Udržitelné cíle Alberta do roku 2025

al1.jpg

  • Snížení objemu neprodaných potravin o 55 % oproti roku 2016.
  • Snížení uhlíkových emisí z vlastního provozu o 50 % oproti roku 2018.
  • 100% recyklovatelné, znovupoužitelné nebo kompostovatelné obaly výrobků vlastních značek.
  • 55 % prodejů vlastních značek budou tvořit prokazatelně zdravé potraviny.
  • 100 % surovin definovaných jako kritické komodity bude u výrobků vlastních značek pocházet z certifikovaných zdrojů.

Nefinanční report Zdravě a udržitelně 2021 je určený odborníkům, zájmovým skupinám, ale i široké veřejnosti. „Albert je odpovědným obchodníkem a tato zpráva přehledně shrnuje naše dlouhodobé směřování k udržitelnosti. Velkým přínosem je zvýšení transparentnosti, protože report je strukturovaný v souladu s EGS principy, které se v budoucnu stanou povinnou součástí firemního reportování. Jsem ráda, že máme možnost takto otevřeně představit veřejnosti oblasti, jako je rozšiřování nabídky zdravých výrobků, omezování plýtvání potravinami, zlepšování životního prostředí či podpora komunit,“ jmenovala Martina Černá, ředitelka pro udržitelnost.

K dosavadním výsledkům Alberta v této oblasti jistě patří snížení uhlíkové stopy o více než 35 % ve srovnání s rokem 2018 anebo výrazný příspěvek v podobě potravinového daru 1 900 tun jídla, které Albert vloni daroval potravinovým bankám a stal se tak největším firemním dárcem. „Velmi hrdá jsem také na naši materiální i finanční pomoc potřebným, která se v loňském roce vyšplhala k 25 milionům korun,“ doplnila Martina Černá.

Albert myslí na zdraví zákazníků i kolegů

Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku. Ve více než 330 obchodech, online službě, třech distribučních centrech a centrále zaměstnává téměř 20 tisíc lidí. „Na naši udržitelnou misi bychom se nikdy nemohli vydat bez našich kolegů a kolegyň, kteří se každý den starají o to, abychom zákazníky inspirovali k dobrému jídlu a zdravému životnímu stylu,“ řekl s poděkováním Ctirad Nedbálek, vice prezident pro lidské zdroje a udržitelnost v Albertu.
Oblasti zdraví se první nefinanční report obchodníka věnuje detailně, a to jak s ohledem na nabídku výrobků v obchodech, tak se zaměřením na zaměstnance. Albert pro ně dlouhodobě nabízí řadu benefitů a aktivit v čele se srpnovým měsícem zdraví.

al2.jpg

 Dva roky do povinného reportování

Zpráva o udržitelnosti v Albertu vznikla s dvouletým předstihem před povinností, kterou velkým firmám uloží směrnice Evropské komise. „V našem prvním reportu jsme chtěli přehlednou formou, ale plně v souladu v takzvanými ESG požadavky zmapovat naše dosavadní výsledky i závazky do budoucna. Věříme, že zpráva přináší ucelený pohled na naše udržitelné aktivity i to, jak široce naši roli odpovědného obchodníka vnímáme,“ uzavřela Martina Černá.

Více na www.albert.cz
62bc5ca75af2aobrazek.png

Reklama