Za nejoriginálnější příspěvek k dnešnímu tématu o kartách a kartářkách  získává hlavní cenu Jana 1137 alias šupitopresto - název příspěvku "Máte milence! Nemám! Jo a mladší dítě bude prostitutka! Je to kluk!".

Gratuluji a chcete-li pronést děkovnou řeč, můžete začít. Já mám času dost...

Vzhledem k tomu, že si cenu - knihu Hanky Zýkové "Karty, vy a já" nepřevzala,  pošleme ji poštou. Českou poštou.Hezký večer přeje Mira a zítra si s Vámi bude hrát Iveta.

Reklama