blobid11.jpg
Foto: Shutterstock

beran.jpgBERAN
vše okolo vás začíná rozkvétat a vše, v čem jste se doposud motali se začíná vyjasňovat a rozplétat. Uvědomte si tu krásu okolo sebe a vnímejte, že pokud vy sami to nedovolíte, nikdo vám vaši moc a sílu nesebere. Nedovolte nikomu, aby vámi manipuloval, aby vaši sebedůvěru zrazoval. Vše je dokonalé takové, jaké to je. Vnímejte své hranice a nedovolte nikomu, ať tyto hranice překračuje. Vše je jen a jen o vás, to si pamatujte.

609263431448cblobid0.jpgBÝK
hleďte s odvahou do budoucnosti a nebojte se lásky, nebojte se mít srdce otevřené. Vše je a bude v pořádku, přijměte vše takové jaké to je a nesnažte se nic hodnotit, vysvětlovat, ani nařizovat. Jen si dovolte plynout s proudem života a věřte tomu, že vše přijde ve správný čas na správném místě, milujte svůj život a přistupujte k němu sebejistě. Máte vše co mít máte a potřebujete, tak si užívejte svoji přítomnost na této krásné planetě.

60926343c7620blobid1.jpgBLÍŽENCI
nehledejte chyby tam, kde je vše dokonalé. Zastavte se a zamyslete se a na nic jiného  , než na přítomnost nemyslete. Nedělejte si s ničím starosti, jen se oddejte a nebojujte, jen se laskavosti a vstřícnosti vůči druhým poddejte. Okouzlujte lidi svou laskavostí, svou krásou, svůdností a smyslností. Jste na této planetě vzácnými hosty. Tam, kde je láska, oheň v krbu praská. Vše je a bude krasné, není důvod se bát, není důvod pochybovat.

60926343de970blobid2.jpgRAK
nacházíte nové cesty, nový směr, kudy můžete se dát, kam můžete směřovat. Je důležité své intuici důvěřovat, nechat se jí vést a na své cestě se příliš svou myslí nezatěžovat, vaše mysl má tendenci vám na vaší cestě vše ztěžovat. Uvolněte se do plynutí, do toho všeho, co se děje a vnímejte svět okolo sebe. Vnímejte jak se točí a čtěte více, nežli ze slov lidí okolo sebe z pohledu do jejich očí. Život je krásný a má mnoho překvapení pro vás, tak si dovolte vše, co je tu pro vás.

6092634337092blobid3.jpgLEV
máte starostí nad hlavu, ale sami jste si naložili a je jen a jen na vás, abyste ze sebe vše, co není potřeba řešit a pozorovat, odložili. Abyste sami sobě ulevili. Vše je dokonalé takové, jaké to je a vy jste lidské bytosti, nejste stroje. Proto se uvolněte do radosti, odložte starosti a jen důvěřujte tomu, že vše dobře skončí, že vše se správně uděje a sázejte každý den do své mysli myšlenky plné lásky, laskavosti a naděje.  Vše se pro vaše blaho děje.

6092634358db4blobid4.jpgPANNA
nekomplikujte si svůj život zbytečnými obavami, jen se uvolněte a nechte svůj svět tak jak je, jen si užívejte, radujte se a nic si zbytečně neztěžujte. Tam, kde problémy nejsou, tam je nehledejte. Mějte jen srdce otevřené a vnímejte, jak se vše proměňuje, jak vám život svoji vlídnou a laskavou tvář ukazuje. Ten, kdo dokáže být pevný a neochvějný ve svém středu, kdo se udrží v přítomnosti, tomu nemůže zkazit radost strach z budoucnosti, ani tíha minulosti.

60926343b0f9bblobid5.jpgVÁHY
máte před sebou období, kdy budete zářit a nebudete se o to muset snažit. Vše přijde samo a v lásce, kterou sami sobě projevíte. Nejvíce prospějete sami sobě, když ten tlak, který jste si na sebe vytvořili uvolníte. Proč tak málo si své sny sníte? Víte, co jíte? Jak spíte? Věnujte pozornost sami sobě a všemu okolo sebe dejte svobodu. Najdete to, co hledáte ale nikoli venku, ale uvnitř sebe. Obraťte veškerou pozornost na péči o sebe.

blobid6.jpgŠTÍR
nemáte nyní příliš možností jak situaci jinak vyřešit, než odpuštění. Máte mnoho toho za sebou a ne vždy jste byli k lidem okolo sebe milosrdní. Mějte na paměti, že je potřeba více vnímat lidi okolo sebe a dát jim dostatek prostoru k jejich vyjádření, nesnažte se cítit být nad někým nadřazeni. Lidé okolo vás, nejsou vaši podřízení. Všichni plujete na jedné lodi životem a všichni máte svůj vlastní příběh života. Buďte nejen uctiví, ale také poctiví. Nebuďte zbytečně přísní a vznětliví.

blobid7.jpgSTŘELEC
nesnažte se své vlastní chyby omlouvat, snažte se nehodnotit, nepomlouvat a žijte v souladu s tím, co říkáte. Proč neustále sami nad sebou naříkáte? Proč sami sobě pravdu neříkáte? Jste schováni v úkrytu, odkud jen vykukujete a na druhé poukazujete. Mějte srdce otevřené, vyjděte ven do prostoru a vnímejte jak je krásné mezi lidmi žít, snažte se co nejvíce jinakost každého člověka v sobě uctít. Kdyby lidé měli být všichni takoví, jako vy, ani to neznamená, že byli by bez chyby.

blobid8.jpgKOZOROH
nesnažte se lidi okolo sebe přesvědčit o tom, že jste o něco lepší. Každý člověk má svůj vývoj, svoji duchovní cestu, svou cestu poznání a vy se nesnažte nikomu ji nutit, tak, jak vy sami jste ji poznali. Máte toho ještě tolik před sebou, tolik toho je potřeba udělat, naučit se a vykonat, že by byl hřích někoho napomínat, nebo opravovat. Snažte se co nejméně do životů lidí okolo sebe zasahovat. Vnímejte sebe a pokud chcete někoho poučovat, poučujte sebe v první řadě.

blobid9.jpgVODNÁŘ
nestrachujte se o budoucnost lidstva, o budoucnost svoji, protože člověk, který věří v lepší svět, ve své podstatě dobře stojí. Člověk s čistou myslí a s otevřeným srdcem obstojí. Je důležité, aby se váš mozek s vaším srdcem propojil. Dýchejte hluboko do sebe, hýbejte se a nebojte se ničeho z toho, co teprve bude. Je jen TADY A TEĎ  a vy nyní nehledejte na nic odpověď. Dovolte si jen být a se svým srdcem svoji mysl propojit, abyste mohli svou moudrost znásobit a ruku k dílu tohoto světa přiložit. Dovolte si všechny společenské masky odložit.

blobid10.jpgRYBY
vše je krásné, plné lásky, moudrosti a laskavosti a vy se oddejte intimitě a něžnosti. Vše kvete, láska chce být prožita a také se o své slovo hlásí intimita. Dovolte si péči o sebe, dovolte si pečovat o své partnery a lásku dávejte, před láskou se nikam neschovávejte. Co dáte, to dostanete a pokud budete milovat, bude více lásky na této planetě. Proto se lásce oddejte a se všemi a se vším se mazlete jako když se zamilujete sami do sebe jako do malého kotěte. Dovolte si vše, co si dovolit potřebujete. 

Reklama