O magických zrcadlech jste se na stránkách Ženy-in mohli dočíst nedávno. Při psaní o těchto tajuplných předmětech jsem narazila na jméno osoby, která ke světu magie a okultismu patří tak jako hvězdy k obloze. John Dee. Říká se o něm, že jen málokterá osoba dějin je opředená tolika tajemstvími jako osobní rádce anglické královny Alžběty I.

Jméno tohoto významného muže, který zřejmě ve své době dokázal měnit dějiny, jsem zaznamenala i v mnoha dalších spisech, které se týkaly věcí tajemných, mystických a neuchopitelných… Velký mág se narodil 13. června 1527 v Londýně, od mládí jej provázela pověst geniálního vědce a v osmnácti letech se stal profesorem řečtiny na univerzitě v Cambridge, kde ovšem dochází k události, která navždy změní jeho život.

Při studentském představení prý vytvářel triky tak šokující a překvapivé, že je obviněn z kacířství. Následně prchá John Deedo Evropy. Zde mladý John studuje alchymii a chemii, přednáší na univerzitách a poznává nejvýznamnější osobnosti své doby. Jeho poutavé přednášky uchvacují i knížata a dokonce i krále! I z tohoto důvodu se stává dvorním astrologem a matematikem. Při své pozdější cestě do Anglie je však opět obviněn z kacířství a 2. května 1555 je John Dee souzen tajným soudem Marie I. Tudorovny. V obvinění stojí: vyvolávání duchů, zaklínání, provozování magie, čarodějnictví a velezrada.

Hlavním důvodem jeho soudu je ale jeho údajné spojení s protestanty, kteří se snaží odstranit krvavou královnu. Jako je celý Johnův život protkán tajemstvím, je i v této situaci záhadně osvobozen a záhy po jeho osvobození královna Marie nečekaně umírá. Na trůn po její smrti usedá Alžběta I. a John Dee se stává jejím osobním rádcem a dvorním astrologem. Celé toto období je plné otazníků a pochybností… Dee se v této své životní roli podílí na reformě kalendáře, vyvíjí nový systém šifrované komunikace pro špiony, vytváří námořní mapy pro pirátské kapitány, podle nichž ti pak přepadávají španělské obchodní lodě. Podle legendy o velkém mágovi John Dee měl vlastnit magické obsidiánové zrcadlo, které mu umožňovalo nahlédnout do minulosti i do budoucnosti. Pro spojení s anděly má také míti černý krystal, jehož prostřednictvím jsou mu odhalována tajemství různých zasvěcenců, a díky němuž také dostává politické rady pro své přátele. 

Mnoho lidí se však domnívalo, že to nebyli andělé, ale démoni, s kterými skrze tento kámen komunikoval…

Byl to právě John Dee, kdo světu přinesl kódovací systém 007, který později Fleming použil při psaní Jamese Bonda. Dee byl ve své době dokonce považován za hlavního agenta Alžběty I. Zbudoval totiž síť agentů napříč celou Evropou a byl také vyslán na misi do Prahy na dvůr císaře Rudolfa II. Habsburského. Na tuto cestu se vydal s celou svou rodinou a svým přítelem, samotným Edwardem Kellym, další světoznámou postavou mystiky a esoteriky. Díky Edwardovi prý dokázal rozmlouvat s anděly. 

John Dee

Následně se několik let pohyboval na dvoře Štěpána Bathoryho a císaře Rudolfa. Udržoval vřelé styky s Vilémem z Rožmberka. I v této době se mu prý zjevovali andělé, kteří mu dávali rady pro politické veličiny, s kterými se stýkal. Kolem roku 1585 byl Dee ovšem ze země vyhoštěn a azyl našel právě u Viléma z Rožmberka na zámku v Třeboni. John Dee se však v roce 1588 vrací do své milované Anglie, kde celá jeho rodina umírá na mor. Roku 1609 tento svět opouští i jedna z velkých postav alchymie, magie a dalších věd a zároveň se stává nesmrtelným pojmem pro další generace… John Dee je z mnoha úhlů výjimečný fenomén, oslavovaný i zatracovaný muž, jehož život  a učení rozhodně stojí za to poznat.    

Zdroj fotek: wikipedia.net