Bývaly doby, kdy byla řada psychických poruch považována za demenci, například schizofrenie nebo Alzheimerova choroba. Dnes už lékaři umí příznaky Alzheimerovy nemoci rozpoznat velmi brzy, a tím pádem lze průběh této nemoci zpomalit. Vyléčit se však stále nedá.

Alzheimerovou nemocí, kterou poprvé popsal německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer v roce 1907, trpí přibližně 44 milionů lidí na celém světě, v České republice žije více než 140 tisíc lidí s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Její příčiny zatím nejsou zcela objasněny. Za vznikem nemoci nejspíše stojí komplikovaná shoda několika faktorů.

Přečtěte si také:

K těm nejvýznamnějším patří vysoký věk. Mozkové buňky se po 65. roce života začnou z neznámého důvodu poškozovat u každého dvacátého a po 85. roce dokonce u téměř každého druhého člověka. Se stárnutím populace tak logicky dochází k rapidnímu nárůstu výskytu onemocnění. Významnou roli hrají i dědičnost a pohlaví - ženy jsou ohroženy více než muži, dále úbytek acetylcholinu - látky potřebné pro vedení nervových vzruchů, a na vině jsou též časté mozkové otřesy.

alzhe

Zdroj: Alzheimercentrum

Příznaky a průběh nemoci

Alzheimerova choroba se začíná projevovat pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť, není schopen se postarat o některé věci v domácnosti, ztrácí orientaci časovou i místní. Průběh nemoci a rychlost jejího postupu jsou však u každého individuální. Obecně mají nemocní čím dál větší problémy s vyjadřováním a rozhodováním, nedokončují své myšlenky, jednají zmatečně. V posledních stádiích nemoci už pacient není schopen se sám o sebe postarat a ztrácí povědomí o své identitě.

Vývoj Alzheimerovy choroby lze zřetelně rozlišit do tří stádií - lehká, střední a těžká demence. Každé se vyznačuje jinými problémy. Některé z nich se mohou objevit kdykoli, zatímco jiné třeba vůbec. Přechod mezi jednotlivými stádii může trvat i několik let.

Jaké léky na alzheimera ?

Přestože se jedná o nevyléčitelnou chorobu, v raném stádiu nemoci je možné díky lékům její projevy částečně eliminovat.

 • Kognitiva - v počátečních stadiích nemoci zlepšují myšlení, paměť či orientaci, a napomáhají zabránit odbourávání potřebného acetylcholinu.
 • Hypnotika - napomáhají spánku.
 • Neuroleptika - odstraňují agresivitu.
 • Antidepresiva - zmírňují deprese.
 • Anxiolytika - působí proti úzkosti.

Trvání a průběh této nemoci je různý. Zřídka trvá i déle než deset let. Zpravidla platí, že čím mladší je pacient v době onemocnění chorobou, tím je její postup rychlejší. „Zhoršení stavu pacienta s Alzheimerovou chorobou už umíme zpomalit díky přesné diagnostice, včasnému nasazení léků a kvalitní ošetřovatelské péči. Je ale nutné s ní začít včas. V rané fázi lze výrazně eliminovat rychlost nástupu nemoci, i když ji zatím neumíme zvrátit či vyléčit,“ říká MUDr. Slavomír Pietrucha odborník na Alzheimerovo onemocnění.

Speciální terapie

V dnešní době už mohou lidé trpící Alzheimerovou chorobou dožívat v důstojných podmínkách specializovaných zařízení. Do center s komplexní ošetřovatelskou péčí a moderními terapeutickými postupy mohou rodiny umístit své blízké. K hojně využívaným metodám léčby patří například canisterapie (terapie za pomoci zvířat), muzikoterapie (stimulace hudbou, navození vzpomínek), realitní orientace (schopnost orientovat se v realitě - datum, čas, místo, procvičení krátkodobé paměti), reminiscenční metoda (pomocí osobních předmětů klienta probíhá jeho rozpomínání na minulost) a videotrénink interakcí - VTI (videozáznam odhalí i drobné detaily, umožní lepší přístup k pacientovi).

Lze se bránit trvalému zapomínání a ztrátě identity?

Přestože propuknutí nemoci ovlivnit bohužel nemůžeme, zdravým životním stylem a pravidelným cvičením šedé kůry mozkové lze její nástup oddálit. Důležitý je i dostatečný přísun čerstvého ovoce a zeleniny, vlákniny a rybího masa, tedy potravin, které obsahují látky klíčové pro správnou funkci mozku. Vyvarovat bychom se měli alkoholu a tabáku, jejichž konzumace mozkové synapse ničí. Neprospívá ani živočišný tuk a cukry. Samozřejmostí by měl být pravidelný pohyb, např. procházky na čerstvém vzduchu. Podle odborníků je velmi prospěšné, pokud svůj mozek neustále procvičujeme, například křížovkami a kvízy. Blahodárný vliv má i poslech hudby.

10 varovných signálů
 • Ztráty paměti - zpočátku krátkodobé, v pozdějších stádiích i dlouhodobé
 • Problémy při vykonávání běžných denních činností
 • Poruchy řeči a plynulého vyjadřování
 • Poruchy orientace v čase a prostoru
 • Zhoršující se úsudek a problémy s rozhodováním i v běžných činnostech
 • Neschopnost abstraktního myšlení
 • Problémy při oblékání, přemisťování věcí
 • Změny osobnosti, nálady a chování
 • Ztráta zájmu o zaměstnání a následně také neschopnost jej vykonávat
 • Ztráta iniciativy 

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama