Nějakou formou alergie trpí téměř každý třetí školák. Ve škole děti tráví často mnoho hodin, a tak je otázka kvality okolního prostředí a informovanosti personálu o alergických onemocněních, jejich prevenci a léčbě pro tyto děti velmi důležitá.

 

Pokud není alergie pod dostatečnou kontrolou, zhoršuje nejen zdravotní stav dítěte, ale také soustředění na výuku, možnost účastnit se sportovních aktivit včetně hodin tělesné výchovy.

 

Nedostatečné znalosti personálu o léčbě a prevenci akutních alergických stavů mohou žáka uvést až do nebezpečí života, protože při prudké reakci je nutný okamžitý zásah, během vteřin a minut. Při podhodnocení všech těchto situací a jejich následků se žák-alergik často může cítit vyřazen z kolektivu, méněcenný, což zhoršuje jeho psychickou pohodu, působí mu stres, který zpětně zhoršuje alergii.

 

Nejčastějšími vyvolavateli nebo spouštěči alergických reakcí ve škole jsou:

 

o roztoči – nejvíce jejich alergenů je ve škole v prachu a žíněnkách v tělocvičny,

o prach z křídy – mechanicky dráždí dýchací cesty a může vyvolat akutní záchvat astmatu,

o pyl – při cvičení venku v pylové sezoně nebo při větrání otevřenými okny v sezoně,

o plísně – daří se jim v temných a vlhkých koutech,

o cvičení – při nedostatečné kontrole astmatu může provokovat záchvaty, zejména pokud se přidruží i vyšší koncentrace alergenů, jako při cvičení venku v pylové sezoně nebo v zaprášené tělocvičně, kam zatéká a plesnivějí tam zdi,

o hmyzí štípnutí, riziko roste při konzumaci ovoce a limonád během přestávek, zejména venku,

o zvířecí alergeny přinesené do tříd ve vlasech a šatech spolužáků,

o hmyzí alergeny (švábi).

 

Jestliže má dítě potravinovou alergii, nesmí od spolužáků ochutnávat svačiny. Mezi nejčastější a nejnebezpečnější potravinové alergeny, se kterými se ve škole může dítě setkat, patří mléko, vejce, burské oříšky, pšeničné bílkoviny, sója, stromové ořechy.

 

Opatření, která mohou rodiče před nástupem dítěte do školy učinit:

 

o Navštívit třídu svého dítěte a zjistit na místě možné spouštěče alergií. Je vhodné, aby učitel příhodnou formou informoval o alergiích i spolužáky tak, aby se alergik necítil vyřazen z kolektivu, aby spolužáci nebrali jeho onemocnění jako známku méněcennosti.

 

o Pokud je dítě alergické na zvířata, je nutné zamezit jejich chování ve třídách. Pozor ale také na školní výlety do zoo a do cirkusu a na chovatelské kroužky – domluvit se přímo s učitelem a eventuálně dalším personálem osobně a vysvětlit vše o zdravotních problémech dítěte.

 

o Při potravinové alergii je nutné informovat školní jídelnu i učitele o nebezpečných potravinách. Pokud není možné zajistit dietu ve školní jídelně, musí si žák jídlo nosit z domova. Škol, které nabízejí dietní stravování, bohužel zatím není mnoho. Nejčastěji jsou to ty, které nabízejí bezlepkovou dietu pro pacienty s celiakií. Tam jsou většinou schopni vyhovět i jiným dietním požadavkům.

 

o Pokud dítě trpí život ohrožujícími alergickými reakcemi, je nutné zajistit, aby mělo vždy, i ve škole, u sebe pohotovostní balíček s autoinjektorem adrenalinu. Je také nutné poučit učitele, jak a kdy má být použit.

o Učitelé tělocviku a trenéři musí být poučení o prvních příznacích astmatu a o tom, co je nutné v takové situaci dělat. Úlevovou antiastmatickou léčbu musí mít dítě také vždy u sebe (pokud je astmatikem) i přesto, že třeba již dlouho záchvat nemělo. Změna prostředí a fyzická námaha ho mohou vyvolat i u dosud kompenzovaného astmatika.

 

Alergiků ve třídách je většinou více, a tak by neměl být problém prodiskutovat s potomkem všechny možné spouštěče jeho reakcí. Je také dobré povzbudit jej, aby se neobával požádat učitele o pomoc, pokud bude potřebovat, aby se za svou nemoc nestyděl.

 

Při dodržení těchto zásad bude pobyt ve škole pro žáky s různými formami alergie bez většího rizika.

 

Připravil server www.bez-alergie.cz

Reklama