an.jpg
Foto: Shutterstock

beran.jpgBERAN
kontaktujte své srdce, a vnímejte, kolik vzácného a moudrého vědění, se ve vašem srdci ukrývá. Člověk je šťastný, když je ve spojení se svým srdcem, je-li vděčný a na svět okolo sebe se usmívá. Člověk, který opravdu žije a život jen nepředstírá. V člověku nesmí být být jen prázdná černá díra, z bolestí z minulosti, je potřeba obrátit hlavu vstříc nové, jiskřivé a zářící budoucnosti a skrze své srdce dát světu a věnovat všechny své ctnosti. To je cesta ke štěstí.
Foto: Shutterstock

byk.jpgBÝK
vaše myšlenky tvoří váš svět, vaši realitu, proto je velice důležité být s nimi v kontaktu a ve vědomí, ujasnit si všechny své myšlenkové vzorce a všechny automatická myšlenková nastavení. Život je jako vaše vlastní divadelní představení. Vy sami si určujete, jaký život budete žít, kdo s vámi bude na cestě stát a kdo již má z vašeho jeviště života odejít. Vy jste ti tvůrci svého vlastního života a bytí a je velmi důležité si uvědomit, že tím jak vy sami žijete, určujete další směr životu vašich blízkých i dětí.
Foto: Shutterstock

blizenci.jpgBLÍŽENCI
přibližujte se nyní co nejvíce sami k sobě, snažte se svým vlastním potřebám porozumět, snažte se vyslyšet své srdce i duši, umět. Žádný spěch, je důležité se zastavit a dovolit si jen být a nenechat se okolím do ničeho a k ničemu nutit. Máte právo se rozhodovat sami za sebe, ctít své vlastní potřeby a hranice a pokud s něčím nesouhlasíte, nebát se vyslovit slova nesouhlasu. Dejte více na sílu svého hlasu. Vy sami určujete, jakou pozici a roli ve svém životě vy sami zaujmete.
Foto: Shutterstock

rak.jpgRAK
dostatek sebe-péče a sebelásky vám pomůže naleznout vnitřní klid. Pečujte o sebe, o své tělo, o své zdraví , o svůj spánek o své stravování. Je důležité vnímat, co tvoří nejvyšší kvalitu vašeho života a je to péče, kterou dáte sami sobě, meditace a podporující samota. Ticho a klid, pořádek, prostředí bez problémů a hádek. Ukliďte si okolo sebe nepořádek a udělejte si sami v sobě pořádek. Vaše kniha může být detektivkou, smutným příběhem, nebo souborem krásných příběhů a pohádek.
Foto: Shutterstock

lev.jpgLEV
odvaha vyjít vstříc všem starým strachům a obavám z minulosti, očistit svoji mysl od všech zastaralých myšlenkových vzorců a hloupostí. Vaše čistá mysl je základem nového tvoření, dovolte si věnovat se sobě, svým myšlenkám, novému nastavení, protože to změní ve vašem životě vaše postavení. Zanechte všech předsudků, soudů a hodnocení. Nezůstávejte v minulosti stát a začněte se novému věnovat. Váš život vám nabízí o mnoho více, proto si ujasněte z čeho si svoji další budoucnost utvoříte.
Foto: Shutterstock

panna.jpgPANNA
uvolněte se, zastavte se a nadechněte se zhluboka v lese. Obklopte se přírodou, stromy a vnímejte očistnou pomoc vody. Vyběhněte schody, ponořte se do ledové vody, pečujte o sebe, o své tělo o svoji duši. Věnujte se sobě, svému tělu i duši a podívejte se do zrcadla, jak moc vám to sluší. Pochvalte se za všechno, co jste zvládli a vyřešili a nyní přišel čas, abyste sami sebe opravdu potěšili. Abyste s láskou sami k sobě hřešili a ze života jste se těšili. Život je dar a je důležité, abyste si právě tohle uvědomili.
Foto: Shutterstock

vahy.jpgVÁHY
odvažujte všem stejnou měrou, neposuzujte, nehodnoťte a snažte se být vlídní nejen k druhým, ale především sami k sobě. Život odráží především to, jak se chováte sami k sobě. Pokud dokážete sami sobě dát dostatek radosti., lásky a laskavosti, pokud budete hodní sami na sebe, budete těmi nejlepšími přáteli pro své přátele a budete těmi nejlepšími učiteli pro své nepřátele. Buďte vděční, milí, užiteční. Vše je důležité pro tento svět, abyste mohli tomuto světu ze sebe tím nejlepším přispět a tak světu doopravdy prospět.
Foto: Shutterstock

stir.jpgŠTÍR
nenechte si namluvit, že jste se čímkoliv provinili, protože cizí bolesti a trápení jste vy nezapříčinili. Vždy jste tak nejlépe, jak jste uměli, činili. Ve skutečnosti zodpovídáte jen sami za sebe a za své vlastní štěstí, o tom, zda budete spokojeni, či nespokojeni jste sami zodpovědní. Milujte v lásce a v laskavosti, tolerujte, nehodnoťte lidské odlišnosti. Kolik lásky a pocitu bezpečí sami dáte, tolik nazpět dostáváte. Vy sami svoji vlastní hru života rozehráváte. Svůj život ve svých rukách máte, nebo nemáte? Vy rozhodujete.
Foto: Shutterstock

strelec.jpgSTŘELEC
ujasněte si své záměry a cíle ke kterým směřujete, nejblíže k radosti jste ve chvíli, kdy se sami se sebou sbližujete. Utvořte si představu o tom, jak nejlépe mohli byte žít, seznam toho, co v životě si ještě přejete prožít. Hranice a překážky si tvoříte v životě jen vy sami, ujasněte si všechny své omezující vzorce a posuňte směrem k zázrakům své představy. Život nabízí mnoho a je plný zázraků každodenně, důležité je, abyste se nebáli snít. Abyste uvěřili, že můžete šťastní a spokojení být. Je důležité své srdce sobě otevřít.
Foto: Shutterstock

kozoroh.jpgKOZOROH
nedovolte své umanutosti, zlosti a touze mít vždy pravdu, aby vás svedla od trpělivosti, laskavosti a lásky. Nedělejte si zbytečné potíže tím, že se budete snažit za každou cenu prosadit svoji pravdu. Nemusíte poslední slovo mít, někdy je lepší z těžké a konfliktní situace jen v lásce a mlčky odejít a dalším přívalům bolesti předejít. Život je krásný a nemá smysl proti němu bojovat, naopak, neustále vidět okolo sebe příležitosti děkovat. Ve svém srdci i ve své mysli si pokojný klid uchovat.
Foto: Shutterstock

vodnar.jpgVODNÁŘ
nechte se unášet na vlnách radosti, nechte si pro sebe svá tajemství. Nemusíte neustále někomu vysvětlovat, jak a proč jste se rozhodli se tak, nebo jinak chovat. Máte právo být sami sebou a to neustále objevovat, život je krásný právě díky tomu, že člověk může neustále o sobě vědět víc a do dokonalé podoby sebe sama se každodenně proměňovat. Vyjevujte se světu neustále v nové a lepší podobě, ve své dokonalé nedokonalosti. Život je pro něco takového sám o sobě tou nejlepší příležitostí. Jde především o vás a o váš pocit.
Foto: Shutterstock

ryby.jpgRYBY
Lásku srdce, rozum a cit je potřeba propojit. Máte vše, co jen potřebujete k tomu, aby se vše dařilo, aby láska a radost ve vašem životě jen kvetla, aby se vše vyvíjelo k dokonalosti a k uzdravování tohoto světa. Jsou to malé věci, které budete s láskou tvořit a měnit každodenně, jen tak dojde k opravdové změně. Láska je pohon, který vás do náruče lásky a štěstí žene. Nedovolte nikomu, aby vám tvrdil, že správně je to, čemu vy sami nevěříte. Vy sami máte uvnitř sebe ten klíč k tomu, být šťastní a spokojení. Vše je jen a jen o vás a o vašem vnitřním nastavení.
Foto: Shutterstock

Reklama