Alergická onemocnění jsou známá od pradávna. Pojem alergie vznikl až ve dvacátém století a vyjadřuje obrannou reakci organismu. Žijeme dnes totiž v prostředí, které je mnohem příznivější pro vznik alergií než kdy jindy.

 
Co je alergie?

Alergie je stav přecitlivělosti našeho organismu na podněty z okolního prostředí. Říkáme jim alergeny. Dostáváme-li se často do kontaktu s látkou, která vyvolává alergickou reakci, tělo si vytváří nadměrné množství protilátek, které pak reakci vyvolají.

 
Co je atopie?

Náklonnost ke vzniku alergie je vrozená a označujeme ji jako atopii. Atopik sice má zvýšené riziko ke vzniku alergie a tvoří si více protilátek, ale nemusí u něho vždy alergie propuknout.

Alergeny:

Nejčastějšími alergeny jsou roztoči v domácím prachu, pyly, vzdušné plísně, hmyzí jedy, hlavně včel a vos. Početnou skupinu tvoří potravinové alergeny a léky. Výjimkou dnes nejsou ani alergie na exotická zvířata chovaná v domácnostech – několik pacientů vykázalo alergii např. na leguána. Jako alergen může působit i slunce nebo kovy.

 
Alergický pochod:

Hlavním zdrojem velmi agresivních alergenů jsou zvířata. Proto bychom měli pořizování mazlíčků zvážit, zvláště máme-li doma malé děti. U nich je totiž riziko pro rozvoj alergií největší. Zvláště u dětí s kojeneckým ekzémem, alergickou rýmou a astmatem. Říkáme tomu "alergický pochod". U 50-60 % dětí s ekzémem je riziko vzniku astmatu, u 35 % dětí či dospělých s alergickou rýmou je riziko dalšího vývoje astmatu.

U dítěte, jehož jeden rodič trpí alergií, je riziko vzniku alergického onemocnění 30 %. Jsou-li alergiky oba rodiče, zvyšuje se riziko na 60 %. Může se ale stát, že dědičný základ "přeskočí" jednu generaci.

 

Alergické děti většinou trpí:

           astmatem

           alergií horních cest dýchacích (pylová rýma, celoroční alergická rýma)

           potravinovými alergiemi

           kožními alergiemi (např. ekzémy, kopřivkou a otoky obličeje, rtů a očních víček)

           alergií na hmyz (hlavně na vosy a včely)

           alergií na léky

 

 

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku alergií?

  • Dědičnost
  • Vlivy prostředí
  • Zejména vysoká koncentrace kouře v uzavřených prostorách. V posledních 50 letech mnohonásobně stouplo znečištění ovzduší různými průmyslovými zplodinami, kouřovými i výfukovými plyny, dýcháme vzduch obsahující množství různých škodlivých látek včetně choroboplodných zárodků a alergenů. Zvláště v průmyslových oblastech.  Bydlení ve vlhkých bytech, s výskytem plísní na stěnách, se špatnou možností větrání.  
  • Výživa
  • Mateřské mléko zabezpečuje sice imunitu dítěte, ale to může od matky přijímat kojením také některé alergizující složky potravy – zejména potravinářské barvy, konzervanty apod.
  • Stres a fyzická zátěž
  • Porucha funkce nervového systému


Je možné alergiím předejít? 

Preventivní protialergická opatření jsou účinná zejména ještě před narozením dítěte. Platí to zejména o rodinách, kde se alergie již vyskytla a lze počítat se zvýšeným rizikem vzniku alergie u narozeného dítěte. Zvlášť rizikovou situací je, když těhotná žena je sama alergička.

O zásadách pro těhotné a pro zacházení s novorozencem ve vztahu k imunitě a alergiím připravíme zvláštní článek.
 

 

Reklama