dream

Přichází zcela nový způsob aplikace léčivých přípravků s velmi efektivním účinkem na duševní a fyzický stav jedince. ALFA aplikace - tedy užití přípravků v přechodu mozkové činnosti z Theta do Alfa roviny - mění nebo zvyšuje účinnost a délku jejich působení. ALFA aplikace by mohla být dlouho hledaným klíčem k léčbě nebo alespoň ke zmírnění projevů řady duševních chorob, a to včetně poškození mozku návykovými látkami či alkoholem.

Mozek pracuje na různých frekvencích a ty jsou závislé na momentálních potřebách našeho těla, mozek je řídící centrum všech životních funkcí. Elektromagnetická bilance v mozkových buňkách a její úhrnný stav se odráží v momentálním stavu těla a mysli. Při nesouladu se nešíří vzruchy odpovídajícím způsobem vzruchovému podnětu, čímž dochází k opožděným reakcím, pocitům selhání, depresím či stresovým stavům. Elektromagnetická bilance také rozhoduje o stavu paměti a celkové čilosti lidského mozku.

Nejběžnějším stavem v současné době je rovina „Beta“, tedy stav, kdy mozek pracuje na plný výkon, běžně ve frekvencích 20 - 30Hz (hertzů). Příroda nás však vybavila i vyšším stupněm frekvence, a to z důvodu potřeby racionálního řešení náhlých a stresových situací. Lidé prvobytně-pospolné společnosti více odpočívali, relaxovali a stresu využívali jen k lovu či obraně. Ve stavu „Beta“ pobývali poměrně krátkou dobu, a tak si jejich organismus mohl dostatečně odpočinout. V dnešní době trávíme v „BETA frekvenci“ většinu denní doby a možnost odpočívat a regenerovat se tak značně omezila.

spanek

„Alfa“ je přechodový stav, kdy mozek pracuje na frekvenci okolo deseti hertzů. Při zdravém usínání „sklouzneme“ nejprve do Alfa roviny a odtud pak dále do „Théty“ či „Délty“(velmi hlubokého spánku pod hranicí 4Hz). Do Alfa roviny se vracíme opět s probouzením. Hladina Alfa je stavem uvolnění, prostým jakéhokoli napětí, kdy mysl reaguje na okolní podněty velmi málo. Je to stav relaxace těla i duše, kdy se tvoří endorfiny a navozují příjemné pocity. V hladině Alfa se posilují, upravují či regenerují důležité funkce, a to včetně těch vztahových.

Aplikace v Alfa rovině

ALFA je také fází, ve které dochází k léčebným procesům na tělesné i duševní úrovni. Právě v tomto stavu mysli je ideální aplikovat přípravky, které ovlivní duševní a fyzický stav člověka pro celý den. Jak taková aplikace může vypadat? Ráno, těsně po probuzení (nikoli po odpoledním spánku) konzumuje dotyčný vleže konkrétní přípravek, 20 minut „klimbá“, myšlenky se snaží opouštět. Během této doby za žádných okolností nevstává a po uplynutí zmíněných 20 minut (+/-1 minuta) už neusíná a vstane z postele. Pokud člověk trpí nespavostí a dochází během rána k opakovanému probouzení a opětovnému usínání, je třeba určit okamžik podání přípravku jako čas plánovaného vstávání mínus 20 minut. V takovém případě je účinek samozřejmě nižší.

ALFA aplikace pomáhá zvyšovat mozkovou činnost seniorů, snižuje projevy demence a blokuje její další postup, je částečně úspěšná dokonce i u Alzheimerovy choroby. Dokáže zvýšit IQ až o 10 bodů, zrychluje úsudek a vitalitu. Nárazové užívání je vhodné pro zvýšení soustředění, zrychlení reakcí při sportu či pro stimulaci mozkové činnosti za účelem naučit se. Při nestřídmém způsobu života tlumí naopak abstinenční příznaky. Podobné účinky má Alfa aplikace při odstraňování drogové závislosti, během které se projevují syndromy vyčerpání, obtížné soustředění, chybné úsudky, nedostatečná chuť do života či deprese.

ALFA aplikace silných léků by mohla být dlouho hledaným klíčem k léčbě řady duševních chorob, a to včetně poškození mozku dlouhodobým užíváním návykových látek včetně opiátů a alkoholu.

Zdroj: www.alfa-aplikace.cz