an.jpg
Foto: Shutterstock


BERAN
máte jedinečnou možnost ukázat všem okolo sebe, co všechno jste se naučili, kam jste dospěli, jak moc jste se ze svých nezdarů ponaučili. Mějte na paměti, že vše je krásné, dobré a požehnané a že právě nyní co zasejete, to přinese to nejlepší ovoce. Nebojte se své sny mít, ale nejen je mít, ale začít si je plnit. Nebojte se riskovat, protože pokud budete se držet zpátky, někdo jiný se rozhodne půdu, která je pro vás připravená obdělat a na ní zasévat. 
 
606c567d510ebbyk.jpgBÝK
nesnažte se vymlouvat ze své zodpovědnosti a učte se novému, prohlubujte vědomosti, a udělejte si pořádek ve všem i tam, kde si myslíte že jde jen o maličkosti. Právě maličkosti jinak provedeny, mění velké věci. Učte se a nevzdávejte se své zodpovědnosti. Tato doba volá po novém přístupu, nastavení i postupu. Proto se učte a nesnažte se zastavit ten proud života, vaše vědomosti a moudrost je vaše opravdová hodnota.
 
606c5684a5147blizenci.jpgBLÍŽENCI
věnujte se umění, snažte se co nejvíce kreativně projevovat, naučte se něčemu novému. Zkuste zpívat, tančit nebo malovat, hlavně jakkoliv kreativně se projevovat. Vaše duše touží tvořit, touží růst a také si dopřejte krátký jednodenní půst. Očistěte své tělo i mysl a nechte ze své mysli odejít vše, co už vám neslouží. Dobré a kreativní myšlenky, pozitivní nastavení nejlépe vám na vaší cestě poslouží. Pro všechny platí stejná pravidla, bůh nad nikým oči nemhouří.
 
606c568e477c7rak.jpgRAK
neutíkejte z boje, který jste sami sobě připravili, je důležité abyste nyní sami sobě do zrcadla nastavili, abyste se omluvili za vše, co jste pokazili. Abyste si to, že nejste neomylní uvědomili. Každý člověk dělá chyby, ale moudrý je ten, který umí své chyby připustit, omluvit se a chyby ostatních se srdcem otevřeným odpustit. Měli byste to, co okolo vás není v rovnováze vyřešit, vyčistit a přestat bojovat a za každou cenu si myslet, že musíte své postoje proti všem obhajovat.
 
lev.jpgLEV
nebojte se vystoupit ze stínu a nebojte se projevit. Každý lev potřebuje jednou za čas, aby byl vidět, aby byl slyšet. Není důvod sedět jako v kleci a jen nespokojeně vrčet. Pokud něco opravdu chcete, ze stínu pohodlnosti vyjděte a to, co opravdu chcete si také vezměte. Pokud stále jen sedíte a čekáte, pak změnu opravdu nechcete. Všichni chtějí lepší svět, ale nikdo nechce měnit sám sebe a to je výzva pro vás. Se změnami začít sami u sebe.
 
panna.jpgPANNA
nedělejte s s ničím starosti, je jen na vás, jak moc se budete trápit. Jen vy máte klíč k radosti. Tím klíčem je oddanost, jemnost , něha a projevy velkorysosti. Nesnažte se na nikoho vinu svalovat, odpusťte všem a všemu, jen tak najdete způsob jak se radovat. Přestaňte si pozornost svými smutky vynucovat, přestaňte svými nářky lidi okolo sebe zatěžovat. Každý v této době musí na sobě pracovat a každý má svých starostí nad hlavu, projevte sami pro sebe odvahu.
 
vahy.jpgVÁHY
odvážně se postavte proti všemu, co vám brání ve vašich snů uskutečňování. Strach vás jen na oko chrání. Není čeho se bát, jen vykročit a krok do neznáma udělat, protože kdo zůstane stát, zůstane se bát. Není potřeba příliš riskovat, stačí malé kroky udělat, ale udělat cokoliv , aby se vše začalo hýbat. Nebojte se vyčnívat. Buďte jiní, buďte ve své síle a nedovolte strachu, aby byl nad vámi v přesile. Jděte proti všemu s čím nesouhlasíte.
 
stir.jpgŠTÍR
nedovolte nikomu aby vám vzal to, co opravdu chcete, ale pokud něco opravdu chcete, pak si pro to jděte. Máte představu, že vše se samo stane, samo vytvoří, samo udělá, že nemusíte dělat nic a všechno se samo vykoná. To je ovšem představa nejasná a marnivá. Důležité je nyní uvědomit si, že nic bez práce a bez úsilí není, že se nic samo nevytvoří a že odměnu získá nakonec ten, který zbraně nesloží. Naopak, čím více budete za pravdu a lásku bojovat, tím víc jí budete sami prožívat. 
 
strelec.jpgSTŘELEC
jste velmi povýšení nad ostatními. Ale není dobré se takto povyšovat, protože tím, že budete se povyšovat, budete ostatní ponižovat. Mějte na paměti, že všichni jsou si rovni, že všichni mají stejná práva. Ženy, muži, staří lidé, zvířata i děti. Chraňte všechny okolo sebe a nemyslete jen sami na sebe. Snadno může se člověk stát nepřítelem. Buďte tím nejlepším přítele. Mějte pochopení pro slabosti jiných lidí, mějte náruč otevřenou a mysl čistou.
 
kozoroh.jpgKOZOROH
nebuďte pro druhé hrozbou, nesnažte se nikomu vyhrožovat, nikomu neubližovat, nelhat, neponižovat. Pokud chcete aby bylo vše tak, jak chcete vy, pokuste se udělat to jinak, než tím že budete vyhrožovat. Je potřeba projevit více pochopení, klidu, ticha, moudrosti a nedovolit egu aby vedlo vás ke zlosti, když něco není tak, jak chcete aby bylo. Důležité je, abyste zachovali vnitřní klid, aby vás zbytečně nic nerozezlilo. Vaše emoce jsou vaše dílo.
 
vodnar.jpgVODNÁŘ
jste na dobré cestě k radosti, k lásce k hojnosti, uvěřte ve svoji sílu ve své schopnosti. Jste výjimečnými lidmi na této planetě a je důležité si to připomínat, nesnažit se nikomu zalíbit, ani nikomu podobat. Každý člověk je jedinečný originál a tak byste měli sami k sobě přistupovat. Udržet si své hranice a zbytečně neustupovat, pokud máte si za svým stát a za svoji pravdu bojovat, tu obhajovat.Vytvářejte krásnější svět sami pro sebe a tím budete tvořit krásnější svět také okolo sebe.
 
ryby.jpgRYBY
milujte sebe, milujte lidi okolo sebe , milujte celý svět a opakujte si, že je pro vás bezpečné mít srdce otevřené. Něha, jemnost, citlivost a zranitelnost. To všechno jsou přednosti. Vnímejte jak krásné je mít srdce otevřené a projevovat svému okolí malé i větší náklonnosti. Věnujte se lásce všemi směry, je potřeba ji cítit, ale také fyzicky prožívat. Milujte a hýčkejte své tělo, není potřeba si nic odříkat, naopak. Něha a doteky budou na vás mít ten nejlepší dopad.

Reklama