Křišťálově čistá akvária se dnem podobajícím se čerstvě vycíděné podlaze sice možná uspokojí pedantské duchy nebo chorobné estéty, pro toho, kdo někdy viděl skutečný svět pod vodou, však vyhlížejí trochu jako nemocniční pokoj oproti útulné hospůdce. O chovatelích „fanaticích", kteří svým rybám dopřávají pouze skleněné dno a pár hadic, ani nemluvě. Zkoušel jsem proto jít opačnou cestou: k nádrži, která se obejde nejen bez údržby, ale také bez filtrů, pump a chemických souprav.

Cíl byl dvojí. Spokojené ryby a spokojený majitel, který se nemusí děsit každého odpadlého listu a bez práce má stále k dispozici uklidňující pohled do malého kousku poměrně reálné přírody. 

Jedno z mých přírodních akvárií

 

Teoreticky to vypadá poměrně jasně: většina látek by i v akváriu měla procházet jakousi zmenšeninou přírodních koloběhů. Dodávat je nutné jen světlo, potravu (ani to ne vždy) a snad ještě teplo, alespoň pokud žijete v nevytopeném bytě. Ryby potřebují kyslík produkovaný rostlinami, vydechují oxid uhličitý, který potřebují rostliny. Potrava se mění v hnojivo", které se nakonec metamorfuje do nových rostlin. Jejich protrháváním by teoreticky měla péče končit.

Jak už to tak bývá, praxe potvrdila rčení, že šedá je každá teorie, zatímco strom života se zelená. Metodou pokusů a omylů se ukázalo, že pro fungující ekoakvárium" je třeba splnit řadu předpokladů, z nichž některé jsou celkem logicky předvídatelné, zatímco jiné poněkud překvapující. Tak si je shrňme:

A) Čím větší nádrž, tím lepší výsledky. Větší systém má pochopitelně větší setrvačnost, lépe se vyrovnává s výkyvy. Každé pravidlo ale má své výjimky: už přes půl roku mi velmi dobře prosperuje dvacetilitrové akvárium s dvanácti tetrami, kde jediné vstupy obstarává obyčejná žárovka a krmení.

B) Rozhodujícím faktorem jsou rostliny – čím více, tím lépe, nesmí však zastiňovat hladinu nebo si navzájem bránit v růstu. Vhodné pro tyto účely jsou pouze submerzní typy s velkou listovou plochou. Velmi se osvědčil jávský mech (Vesicularia dubyana), jehož houštiny s velkým členitým povrchem mají významnou stabilizující úlohu. Významnou roli hraje osvětlení.

Nemusí se zdát esteticky dokonalé, k poměrům v přírodě má ale mnohem blíž než klasické okrasné nádrže


C) Rybami je možné začít nádrž osazovat až po zřetelných známkách ujmutí rostlin. Počet obyvatel nádrže pak nezáleží ani tak na objemu vody (jak se často uvádí), ale spíš na stavu rostlinstva. Z toho vyplývá i poznatek, že rybí osádka by měla být zpočátku spíš nečetná, postupně ji ale lze zvyšovat. Nezbytným členem týmu" se tu stávají ryby odstraňující řasy.

D) Kritickým obdobím pro stabilizaci jsou přibližně první dva měsíce. Těžce nabyté zkušenosti ukázaly, že o tom, zda se voda nevratně zakalí, nebo se s prvotními zákaly vyrovná, do značné míry rozhoduje její původ. Vypadá to možná trochu kuriózně, ale po mnoha experimentech se jako nejvhodnější přirozený" zdroj ukázal být pražský vodovod.

E) Existuje řada živočišných druhů, které lze v akváriu využít jako přírodní filtr. Nejznámější jsou měkkýši filtrující vodu. Pokud zvolíme velké druhy (např. škeble rybničná), je třeba vzít v úvahu, že ryjí ve dně a jejich larvální stádia parazitují na rybách. Existují ale i malé druhy žijící usedle, například slávička mnohotvárná, nebo původní hrachovky a další. Je zde však riziko zavlečení parazitů a nemocí.

 
Čichavec zakrslý, kobaltová forma, jeden z mých chovanců...

F) Obecně platí, že na kvalitu vody má (vedle rostlin) pozitivní vliv především pestrá a vyvážená mikroflóra, jíž lze docílit především tím, že do vývoje prostředí v nádrži pokud možno nezasahujeme (nepřekrmovat, neměnit dno a vodu při prvním zákalu, nedovolit prachu, aby padal do nádrže atd.) Jediným nutným zásahem je občasné protrhávání rostlin a odsávání kalu.

Pokud se prostředí v nádrži jednou stabilizuje, můžeme mít radost z pohledu do skutečné zmenšeniny přírody řadu let. Odolnost takového systému pak je někdy až ohromující – na rozdíl od běžných akvárií dlouhodobě vydrží bez větších ztrát nejen dlouhodobé výpadky elektřiny, ale kupodivu i několikatýdenní neplánované výpadky" majitele v krmení a další péči. Současně je názornou ukázkou toho, jak skvěle by se vedlo přírodě, kdyby pán tvorstva netrpěl nutkáním k jejímu vylepšování.

Zdroj: www.akvarista.cz, autorem fotografií je také Jan A. Novák
Článek byl redakčně zkrácen.

Reklama