Včera zaplavila všechna světová média zpráva o tom, že herečka Angelina Jolie podstoupila mastektomii obou ňader. Důvodem byla smrt její matky v následku rakoviny prsu. Jolie věří, že její přístup pomůže dalším ženám.

„Doufám, že další ženy můžou z mé zkušenosti čerpat,“ napsala o preventivním zákroku, při kterém jí byla odstraněna obě ńadra, herečka Angelina Jolie. Nyní má místo svých původních ńader prsní implantáty. V zákroku ji podpořil i její partner, herec Brad Pitt.

Celou zprávu si můžete přečíst například na serveru Novinky.cz: http://www.novinky.cz/zena/301793-angelina-jolie-si-dala-preventivne-odstranit-prsa.html

Jak vidí tento zákrok odborník?

doktor mestak

Profylaktická mastektomie /subkutánní mastektomie/ představuje jednu z možností léčby nezhoubného postižení prsu u žen s vysokým rizikem rakoviny prsu. Týká se to především žen, u kterých matka nebo její sestra onemocněla rakovinou prsu a na základě genetického vyšetření byla zjištěna u nich tzv. mutace genů BRCA1 nebo BRCA2. Nosičství mutací genů BRCA1 a BRCA2 je spojeno s vysokým celoživotním rizikem vzniku zhoubného nádoru prsu /uvádí se, že do 70 let života onemocní tyto ženy rakovinou prsů až v 85%/. Na klinice plastické chirurgie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce bylo zřízeno v roce 2004 Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu v naší republice, které umožňuje začleněním chirurga-onkologa do léčebného onkologického programu uskutečňovat nejen primární operaci prsu s nádorem, ale také jeho okamžitou či odloženou rekonstrukci. V případě nositelek mutace genů BRCA 1 a BRCA 2 provádět potom okamžitou rekonstrukci prsů po odstranění rizikové prsní žlázy.

měšták

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce Vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu

Reklama