BERAN

beran.jpgzačátek nového roku, přinese mnohá milá překvapení. Je krásné pozorovat, jak se ve vašem životě každý den dějí malé zázraky. Mějte mysl i srdce otevřené, abyste mohli vnímat všechna požehnání, všechny radosti a abyste sami sobě na své cestě nevytvářeli zbytečné starosti. Otevřete se se své vlastní vnitřní moudrosti. Láska, kterou projevíte, díky ní mnoho dobrého na své cestě objevíte. Milujte bez podmínek, odpouštějte a na svět kolem sebe se s vděčností smějte. 

BÝK

byk.jpgnebuďte netrpěliví, nebuďte vznětliví. Dejte prostor lidem kolem sebe, aby se mohli ve vaší společnosti vyjádřit, dovolte lidem kolem sebe, aby společně s vámi mohli tvořit. Čím více prostoru lidem kolem sebe dáte, tím více budete moci se radovat, nesnažte se za každou cenu vše mít pod kontrolou, dovolte si pomoc a názor jiných lidí ve svém životě více vnímat a respektovat. Lidé kolem vás, chtějí vám pomáhat a vy se nebraňte a snažte se více týmově pracovat.


BLÍŽENCI

blizenci.jpgmáte před sebou hezké období plné klidu a vnitřního míru, využívejte moudře svoji sílu. Vaše vnitřní síla, dere se na povrch, chce být vyslyšena, použita ku prospěchu a touží být projevena. Více vnímejte, co se děje ve vás, co nosíte v sobě, naslouchejte sami sobě. Nedovolte, aby hluk života kolem vás, svedl vás z cesty naslouchání svému vnitřnímu hlasu moudrosti. Dovolte si více vnímat hlas své spirituality a duchovní moudrosti ve své lidské přirozenosti.RAK

rak.jpgkomunikace s lidmi kolem vás, vás dovede k nápadům a k novým vizím, které budete toužit naplnit. Nedávejte si však mnoho úkolů naráz, abyste nebyli zklamaní, že jste je nedokázali splnit. Buďte shovívaví sami k sobě, ke svým nedostatkům, ke svým nedokonalostem. Nebuďte přísní na sebe, raději, pokud nebudete si vědět rady , požádejte o pomoc rodinu a přátele. Naučte se říkat si o pomoc, naučte se být trpěliví, potom vše bude mnohem krásnější, snazší a zpomalte, buďte více pečliví. 


LEV

lev.jpgnedovolte lidem kolem sebe, aby určovali, jak se budete cítit, co si budete myslet, nedovolte, aby určovali jak se máte chovat. Vnímejte své vlastní potřeby, svá vlastní přání a dovolte si svůj názor také projevit. Stejně tak vy sami, nesuďte, nepomlouvejte, nehodnoťte a snažte se lidem příliš do života nemluvit a nezasahovat. Naučte se své vlastní hranice a hranice druhého respektovat. Nikomu nic nediktujte a sami nedovolte, aby někdo měl tu moc, ve vás pocity viny vzbuzovat.PANNA

panna.jpgnad hlavou vám září hvězdy, koluje celý vesmír. Dovolte sami sobě cokoliv, cokoliv si budete přát, bez ohledu na to, co si myslí druzí. Buďte k sobě ohleduplní a nebuďte na sebe zlí. Mějte se rádi takové, jací jste, tady a teď a zároveň připusťte, že nemusíte na vše znát odpověď. Život je krásný a přináší krásné prožitky plné radosti, jen vy sami způsobili jste sobě své starosti. Jen vy sami můžete je opustit. Milujte každý den, každé ráno, každý okamžik, kdy vám bylo bohem požehnáno. 


VÁHY

vahy.jpgprojevujte odvahu jít si za svými sny, dovolte si riskovat, dovolte si věřit sami sobě a své vlastní instinkty následovat. Nikdo nežádá, abyste byli dokonalí, je nemožné nedělat chyby, důležité je dodržovat, co člověk slíbí. Pokud budete poctiví sami k sobě, k lidem kolem sebe, pokud dokážete žít v souladu s tím, co říkáte, budete spokojeni. Život je příliš krátký na to, aby člověk ze strachu ze selhání zůstal stát, je dobré riskovat, je dobré o lásce mluvit, city projevovat. Je krásné nový rozměr vlastního potenciálu objevovat.


ŠTÍR 

stir.jpgzískáte nové zkušenosti, získáte nadhled a budete více tolerantní, více milující více ohleduplní. Vše, co si budete přát se vám vyplní, všechny dobré představy o tom, co si přejete se vám splní. Jen zůstaňte ohleduplní, buďte uctiví k lidem kolem sebe a poctiví sami k sobě. Jste bytosti, které tvoří svými myšlenkami, svými slovy, svými činy. Nedovolte nikomu, aby donutil vás mít pocity viny. Vy sami nejlépe víte, vy sami nejlépe znáte sami sebe, proto pokud je potřeba něco změnit, musí tento pocit vzejít z vaší podstaty, z vaší mysli a z vašeho srdce.


STŘELEC

strelec.jpgjdete správnou cestou k radosti, dovolte sami sobě nepřipouštět si zbytečně žádné starosti, otevřete se vnitřní moudrosti. Láska, kterou projevíte sami sobě, láska, kterou si dovolíte dávat lidem kolem sebe, ta vás přivede ke všem radostem, k řešení, k potěšení. Pokud je nyní něco, s čím si nevíte rady, projevujte lásku. Lásku vkládejte do každého svého tvoření, do každé myšlenky a nemůže se stát, že něco nedopadne tak, jak si vy sami budete přát. Dovolte sami sobě ze srdce do mysli láskyplný dopis odeslat, své srdce více poslouchat.


KOZOROH

kozoroh.jpghledejte poklad, hledejte uspokojení, hledejte radost, lásku i vnitřní klid. Existuje místo, kde je vše ukryto, jen je potřeba se do svého nitra ponořit. Více naslouchat sami sobě, více meditovat, více se smát, povznášet se nad starosti, nad klepy a nad hlouposti. Užívejte si život, je krásný a je plný radosti. Jde jen o to, jak se budete dívat kolem sebe, zda uvidíte nezdary a neúspěchy, nebo zda pochopíte, že vy jste stvořili takové, jací jste, sami sebe. Že vy jste vlastními stvořiteli, že vy sami určujete, kam směřujete. 


VODNÁŘ

vodnar.jpgnedovolte mámení úspěchu, aby vás svedlo z cesty k radosti, nedovolte penězům aby pro vás byly víc, než přátelé, kteří vám přišli do cesty. Pokud jste ženichem, všímejte si své nevěsty. Pokud je to obráceně, věnujte se svému muži, radíme každé ženě. Láska je víc než úspěch, než peníze, láska je řešení, láska je moudrost, láska je klid, láska se nedá žádnými penězi vyvážit. Važte si peněz, važte si úspěchu, ale nikdy nedovolte, aby před láskou, převzali štafetu. Láska je bůh, láska nikdy nemůže způsobit starosti, ani dluh.


RYBY

ryby.jpghýčkejte si rodinu, partnera, rodiče, přátele. Zastavte se častěji s modlitbou za všechny v kostele. To, že máte lidi , kteří vás milují, kolem sebe, je vzácné, velmi cenné a důležité. Nezapomínejte na to, že tu nejste sami , že tu spolu-tvoříte. Že jste důležitou součástí celku, a že je důležité takovou tvůrčí činnost náležitě oceňovat, dovolte sami sobě všem, které milujete a máte rádi, za vše, co pro vás kdy udělali, poděkovat. Spolu-vytvářejte vztahy, ve kterých si vzájemně můžete důvěřovat. Kde si budete úctu vždy projevovat.

Reklama