Alice Sasko-Koburská (1843-1878) spatřila světlo světa v Buckinghamském paláci podobně jako její sourozenci, s nimiž byla vychovávána ke skromnosti a pracovitosti. Možná překvapí, že kromě velkého důrazu na všeobecné vzdělání a znalost jazyků se královské děti učily i praktickým dovednostem, jako byly ruční práce, vaření, práce na zahradě či ve stolařské dílně.

sase1.jpg
Foto: Spící malá Alice hlídaná teriérem Dandie
Edwin Landseer, Public domain, via Wikimedia Commons

Děti spaly v nepříliš vytopených pokojích a také jejich oblečení rozhodně nepůsobilo aristokraticky. Alice byla ze všech dětí ta nejempatičtější a stala se jakousi ošetřovatelkou rodiny. Když v roce 1861 umírala její babička, matka královny Viktorie, trávila s ní Alice hodně času. I když si Viktorie v dětství s matkou moc nerozuměla a únikem z jejího vlivu byl sňatek, její smrt nesla velmi těžce.  A opět tu byla Alice, která ji držela nad vodou. Jenže to nejhorší mělo teprve přijít!

soi.jpg
Foto: Se svými sestrami Viktorií, Luisou a Elenou
Franz Xaver Winterhalter, Public domain, via Wikimedia Commons

Rok 1861 byl vůbec nešťastným rokem pro královskou rodinu. Povážlivě se začal zhoršovat zdravotní stav prince Alberta, Alicina otce, kterého už dlouhá léta trápily žaludeční potíže. I o něj Alice pečovala. Zemřel 14. prosince 1861 v pouhých 42 letech. Jako příčina smrti byl uváděn břišní tyfus. Dnešní lékaři jsou však jiného názoru a domnívají se, že mohlo jít o Cronovu chorobu či rakovinu žaludku.

Manželova smrt stejně starou královnu Viktorii úplně vykolejila a prakticky se s ní až do konce svého života nedokázala smířit. Přestala se zajímat o okolní svět i vladařské povinnosti, dlouho se neukazovala na veřejnosti. Právě tehdy ji Alice zastupovala při oficiálních příležitostech. Zároveň to byla doba, kdy Alice dozrála do věku na vdávání. Její vdavky se řešily už za života prince Alberta a najít v té době přiměřeného ženicha byl velký kumšt.

Královna Viktorie dokonce zapojila do hledání svou nejstarší dceru provdanou do Pruska. Ne každá královská dcerka ale měla to štěstí, že se mohla provdat za budoucího panovníka. Prostě na evropských dvorech jaksi nebyli na skladě! Volba nakonec padla na Ludvíka Hesenského, i když ze společenského hlediska nebyl žádnou extra partií.

sasa.jpg
Foto: Princezna Alice. 1861
Franz Xaver Winterhalter, Public domain, via Wikimedia Commons

Svatba byla vzhledem k smutku za prince Alberta nakonec skromná a uskutečnila se na ostrově Wight 1. července 1862. Alice měla bílé šaty se závojem (bílé svatební šaty zavedla královna Viktorie, kdysi bývala bílá dokonce barvou smutku), jinak byli všichni v tmavém. Atmosféra byla spíše ponurá. Manželství se ukázalo ale jako šťastné a bylo obdařeno pěti dcerami a dvěma syny. Manželé žili ve skromném domě v Darmstadtu, původní plán vystavět honosný palác se neuskutečnil.

hop.jpg
Foto: Ludvík Hesenský a Alice Sasko-Koburská v bílých svatebních šatech
Vlevo: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Vpravo: Unknown person, Public domain, via Wikimedia Commons

Alice byla láskyplná žena a skvělá matka, která se o své děti vzorně starala, dokonce je kojila, což její matka královna Viktorie nelibě nesla. Bohužel se brzy ukázalo prokletí rodu královny Viktorie - hemofilie. Alice jako přenašečka tuto nemoc předala přinejmenším dvěma ze svých dcer Irene a Alix, které nemoc přenesly na své syny. Bohužel hemofilií onemocněl i mladší ze dvou synů Alice – Fridrich. Ten jako dvaapůlletý chlapeček nešťastně vypadl z okna a zemřel na vnitřní krvácení, které nešlo zastavit.

fan.jpg
Foto: Rodinná fotka z května 1875: zleva: Ella, Ludvík držící Marii, Alice, Victorie, Irene, Ernie a Alix
Royal Collection, Public domain, via Wikimedia Commons

V roce 1878 postihly rodinu další tragédie. Po návratu z Evropy celá rodina kromě Alice a dcery Alžběty (doma nazývané Elly) onemocněla záškrtem. Alice se o nemocné vzorně starala. Nejhorší průběh měla nejmladší dcerka Marie, jejímuž umírání Alice bezmocně přihlížela. Její smrt před ostatními dětmi tajila, až se vyčerpaná sama záškrtem nakazila. Zemřela v den výročí smrti svého otce prince Alberta 14. prosince 1878 ve věku pouhých 35 let.

Tragicky skončil i život Aliciných dvou dcer – Alžběty-Elly (1864-1918) a Alix (1872-1918). Obě se provdaly do Ruska - Alžběta (přijala jméno Jelizaveta Fjodorovna) za velkoknížete Sergeje, strýce posledního cara, Alix (Alexandra Fjodorovna) za careviče a posléze cara Mikuláše II. Obě byly zavražděny po VŘSR bolševiky.

Snad jen malá perlička na závěr, jak je ten svět aristokracie malý: Alice Sasko-Koburská byla prababičkou prince Phillipa, nedávno zemřelého manžela královny Alžběty II., jejichž společná praprababička byla královna Viktorie…

Zdroje info: Lucy Worsley: Královna Viktorie: Dcera, manželka, matka a vdova, 2021
Julia P. Gelardi: Vnučky královny Viktorie na evropských trůnech, 2006
Martina Winkelhoferová: Evropské panovnické rody, 2016

Na našem webu jste si mohli také přečíst: