Záchvaty dušnosti, otoky, rýma, svědivé vyrážky, záněty očních spojivek...

Na světě existuje celá řada alergií. Alergie na zvířecí srst, na prach a roztoče, na bodnutí hmyzu, na některé druhy potravin, na plísně, na různé chemikálie a léky. Dokonce na vodu a sluneční záření. Ale asi nejčastější je alergie pylová.

Ještě před sto lety toto onemocnění znal málokdo. Náhlá netypická a nepřiměřená reakce lidského organizmu na některou běžnou látku z našeho okolí, na kterou by za normálních okolností neměl vůbec reagovat, bývala zvláštností a vyskytovala se jen sporadicky.

Jenže se zhoršujícím se životním prostředím se různé formy alergie vyskytovaly stále častěji. A pak nastal doslova alergický boom.

Kde se vzala, tu se vzala

Doložená historie alergie sahá daleko před náš letopočet. První popis alergické reakce pochází z roku 2641 před Kristem z Egypta. Faraona Menese štípla vosa a následně se u něj rozvinula anafylaktická (okamžitá) reakce na alergen, tedy v tomto případě na vosí jed.

Dalšími zjištěnými alergeny byly látky, obsažené v některých potravinách. V roce 375 před Kristem popsal Hippokrates kopřivku po požití mléka a sýra. Lukrecius si v roce 50 před naším letopočtem ve svém spise všímá, že to, co je životadárnou potravou pro jednoho, se může stát obávaným „jedem“ pro jiného.

Je to „na draka“

Moderní éra alergologie odstartovala v 19. století, kdy Charles Blackley (r. 1870) zjistil, že příznaky senné rýmy způsobuje travní pyl.

Blackley v době pylové sezony vypouštěl k nebi papírového draka, který s sebou nesl sklíčko potřené glycerolem. Na něj se lepila ze vzduchu rozptýlená pylová zrnka. Podle jejich množství a složení pak vědec určoval eventuální rozsah možného ohrožení. To byl počátek dnešní pylové služby.

Ovšem v té době ještě byla senná rýma velmi vzácným onemocněním. Podle epidemiologické studie z roku 1860 bylo v Evropě zaznamenáno pouze 300 případů senné rýmy!

Statistiky pacientů s alergiemi v ČR:
25 % alergiků
8 % astmatiků
10 % ekzematiků

Nech to koňovi

Pojem alergie poprvé oficiálně použili rakouský pediatr Clemens von Piruet spolu s lékařem Bélou Schickem. Pojmenování alergie je složeninou řeckých slov allos (jiný nebo změněný stav) a ergon (práce, reakce, reaktivita).

Piruet už v roce 1906 pozoroval přecitlivělost některých pacientů na běžně neškodné látky. Onemocnění popsal v roce 1910 poté, kdy po podání koňského séra proti záškrtu pozoroval u některých pacientů reakce, které nesouvisely s vlastním onemocněním.

Předpokládal, že jsou způsobeny odlišnou imunitní reakcí nemocných. Imunologická podstata tohoto jevu byla však objasněna mnohem později.

V posledních letech počty alergiků stále narůstají. V některých zemích trpí určitou formou alergie až 40 % obyvatel. Množství astmatiků, lidí trpících ekzémem a pacientů se sennou rýmou stále narůstá i přes zlepšující se znalosti a moderní léčbu.

Různé formy alergií se projevují na různých orgánech: svědivá vyrážka na kůži, vodnatá rýma, záněty spojivek, dráždivý kašel často přecházející v astma, kolikovité bolesti břicha  a v nejhorším případě může dojít až k anafylaxi.

Jakým typem se alergie projeví záleží na tom, jaký je přesný mechanizmus vzniku alergické reakce, co je vyvolávajícím alergenem a také na způsobu, jakým se alergen do organizmu dostává.

Alergická reakce probíhá celým tělem, protože imunitní systém funguje jako obranný štít celého organizmu. Ale nejvýraznější projevy bývají zpravidla v místech vstupu alergenu.

Alergeny přítomné ve vzduchu, které vdechujeme, tak dráždí především sliznice horních a dolních cest dýchacích cest nebo oční spojivky, alergeny, kterých se dotýkáme, působí na kůži, alergeny potravinové často vyvolávají zažívací potíže (ale i kopřivku, rýmu, dušnost) a alergeny, které proniknou do krevního oběhu, mohou vyvolat šokovou reakci s ohrožením života.

Co je alergen
Za normálních okolností neškodná látka, která u vnímavé osoby vyvolává alergickou reakci imunitního systému. Alergeny jsou většinou bílkoviny, k nejběžnějším alergenům patří například rostlinné pyly, trus roztočů či zvířecí chlupy.

Nejčastěji se alergie projevuje na dýchacích cestách, jde pak o alergickou rýmu. Tou trpí v současné době asi pětina populace na celém světě a její výskyt neustále narůstá.

Existují odborné odhady, podle kterých už v roce 2020 bude trpět alergickou rýmou každý druhý školák. 

Typické příznaky alergické rýmy:

Nepříjemné svědění sliznic a oční spojivky
Slzení
Vodnatá rýma
Časté kýchání
Ucpaný nos

Alergická rýma není choroba, která bezprostředně ohrožuje lidský život, nebezpečné mohou být její komplikace, z nichž nejzávažnější je průduškové astma. Alergická rýma může být doprovázena kožními alergickými projevy, jako jsou atopické ekzémy, které se projevují i mimo pylovou sezonu.

Průduškovým astmatem trpí asi třetina všech pacientů s nosními obtížemi. Více ohroženi jsou pacienti se silnou trvalou (chronickou) rýmou. Je dokázáno, že astmatické potíže vznikají často po zhoršení rýmy, a naopak úspěšná léčba rýmy vede ke snížení frekvence a intenzity průduškových obtíží u astmatiků.

Alergická rýma nepříjemně zasahuje do života pacientů. Omezuje je ve společenském životě a narušuje jejich spánek.

Kdo za to může?

Důvody, proč pacientů s alergiemi stále přibývá, nejsou přesně známy. Víme bezpečně, že se na rozvoji alergického onemocnění podílejí jednak genetické změněny lidské populace, tak i nejrůznější vlivy okolního prostředí.

Nejčastěji se uvádí, že za nárůst alergií zodpovídá změna způsobu života s růstem stresových situací, nedostatek pohybu, změny ve výživě a nadměrná zátěž alergeny.

Úzkostná hygiena s drastickou likvidací mikrobů, očkování, časté užívání antibiotik a mnoho dalších vlivů.

Alergiemi víc trpí mladší lidé. Typické „čisté“ alergické projevy se objevují především u dětí a mládeže, zatímco ve vyšším věku se vyskytují alergie komplikované.

Starší pacienti totiž většinou trpí dalšími chorobami a jejich organizmus často reaguje i na léky, které musejí užívat.

Pokud alergie vznikne brzy po narození, projeví se obvykle jako reakce na potraviny (často reakce na kravské mléko při přechodu z kojení na umělou výživu), později v kojeneckém a předškolním věku se často rozvíjí průduškové astma a teprve po něm se objevují také příznaky alergické rýmy.

Pokud vzniká alergie až v dospělosti, je pořadí obrácené. Nejprve se projeví na dýchacích cestách (alergická rýma), a teprve jako její komplikace může vzniknout astma. Alergie na potraviny je méně častá, s výjimkou reakcí na různé druhy ovoce a zeleniny u pacientů s pylovou alergií.

Preventivní desatero

Co se dá dělat proti alergii...

 1. Získejte o svém alergickém onemocnění co nejvíce informací

 2. Navštivte odborného lékaře

 3. Důsledně dodržujte léčbu

 4. Nekuřte, vylučte kouření z celého bytu a nepoužívejte dráždivé látky jako jsou
     spreje a rozpouštědla

 5. Použijte snadno omyvatelný nábytek, pokud je to možné odstraňte v celém bytě
     koberce, závěsy, přehozy a ostatní textilie, na kterých se usazuje prach

 6. Péřové přikrývky a polštáře nahraďte výrobky z dutého vlákna, které se dají prát
     na více než 60 °C, povlečení perte minimálně 1x za 14 dnů, přikrývky a polštáře
     1x za 3 měsíce

 7. Větrejte a nepřetápějte, optimální teplota vzduchu je 20–22 °C, vlhkost vzduchu
     by měla být na rozmezí 40–50 %, při vyšší vlhkosti vznikají ideální podmínky
     k množení roztočů, plísní a mikroorganizmů, při nižší vlhkosti dochází k vysoušení
     sliznic

 8. Pokud jste alergický na pyl, nekoste trávu, nesbírejte květy, odstraňte z bytu
     kvetoucí rostliny

 9. Pokud jste alergický na zvířata, omezte kontakt se zvířaty na minimum, nenoste
     výrobky ze zvířecí srsti

10. Používejte kosmetiku bez dráždivých přísad vhodnou pro citlivou pleť

Do boje s alergií

Většinu příznaků spojených s alergiemi už umíme v současné době poměrně dobře potlačit a jsme schopni s pomocí moderních léků nad onemocněním udržovat kontrolu. Bohužel se však nelze alergie úplně zbavit.

Léčba alergie je dlouhodobá a vyžaduje velmi dobrou spolupráci pacienta (často celé rodiny alergika) s lékaři. Každý pacient mívá vypracovaný individuální dlouhodobý léčebný plán, který se upravuje s ohledem na aktuální stav a přirozený průběh alergického onemocnění.

Velmi důležité je, aby pacient chápal podstatu onemocnění, znal možná rizika a uměl samostatně správně zareagovat. Dostatek informací pomáhá alergikům zbavit se strachu z nečekané reakce a vědomí, že mají u sebe spolehlivé léky, přispívá k jejich pohodě.

K nejčastěji užívaným lékům v alergologii patří antihistaminika. Antihistaminika působí velmi rychle na většinu alergických příznaků (kýchání, svědění, výtok z nosu), a užívají se proto už velmi dlouho.

U staršího typu antistaminik (antihistaminika I. generace) bylo jejich užívání limitováno nežádoucími účinky, zejména tlumivým působením. Moderní antihistaminika (antihistaminika II. generace) už nezpůsobují útlum, a jsou určena jak k jednorázovému podávání pro okamžitou úlevu, tak i k dlouhodobému užívání. 

Efektivní možností léčby příznaků alergie je použití topických přípravků Livostin s léčivou látkou levokabastin-hydrochlorid. Livostin je nesedativní, lokální antihistaminikum s rychým nástupem účinku a prodlouženým působením. Livostin existuje ve formě očních kapek a nosního spreje.

Oční kapky Livostin jsou určeny k léčbě příznaků alergického zánětu očních spojivek (klasické i sezonní konjunktivitidy). Odstraňují svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky. Dávkují se dvakrát denně jednu kapku do každého oka.

Nosní sprej Livostin je určen k léčbě alergické rinitidy (senné rýmy). Zmírňuje obtíže, jako jsou například kýchání, rýma, svědění nosu, které jsou způsobeny alergií na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky. Dávkuje se dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně.

Účinek se u obou přípravků dostavuje velmi rychle, nejpozději do 15 minut po použití, a přetrvává až 12 hodin. Livostin mohou používat dospělí a děti od šesti let. Livostin není sedativní, a proto je vhodný i pro řidiče.

Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil Products Ltd. Maidenhead, Velká Británie

Místní zástupce: Johnson & Johnson s.r.o Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha, tel.: +420 227 012 111

Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

Co je alergie
Alergií nazýváme přehnanou, nepřiměřenou reakci imunitního systému organizmu na vnější podněty, které jsou běžnou součástí našeho okolí, tedy na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí.