Alžběta Falcká nepatří zrovna mezi příliš známé české panovnice. Ostatně není se čemu divit. Vždyť tu vládla opravdu jen krátce. Ale nepředbíhejme...

Počátkem roku 1613 se konala v Londýně slavná svatba. Anglický král Jakub I. vdával svou sedmnáctiletou dceru Alžbětu za stejně mladého falckého kurfiřta Fridricha, vlastně staršího jen o pouhé tři dny. Účastníci svatby tehdy zhlédli Shakespearovu hru Zimní pohádka. Ta se odehrává v Čechách, které ovšem autor mylně umístil na mořské pobřeží. Sotva tehdy mohl někdo tušit, že za šest let usednou novomanželé na český trůn a že zde prožijí jednu zimu, čímž jejich pohádka definitivně skončí ve víru třicetileté války.

Alžběta FalckáFridrich Falcký nebyl jediný uchazeč o ruku královské dcery. Byl to však okouzlující mladík, který nejen svým vzhledem, ale i dokonalým vystupováním a stejnými uměleckými zájmy získal okamžitě srdce nevěsty, stejně jako celého londýnského dvora. Velkou roli hrál i fakt, že byl významným představitelem protestantské Unie, náboženského uskupení, které stálo později - v době třicetileté války - v protikladu ke katolické Lize. Pozdějšími historiky byly ovšem vzpomínány i nepříliš lichotivé Fridrichovy vlastnosti jako nerozhodnost, bázlivost, měkkost, ale i domýšlivost.

Alžběta pocházela ze slavného stuartovského rodu. Narodila se v době, kdy byl její otec pouze králem skotským a po anglické koruně zatím jen pokukoval. Alžbětinou babičkou byla královna Marie Stuartovna. Stejně jako ona byla i Alžběta velice krásná a mimořádně ctižádostivá.

Alžběta a Fridrich
spolu tvořili opravdu krásný pár. První idylická léta strávili manželé v Heidelbergu, kde se jim narodily tři děti. Když byla Alžběta počtvrté těhotná, přišla z Čech nabídka, jaká se neodmítá! Vzbouřivší se čeští stavové si přáli, aby se Fridrich Falcký stal českým králem. Mylně se domnívali se, že v případě nutnosti Čechám vojensky pomůže anglický král. Přece nenechá svou dceru „ve štychu“. Jak hluboce se mýlili!


Příjezd manželů do Prahy v roce 1619 byl triumfální – stejně jako slavná korunovace. V Praze se také v prosinci 1619 narodil princ Ruprecht, Alžbětino nejmilejší dítě, vítané celým českým národem. Ruprechtovy křtiny ve Svatovítské katedrále byly poslední šťastnou událostí v Alžbětině životě.

Pak už to taková idyla nebyla. Královna si v Čechách příliš nezvykla. Česky neuměla ani slovo, německy jen lámaně, naopak francouzsky zde uměl málokdo a anglicky nikdo. Navíc královna byla veselá a spolu se svými dvorními dámami se výstředně oblékala, což budilo pohoršení. Také Fridrich začal být stále více kritizován. Navíc ho pořád častěji odvádějí vojenské povinnosti k vojsku. Denně píše manželce dopisy plné lásky. To už se ale blíží ona nešťastná bitva na Bílé hoře na podzim 1620, která znamená konec jednoročnímu kralování „zimního páru“.

Heidelberg

Heidelberg – město manželské idylky, dnes poklidné německé univerzitní město

Opět těhotná Alžběta utíká i s Fridrichem z Prahy. A co víc, brzy také Fridrich ztrácí i své dědičné falcké země. Nikde bývalého českého krále nechtějí. Ani v Německu, ba ani v Anglii. Anglický král se sice uvolil platit Alžbětě rentu, ale to bylo všechno. Do rodné Anglie nesměla. Soudobá karikatura kreslí Fridricha i Alžbětu, jak s žebráckou holí a novorozeňátkem bloudí Evropou.                                                                    

Nakonec museli s povděkem přijmout nabídku Alžbětina strýce a usadit se v Haagu. Zde po pěti letech v roce 1632 Alžbětu zaskočila zpráva, že její milovaný manžel, šestatřicetiletý Fridrich v Mohuči podléhá tyfové nákaze. Vyrojily se i spekulace, že byl otráven. Alžběta zůstala na výchovu sirotků sama. Nebyla ani ušetřena bolesti, když několik svých dětí musela pochovat. A některé další zase přestoupily ke katolictví, což byla pro ni rána největší. Těžce nesla i anglickou revoluci a následnou popravu bratra Karla I. Stále zápasila s finančními těžkostmi.

Na konci života se přece jen na ni usmálo trochu štěstí. Anglický parlament jí schválil dar 10 000 liber šterlinků a král Karel II., její synovec, ji pozval v roce 1661 do rodné Anglie. Těšila se, jak si tu odpočine. Bohužel po roce zde umírá právě v den výročí své svatby. Smutné. Byla pochována ve Westminsterském opatství, tradičním pohřebišti svých předků. Jako česká královna se ale podepisovala do konce svého života, byť vládla tak krátce …

Můžete si také přečíst:

Uložit

Uložit

Reklama