Pití alkoholu v těhotenství se nedoporučuje. Přesto existuje názor, který podporují i někteří lékaři, že od určitého momentu už alkohol vývoj dítěte neohrožuje. Nová klinická studie amerických pediatrů říká opak. Varují i před jednorázovým požitím těchto nápojů během gravidity.

Podceňované nebezpečí

Tvrdí totiž, že by se těhotné ženy měly pití alkoholických nápojů zcela vyvarovat po celou dobu těhotenství, jinak vystavují své nenarozené dítě riziku vzniku vývojových vad. Těch, které přímo souvisí s konzumací alkoholu během gravidity, je přitom celé široké spektrum: od poruch chování a učení přes mentální postižení až k poruchám funkcí srdce, ledvin, vývoje kostí anebo poruch sluchu či zraku.

tehotenství a akohol

Nejtěžší postižení je pak spojeno například s abnormálními rysy tváře, růstovými problémy, poruchami centrální nervové soustavy a potížemi se zrakem, sluchem či komunikací. Vyskytuje se také celkové tvarové poškození plodu (zrůdnost). Přesto však opožděný vývoj a mentální i fyzické postižení dětí kvůli požívání alkoholu matkami v době těhotenství zůstávají často podceňovaná.

Ani skleničku!

Vědci dále uvádějí ve své zprávě konkrétní data. Podle nich existuje u žen, které pijí v prvním trimestru těhotenství, až 12x pravděpodobnější narození dítěte s postižením než u těch, které se pití alkoholu v těhotenství vyvarují. U budoucích matek, které si svou skleničku nedokážou odříct jak v prvním, tak ve druhém trimestru už se pravděpodobnost zvyšuje dokonce 61x. Pití po všechny tři trimestry pak zvyšuje riziko až 65x. Při vědeckém průzkumu se polovina zkoumaných žen ve fertilním věku přiznala k pití alkoholu v posledním měsíci těhotenství a osm procent z nich dodává, že se se nebude chovat jinak ani v průběhu dalších těhotenství.

Významně tím však ohrožují vývoj svého dítěte. Američtí odborníci proto důrazně doporučují striktní abstinenci po celé těhotenství. Po dobu všech devíti měsíců totiž například dochází k vývoji mozku. I trocha alkoholu, byť jednorázově požitá například na večírku či oslavě, tak podle nich může přivodit vývojové vady dítěti a matkám výčitky svědomí do konce života.

Čtěte také:

Reklama