Jaký máte vztah s alkoholem?

Nemám s ním problém. Ráda si občas to malé pivo nebo sklenku dobrého vína po jídle dám, při zvláštní příležitosti jako oslavy nebo příjemné posezení s přáteli samozřejmě většinou u jedné sklenky nezůstanu nebo dojde i na něco ostřejšího… Jistě, párkrát se mi podařilo to i trochu přestřelit...

Nyní se věnuji příjemným mateřským povinnostem. Při kojení půlročního dítěte, samozřejmě + předešlých 9 měsíců jsem alkohol zcela vyloučila ze svého ,,jídelníčku“ . Nedělá mi to sice žádné těžkosti, i když se mi někdy trochu po tomto, "lahodném moku“ také zasteskne. Zároveň si ale pomyslím: ,,Jak těžké to asi mají ti, kteří se ho museli úplně vzdát proto, že mu podlehli natolik, až začal jejich tělo i život měnit v jeden velký problém. I přes svůj snad bezkonfliktní vztah k této ,,legální droze" mne níže uvedená fakta přiměla k zamyšlení...

Možná jste také zaregistrovali tuto nelichotivou statistiku: Spotřeba 100% alkoholu na každého obyvatele v ČR činí každoročně kolem 10 litrů, a to samozřejmě včetně kojenců!

Věda nám přinesla informace i o příznivých účincích požívání malého množství alkoholu na kardiovaskulární systém, obsah flavonoidů ve víně zvláště červeném pozitivně působí při procesu zpomalování aterosklerózy…

Účinek alkoholu na ženský organismus má svá specifika!

Podívejme se na informace odpovídající současnému stupni vědeckého poznání, které na toto téma napsal Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. vědecký sekretář Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti JEP a národní koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotnické organizace:

V úvodu je třeba zdůraznit, že k alkoholickým nápojům se počítá i pivo. Půl litru piva obsahuje zhruba stejné množství alkoholu jako 200 ml vína nebo 50 ml destilátu (tzv. „velký panák„).

Je známo, že stejná dávka alkoholu vyvolává u žen vyšší hladinu alkoholu v krvi. Důvodem je nižší obsah celkové tělesné vody u žen (alkohol se tedy „ředí" v menším objemu tekutiny). Dalším důvodem je geneticky daná nižší aktivita alkoholdehydrogenázy v organismu (enzymu, který se uplatňuje při odbourávání cca 90 % požitého alkoholu). Tento enzym je v organismu lokalizován v řadě tkání; kromě jater je také jeho významná lokalizace ve sliznici trávicího traktu.

Nadměrné požívání alkoholu snižuje tvorbu ženských i mužských pohlavních hormonů. U žen může vést k hormonálním deficitům, poruchám funkce vaječníků a až k neplodnosti. Zvyšuje riziko spontánních potratů u těhotných žen. Některé z uvedených poruch se projevovaly již při dávkách cca 36 g 100% alkoholu, což zhruba odpovídá např. necelému litru piva denně. Alkohol celkově poškozuje reprodukční zdraví populace, protože i u mužů vede k poškozením spermií.

Poškození organismu žen se projeví po kratší době nadměrného pití alkoholu než u mužů. Jedná se zejména o poškození jater (vznik jaterní cirhózy), kardiomyopatii (poškození srdečního svalu ), poškození mozku a vyšší riziko rakoviny prsu.

Abúzus alkoholu vede k porušení metabolismu vápníku a vitaminu D v organismu, což urychluje řídnutí kostí.

Zvýšené riziko rakoviny prsu je specifickým rizikem nadměrného požívání alkoholu u žen při dlouhodobých dávkách alkoholu vyšších než 12 g 100% alkoholu denně (zhruba 0,1 litru vína nebo 0,3 litru piva denně). Toto riziko roste úměrně dávce.

Riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob je u žen do přechodu nižší než u mužů a předpokládaný kardioprotektivní (=ochranný účinek na srdce)účinek malých dávek alkoholu je zde tedy zanedbatelný! U dávek do 12 g 100% alkoholu (zhruba 0,1 litru vína nebo 0,3 litru piva denně) lze určitý kardioprotektivní účinek u žen po přechodu očekávat, aniž by se podle současných poznatků zvyšovalo riziko rakoviny prsu. Ani v tomto případě však Světová zdravotnická organizace nepovažuje za vhodné doporučovat abstinujícím pít alkohol s ohledem na další rizika (např. ženy v období přechodu jsou více ohroženy vznikem závislosti)!

Naprostá abstinence alkoholu je také nejbezpečnější pro lidi závislé na alkoholu nebo jiných látkách, pro osoby s epilepsií a dalšími nemocemi, kde alkohol může zhoršovat průběh onemocnění, i při řízení motorových vozidel nebo při jiných rizikových činnostech.

U žen také dříve dochází ke škodám na duševním zdraví (alkoholické psychózy, alkoholická demence). Závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. U žen je častější souběžná konzumace alkoholu a tlumivých léků (benzodiazepiny, barbituráty, fenothiaziny), což s sebou přináší další závažná rizika pro tělesné a duševní zdraví. U žen pití alkoholu častěji navazuje na zátěžové životní události, deprese a úzkosti. Riziko vzniku závislosti na alkoholu je vyšší u bulimie a anorexie, což jsou poruchy, které se vyskytují převážně u žen.

Pro ženy je typičtější tajné a osamělé pití. Zneužívání alkoholu a závislost na alkoholu u žen vede k závažným rodinným problémům, které kromě zmiňovaných zdravotních důvodů přivádějí závislé ženy nejčastěji k léčbě závislosti.

Problémy se zákonem a poruchy osobnosti jsou u žen závislých na alkoholu méně časté než u mužů (pro muže zneužívající alkohol je naopak typická zejména násilná trestná činnost). Naopak žena pod vlivem alkoholu je častěji vystavena násilí včetně sexuálního.

Soužití s mužem, který škodlivě užívá alkohol, představuje pro ženu velkou zátěž a nese s sebou vyšší riziko, že i žena začne mít podobné problémy.

K specificky ženským problémům patří rozvoj fetálního alkoholového syndromu u jejich dětí. Tento syndrom je relativně velmi častý v rozvinutých zemích, jako jsou země EU a USA. Plod je ohrožen fetálním alkoholovým syndromem, jestliže těhotná žena – budoucí matka – pije v průběhu těhotenství alkohol (a to v celém průběhu těhotenství, i když nejvíce ohrožený plod je v prvním trimestru, tedy často ještě před tím, než ví o těhotenství). K známkám uvedené poruchy patří vrozené vady v oblasti hlavy a obličeje, nižší porodní váha a poškození mozku projevující se poruchami chování a nižším intelektem.

Poškození mozku plodu alkoholem, aniž by došlo k jiným znakům fetálního alkoholového syndromu, se někdy označuje jako „ARND„ (alcohol-related neurodevelopmental disorder). Je si třeba uvědomit, že koncentrace alkoholu v těle matky je shodná jako ta v těle plodu, kde vztažené množství alkoholu na kg hmotnosti je mnohonásobně vyšší. Zmíněný fetální alkoholový syndrom je jedním z mnoha příkladů toho, jak jsou pro společnost ve svých důsledcích nebezpečné a nákladné škody působené požíváním alkoholu.  

           
Reklama