centrum.jpg

Foto: Alzheimercentrum Průhonice 

„Alzheimercentrum Průhonice je místem, které si naše ocenění právem zaslouží. Vážíme si toho, co pro seniory dělají a moc dobře si uvědomujeme, že to není vždy jednoduché. To, jak dokážou otevřít cestu dětem k seniorům trpícím demencí a opačně, jak pro ně připravují kulturní, sportovní a jiné společenské programy, je obdivuhodné,“ říká ředitelka Mezi Námi, Kateřina Jirglová.

Propojování generací je velkým tématem dnešní uspěchané doby. Všichni jsou příliš zaměstnaní, řeší jak skloubit kariéru a rodinu, jak splatit hypotéku. S odchodem do důchodu, kdy se pomalu přidávají nemoci, pak senioři řeší pocit osamění a zbytečnosti bez ohledu na to, kde své stáří prožívají. Tato skutečnost se stala  tématem mnoha studií, které dokazují, že mezigenerační setkávání přináší seniorům tolik potřebný pocit užitečnosti a děti učí úctě a toleranci. „Klienti se k nám často dostávají s informací od rodin, že nemají o nic zájem, nic je nebaví. Což se u nás, díky mnoha terapeutickým aktivitám a právě i zapojení dětí, daří zlomit. Rodiny jsou pak překvapeny, že babička opět peče a dědeček se, v rámci zooterapie, stará o slepice.“ říká ředitel zařízení, Roman Švestka.

V Alzheimercentru Průhonice, stejně jako ve všech třinácti zařízeních společnosti Alzheimercentrum, je spojování generací jedním z dlouhodobých projektů, které jsou součástí péče o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Nejen že se klienti zapojují do aktivit organizovaných mimo centrum jako jsou mezigenerační výlety například pochod Praha – Prčice, ale jsou to i pravidelné návštěvy žáků základních i uměleckých škol či odborné stáže studentů.

Zcela zásadní a unikátní je přítomnost dětí přímo v Alzheimercentru, kde od pondělí do pátku funguje dětská skupina pro děti zaměstnanců i obyvatel z okolí, ve věku od dvou do šesti let. Každodenní aktivity dětí jsou přirozeně propojeny s programem klientů, kterým dětská bezprostřednost a smích dodává energii a chuť aktivně se zapojit do právě probíhajících činností, vzájemně si pomáhat, podpořit se a pochválit. „Já dávám kakao taky babičce. Ona má nemocnou ručičku.“ Tak vzpomíná Roman Švestka na jeden z mnoha dojemných okamžiků, kterých je při těchto setkávání nepočítaně.

Reklama