sami používat. Gramatika je součástí celého procesu výuky, ale je vysvětlována přímo v praxi a na reálních příkladech. Součástí výuky je psaní diktátů a čtení – jako doplňkové aktivity. Hodiny se tedy celkově skládají asi z 70% z komunikace, především mluvení a poslouchání. Studenti jsou po celou výuku plně soustředěni. Pouze tak se dá dosáhnout efektivity výuky a simulace anglicky hovořícího prostředí.  

empireVýsledkem studia touto metodou je v první řadě odbourání strachu z mluvení. Studenti jsou nuceni od první hodiny jazyk používat a mluvit. To způsobuje, že bariéru strach po několika hodinách překonají a získají potřebné sebevědomí. Dalším podstatným znakem je lepší porozumění mluvené angličtině. Učitel totiž češtinu používá zcela výjimečně.         

Více o jazykové škole Empire a metodě výuky Direct method for English najdete na: www.empire-skola.cz

Reklama