Ať už je vašemu srdci bližší osvědčený model, který jste v dětství sami zažili, nebo vás láká některá z alternativních škol, důležité je vybírat ji společně s dítětem. Sami nejlépe znáte jeho povahu, specifika, slabiny i silné stránky. Vezměte ho na den otevřených dveří a pečlivě nastudujte informace na webových stránkách. Nabídka škol je dnes opravdu široká a učitelé bývají obvykle otevření osobní schůzce, na které nasajete atmosféru místa.

5c5ac43e9ea2cobrazek.png

Klasické školy nabízejí bezpečné prostředí pro ty, kteří vyhledávají aktivní učitele určující obsah výuky. Pro děti, které potřebují ukázat cestu, jsou instrukce ze strany pedagoga žádoucí. Ne každé dítě je tak zvídavé, že by chtělo převzít vůdčí roli svého vzdělávání. Osnovy jsou v takovém případě určitým vodítkem. Jasná a neměnná pravidla vytvářejí předvídatelné prostředí, ve kterém se snadno orientují děti i jejich rodiče.

Ti, které nabídka klasických škol v okolí neuspokojila, mohou vybírat z mnoha alternativních škol. V České republice jsou rozšířené dva typy - tzv. reformní, které za sebou mají delší historii, a nové, které vycházejí z nejnovějších poznatků ze světa pedagogiky a psychologie. Mezi reformní patří například Montessori, Waldorfská a Daltonská škola, tzv. Svobodné školy nebo ScioŠkola. Začít spolu, a Zdravá škola naopak patří k těm novějším. Všechny mají svá specifika a rozhodně si nejsou rivaly. Ukazují po svém různé cesty aktivního vzdělávání.

Několik rysů ale všechny alternativní školy spojuje. Např.:

  • Kladou důraz na budování vlastního pocitu zodpovědnosti.
  • Aktivní není ve výuce učitel, ale žák.
  • Ve vztahu učitele a žáka se pěstuje důvěra.
  • Tempo výuky vždy odpovídá potřebám žáka.
  • Vyučuje se v malých skupinách, často mimo školní budovu.
  • Místo známek poskytují zpětnou vazbu slovní hodnocení.
  • Předměty spolu bývají propojené. Klade se důraz na souvislosti a použití v praxi.

Volba správné školy pro vaše dítě nastartuje jeho zájem o svět kolem sebe a učení na zbytek života. Navíc ho může připravit na samostatný život, naučit otevřené komunikaci, respektu a sebereflexi.

Nevěřte tomu, že nudit se ve škole je v pořádku, a navštivte osobně školy, kterým na zájmu a rozvoji dítěte záleží! Lákají-li vás ScioŠkoly, přijďte na některou z plánovaných akcí pro veřejnost. Nebo si domluvte individuální schůzku)!

5c5ac435f3589obrazek.png

Reklama