Mladiství a alkohol. Problém který je nám všem dobře znám, ale stále nevíme, jak mu efektně předejít. Současný stav je navíc alarmující, až 65% dětí ve věku 11 let jej už někdy ochutnalo. Začněte tedy s prevencí dříve, než bude pozdě!

Rodiče a školy stále podceňují prevenci pití alkoholu u dětí. Podle výsledků ankety realizované Fórem Pijte s rozumem má s pitím alkoholu zkušenost už 83 % dětí ve věku 11–15 let. Ve skupině jedenáctiletých ochutnalo alkohol dokonce přes 65 % dětí.

Téměř třetina školáků to už s alkoholem přehnala

alkoholZ dlouhodobých průzkumů vyplývá, že největším vzorem v chování a tedy i v pití alkoholu jsou rodiče. Postoj, který si děti k pití vytvoří v dětství, je bude provázet po celý život. Podle výsledků nové ankety Fóra PSR necelá třetina (28 %) školáků ve věku 11–15 let vůbec problematiku pití alkoholu s rodiči nerozebírala. Z výsledků dále vyplývá i alarmující zjištění. Téměř každé třetí dítě (28 %) odpovědělo souhlasně na otázku, zda to někdy s alkoholem vyloženě přehnalo. Žáci, kteří hovoří s rodiči o alkoholu, se k pití alkoholu stavějí mnohem rozumněji, především však vědí více o zdravotních rizicích při jeho pití.

Anketa dále ukázala, že více než polovina dětí ochutnala alkohol už do svých jedenácti let, a to pod dozorem rodičů. „Dospělí alkohol často vnímají jako společenskou záležitost, přiťuknutí si skleničkami se stalo symbolem úspěchu a moci. Dospělí pak při rodinných oslavách přimhouří oči a dovolí dětem si výjimečně také připít. Často si neuvědomují, že tím přispívají k tomu, že děti pak během dospívání vnímají pití alkoholu na oslavách jako povinnost a těžko se jim alkohol odmítá,uvádí Josef Šedivý, terapeut SANANIM z.ú., které realizuje ve spolupráci s Fórem Pijte s rozumem informační lekce Pobavme se o alkoholu ve školách.

 Žáky 7. A 8. tříd čeká nová interaktivní prezentace

Kromě inovovaného webu Fórum PSR letos připravuje i novou verzi prezentace pro školy. Ve spolupráci se SANANIM z.ú. dlouhodobě šíří povědomí o škodlivosti alkoholu mezi školáky v 7. třídách v rámci kampaně Pobavme se o alkoholu. Od roku 2009 platforma ve spolupráci se sdružením SANANIM organizuje přednášky na českých školách. Cílem této spolupráce je zvýšení povědomí dětí, škol a rodičů o problematice zneužívání alkoholu, která je často ve školních osnovách zanedbávána. Za pět let se podařilo „pobavit se“ s více než 27 000 žáky v 1 482 třídách po celé České republice. Žáci si v modelových situacích zkouší, jak odmítnout nabídku alkoholického nápoje, pokud jim ho někdo nabízí proti jejich vůli. Do takovéto situace se totiž podle výsledků ankety dostalo skoro 15 % dotazovaných.

Pij s rozumem

Pro zvýšení informovanosti žáků, rodičů i lektorů proto spouští Fórum Pijte s rozumem novou verzi webových stránek www.pijsrozumem.czwww.pobavmeseoalkoholu.cz. Na inovovaných portálech se tak čtenáři například dozví současnou statistiku v konzumaci alkoholu, či jaká je doporučená denní dávka při jeho pití. Speciální kapitola je věnována rodičům a učitelům, kteří se na stránkách dočtou, jak s dětmi hovořit o alkoholu, na co je upozornit nebo jak mohou děti zdvořile odmítnout nabídku alkoholu. Ze všech oblastí si mohou návštěvníci udělat test, který prověří, zda problematiku správně pochopili.

Desatero zodpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu

Ve spolupráci Unie výrobců a dovozců lihovin ČR s neziskovým sdružením SANANIM, jež pořádá preventivní výukové hodiny na základních školách, vznikl navíc souhrn postupů a rad opřených o letité zkušenosti lektorů, odborníků, ale i samotných rodičů:

 •  Rozhovor o alkoholu neoddalujte, čím dříve budou děti chápat všechny důsledky alkoholu na jejich organismus, tím menší budou rizika spojená s předčasnou a neuváženou konzumací.
 • Upozorněte své děti, že nemusejí podléhat tlaku vrstevníků. Jediné, co musí, je rozhodovat se sami za sebe.
 • Pobavte se s dětmi o všech aspektech, které skýtá konzumace alkoholu. To, co říkáte a děláte, vaše dítě skutečně ovlivňuje.
 • Nezakazujte a nezastrašujte, děti uslyší raději smysluplná pro a proti. Informované děti se v budoucnu ke konzumaci alkoholu staví mnohem zodpovědněji.
 • Správná budoucí rozhodnutí dělají častěji děti, v jejichž rodině panuje důvěra. Děti musí vědět, že se vám mohou se vším svěřit, aniž byste je nekompromisně odsoudili. Na oplátku by vám měly dovolit, abyste o jejich činnostech měli stále přehled.
 • Dopřejte dětem svobodu, která bude ohraničena jasně vymezenými mantinely.
 • Stanovte si pravidla, která se budou vždy dodržovat, například – přijď domu v domluvenou hodinu, průběžně o sobě dávej vědět, nikdy nesedej do auta s opilým řidičem!
 • Nebraňte dětem, aby se chodily se svými vrstevníky bavit, ale pokaždé se dobře ujistěte, že se dostanou v pořádku domů. I číslo a hotovost na taxi mohou pomoci předejít nešťastným událostem.
 • Buďte pro děti správným vzorem, jenom tak uvěří vašim slovům. Pokud dětem tvrdíte, že opíjení nezvratně poškozuje mozek a sami často chodíte domů „posilnění”, vaše výchova v tomto směru postrádá smysl.
 • Ujistěte se, že dítě chápe, co je a není přijatelné. Děti jsou s alkoholem stále konfrontovány. Popíjení vidí v reklamě, ve filmu, u dospělých ze svého okolí, a proto je pro ně těžké rozumět tomu, proč ony pít nesmějí.
 • Ukažte dětem, kde naleznou informace podané zábavnou a pro ně zajímavou formou a navštivte spolu s nimi webové stránky www.pobavmeseoalkoholu.cz, www.pijsrozumem.cz, www.forum-psr.cz.
Věděli jste, že…

·         68 % dětí ochutná poprvé alkohol se svými rodiči, 25 % s kamarády a 6 % o samotě;

·         52 % dětí ochutná alkohol v 11 letech a dříve, 35 % se poprvé napije ve 12 letech, 11 % ve 13 a jen 2 % dětí ochutnají alkohol až ve 14 letech a později;

·         43 % školáků se dostane k alkoholu většinou doma, 21 % jej pije v „hospodách“ a na diskotékách a 18 % jej pije například venku v parcích;

·         15 % nezletilých někdy pilo alkohol jen proto, aby takzvaně zapadli do party;

·         21 % odpovědělo, že pijí alespoň 1 x měsíčně, 32 % dětí odpovědělo, že nepijí vůbec.

 

Reklama