Přestože je to poněkud, no řekněme, frekventované téma, nemyslím, že Stonehenge je něco, o čem by již nebylo možné napsat něco nového…

Stále se kolem tohoto tajemného monumentu něco děje. Je to zajímavé, ale ani vědci se ho dosud nenabažili. Možná to bude i proto, že veškerá vysvětlení, kterých se nám kolem jeho funkce dosud dostalo, jsou pouhé teorie.

Sama jsem tohle místo navštívila, a dokonce jsem v karavanu spala přímo u něho, takže jestliže se hovoří o zvláštní energii, obklopující toto místo, mohu jen potvrdit.

sto

Například zadní strana objektu, tedy ta nejvzdálenější od vstupního prostoru, je mi zapovězena patrně navždy. Bylo mi v těch místech tak špatně, že jsem se musela vrátit. Celý kamenný útvar jsem tedy nikdy neobešla.

Proč? A co to je za sílu, nikdo neví.

Jen dodám, že jsem zdaleka nebyla jediná.

Jedno Stonehenge vedle druhého

A teď tu máme nové informace od stále aktivních vědců a badatelů. Jen o kilometr vedle archeologové objevili podobný kruhový útvar. Podle nich pochází z přibližně stejné doby jako Stonehenge. 

Vědci dokonce věří, že v okolí Stonehenge najdou ještě více podobných útvarů.

Nově objevený kruhový monument, který byl objeven pomocí virtuálního průzkumu, má podobu valu o průměru 25 metrů s asi metr širokými jámami. Má dva vchody - jeden na severovýchodě a druhý na jihozápadě - a je v průměru o pět metrů menší než původní.

Uvnitř kruhu je pak patrný pozůstatek veliké kamenné mohyly.

Observatoř, nebo snad něco jako nemocnice?

Někteří badatelé nabyli přesvědčení, že tyto kameny byly vztyčeny kvůli jejich léčivému působení. Že tedy původní Stonehenge sloužilo jako léčebné centrum, využívající magických vlastností kamenů.

Jedná se totiž o modrý dolerit, který sem lidé dopravili z pohoří Preseli, vzdáleného téměř 250 km!

Před více než 4000 lety, v době bez asfaltových silnic a nákladních aut, se to jeví jako více než náročný úkol.

„Přišly“ po jiné frekvenci?

Možná to ale tak složité neměli, neb podle místní legendy sem kameny lidé dopravili pomocí „písně, kterou jim hrály, a kameny se tím staly tak lehké, že je udržel jeden muž“.

Zajímavé, že? Trochu ta síla zvuku připomíná trouby z Jericha. Místo zřejmě přitahovalo nemocné, ale i ty, kdo dokázali léčit. Při vykopávkách se našly celé hromady odštěpků doleritu. Byly v hrobech rozptýlených kolem Stonehenge, kterých tu objevili archeologové obrovské množství.  
Abnormální většina nalezených koster pak patřila lidem, kteří trpěli nějakou nemocí nebo měli vážné tělesné zranění. Navíc, rozbory zubů z koster říkají, že téměř polovina nálezů patřila lidem, kteří se narodili velmi daleko od oblasti Stonehenge.

Tento kámen lidi musel přímo fascinovat.

A fascinuje dodnes

Víra v léčivou moc doleritu přežívá v Anglii dodnes. V pohoří Preseli, odkud dolerit před více než dvaačtyřiceti stoletími lidé „nějak“ dopravili do Stonehenge, místní stále věří, že modrý kámen a voda, která z něj vyvěrá, léčí kašel, srdeční obtíže i některé druhy onemocnění pohybového aparátu. Že jen omytí rány mnohonásobně urychlí  hojení a podobně. I tohle je ale jen jedna z teorií

Stonehenge mohlo být stále lecčíms

  • Astronomickou observatoří: Kameny jsou uspořádány tak, aby odrážely klíčové lunární a i solární události během roku.
  • Chrámem uctívačů Slunce: Osa stavby míří k místu východu slunce při letním slunovratu. Mimochodem v tento je to prý přímo mystický zážitek! Paprsek slunce totiž prochází „branou“ a je soustředěn do jednoho bodu na jednom z kamenů, naprosto přesně jako velká bodová lampa.
  • Chrámem druidů: Dodnes se tady scházejí vyznavači druidské magie a odkazu těchto kněží. 

st

Osobně bych ovšem řekla, že to bylo ještě něco mnohem zajímavějšího a důležitějšího, než si možná dokážeme představit. Že to kopírovalo, něco, co mělo přímo megaúčel.

V porovnání s tím je totiž anglické Stonehenge věkem jen malé miminko!

Jak to?

Prapradědeček anglického Stonehenge totiž stál už před 11 000 lety na jihovýchodě dnešního Turecka!

g

geb

Zdejší, teprve nedávno objevené kruhové megalitické komplexy zastiňují vše, co jsme si dosud o dějinách lidstva mysleli.

Tento monument totiž pochází z doby, kdy právě končila poslední doba ledová.

Jeho kameny byly opracovány a vztyčeny o 7000 let dříve než známé Stonehenge! 6000 let před egyptskými pyramidami se v Göbekli Tepe vzepjaly k obloze desítky dokonale opracovaných sloupů ve tvaru písmene „T", vysoké až šest metrů a vytesané z jediného kusu vápence! Na Göbekli Tepe stojí něco jako kultovní město. Po obytném sídlišti ovšem nenašli archeologové ani stopu. I vodu byste tu marně hledali. Navíc se asi před 9500 lety stalo něco nepochopitelného.

Vše bylo náhle opuštěno, a co víc, také pečlivě uměle zasypáno!

Téměř „přes noc“ země ukryla vše, co bylo budováno dlouhá desetiletí. Na stavby bylo navršeno kamení a zemina. Zbyly jen pahorky.

Proč?

K dnešnímu dni obnažili archeologové 43 kamenných monumentů. Jsou seřazeny v kruzích o průměru 5 až 10 metrů. Uprostřed kruhu ční 4 metry vysoký kamenný monolit.

ge

Téměř přesně jako v Anglii!

Göbekli Tepe je tímto nejstarším místem svého druhu na světě!

Je starší než doposud prezentovaná historie lidstva.

Něco podstatného nám chybí

Pazourkem nelze vylamovat a precizně opracovávat šestimetrové kamenné bloky. Plastické reliéfy zvířat ani kamenné monumenty ve tvaru písmene „T“ v žádném případě tedy nevytvořili lovci a sběrači.

Göbekli Tepe musela vytvořit mnohem starší a vyspělejší civilizace.

Civilizace, o níž náš současný dějepis nic neví.  A jak se zdá, neví toho ještě hodně.

Dost možná ani o anglickém Stonehenge ani dalších kruhových stavbách například v dolním Rakousku, na jižní Moravě, na jihozápadním Slovensku, v Čechách a v Bavorsku, jejichž stáří je odhadováno na pět tisíc let před Kristem.

Víme jen, že tito stavitelé, kteří se, zdá se, stěhovali po poměrně velké části Země, zmizeli náhle.

Kdo to byl?

foto: zdroj www.templestudy.com