Hormonální antikoncepce patří k objevům moderní medicíny, které začaly od druhé poloviny 20. století zásadním způsobem ovlivňovat životní styl. Přípravky hormonální antikoncepce prodělaly během tohoto období řadu změn (úprava dávky, složení, dávkování, způsob podání).

I ženy během několika desítek let změnily své chování. Dle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR (ÚZIS) z roku 2012 rodí ženy později a stále více žen do 35 let věku řeší spíše studium a kariéru. S tímto trendem jdou ruku v ruce také požadavky na vhodnou dlouhodobou antikoncepci. V současné době je kladen jak mezi gynekology, tak i samotnými uživatelkami, důraz na tři vlastnosti moderní antikoncepce, kterými jsou jednoznačně – šetrnost, bezpečnost a spolehlivost.

prášky

Celosvětově je až 41 % těhotenství neplánovaných a 49 % z nich pak končí potratem

Dle statistik je na světě až 41 % těhotenství neplánovaných a téměř polovina z nich (49 %) končí umělým přerušením těhotenství [i]. Dle statistik ÚZIS z roku 2012 bylo pak v ČR dokonce 61% všech potratů bylo umělé přerušení těhotenství (tj. více jak 23 000).

V průzkumu provedeném v USA mezi 2 000 ženami bylo zjištěno, že až k 48 % neplánovaným těhotenství došlo během užívání antikoncepce, zejména z chyb při jejím užívání. Zároveň provedené studie potvrdily, že chyby v užívání kombinované perorální antikoncepce jsou přímo závislé na věku uživatelky. Nejvyšší míra chybovosti byla zaznamenána u náctiletých žen. Ačkoliv je krátkodobá antikoncepce (užívaná denně, týdenně nebo měsíčně [ii]) mezi ženami poměrně rozšířená, nemusí být dle výše uvedených statistik pro některé ženy právě tou nejvhodnější volbou. Mnoho žen také stále neví o dalších možnostech antikoncepce, které mohou lépe vyhovovat jejich individuálním potřebám, než které jim nabízí jejich současná forma antikoncepce [iii].

Zvolená antikoncepce by měla vždy respektovat individuální potřeby ženy

Mezi formy antikoncepce, které splňují současné nároky na moderní antikoncepci (tj. šetrnost, bezpečnost a spolehlivost) patří dlouhodobá antikoncepce ve formě nitroděložního tělíska. Ženy mohou vybírat mezi klasickými tělísky s obsahem kovu nebo nitroděložním hormonálním systémem. Mezi jednoznačné benefity tohoto druhu antikoncepce patří kromě spolehlivosti (srovnatelné se spolehlivostí při sterilizaci) také příznivé finanční hledisko oproti ostatním druhům antikoncepce (hormonální antikoncepce ve formě tablet, náplastí, vaginálních kroužků či injekcí). Právě finanční dopad vybrané antikoncepce je pro mnoho mladých žen při výběru antikoncepce nezanedbatelný. Navíc ženy požadují, aby byla zvolená antikoncepce pokud možno co nejšetrnější k jejich organismu a to i při jejím dlouhodobém užívání.

Nitroděložní hormonální systém – nejen pro ženy po porodu

Ačkoliv byla tato dlouhodobá antikoncepce donedávna možnou volbou zejména pro ženy po porodu, nově se na ni pohlíží také jako na vhodnou alternativou i pro ženy, které doposud nerodily a v nejbližší době těhotenství neplánují. Od letošního roku je i v ČR k dispozici nitroděložní hormonální systém, který ženám poskytuje dlouhodobou ochranu před nechtěným těhotenstvím až po dobu tří let. Tato forma antikoncepce poskytuje rovněž spolehlivý komfort ženám, kterým z jakéhokoliv důvodu nevyhovovalo každodenní užívání hormonální antikoncepce ve formě tablet, či v jejich užívání chybovaly a tím snižovaly jejich účinnost. Tato antikoncepce je rovněž vhodná i pro ženy, kterým byla kombinovaná hormonální antikoncepce kontraindikována. Nový nitroděložní hormonální systém byl schválen jako antikoncepce Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázán na lékařský předpis.  Systém je do dělohy zaveden během jednoduchého ambulantního zákroku u gynekologa. V případě, že se žena rozhodne otěhotnět, je možné jej kdykoliv vyjmout, přičemž úroveň plodnosti před zavedením je velmi rychle obnovenaii.  

Nitroděložní hormonální systém a mechanismus jeho fungování

Mechanismus účinku nitroděložního hormonálního systému kombinuje účinek gestagenní antikoncepce a nitroděložního tělíska, které působí v děloze jako cizí těleso a brání pohybu spermií. To ovšem platí jen pro spermie, které překonají bariéru v hrdle děložním (což je naprosté minimum spermií). Hormon obsažený v tělísku zahušťuje totiž hlen hrdla děložního, který se stává vazkým a pro spermie neprostupným. Hormonální nitroděložní systém také brání nárůstu děložní sliznice. Kombinace těchto tří účinků je příčinou velmi vysoké antikoncepční spolehlivosti hormonálního nitroděložního systému. V žádném případě tedy nitroděložní hormonální systém nezpůsobuje potrat – spermie se k vajíčku vůbec nedostanou, nemůže tedy ani dojít k oplodnění. Kromě jednoduchého užívání a velmi vysoké spolehlivosti, nitroděložní hormonální systém snižuje riziko zánětů dělohy a vejcovodů a rakoviny děložního těla.

Nitroděložní systém může být vhodnou volbou i pro rizikové pacientky

U určité podskupiny žen je nutné kvůli jejich zdravotnímu stavu věnovat volbě antikoncepce velkou pozornost. Jedná se zejména o ženy, u kterých jsou přítomny srdečně-cévní rizikové faktory, jako je obezita (BMI ≥ 30), kouření, hypertenze, diabetes s poruchou cév, poruchy tukového metabolizmu, nebo které trpí epilepsií, migrénami či poruchami jaterních funkcí např. v důsledku nedávno prodělané hepatitidy nebo mononukleózy. U těchto rizikových pacientek by nasazení kombinované hormonální antikoncepce (COC) mohlo zvýšit riziko vzniku tromboembolické nemoci (TEN), zhoršit stav onemocnění nebo vést ke snížení účinku COC vlivem užívaných leků.  Volbou číslo jedna se u těchto žen stává antikoncepce ve formě nitroděložního systém (IUS), z něhož se do děložní dutiny uvolňuje pouze gestagen, který působí převážně lokálně v děloze. IUS je možnou formou antikoncepce také pro ženy postižené poruchou funkce štítné žlázy (hyperfunkce nebo hypofunkce), u kterých se nedaří dobře zvládat léčbu. Vyšetření na hormony štítné žlázy se v rámci standardního gynekologického vyšetření neprovádí. Pokud si ovšem žena stěžuje na nepravidelný menstruační cyklus, je před nasazením antikoncepce nutno vyloučit poruchu štítné žlázy (odběr krve), kterou právě poruchy menstruačního cyklu doprovází. Při dobře léčené poruše štítné žlázy nejsou kontraindikovány ani COC. Estrogeny obsažené v COC sice zvyšují hladinu bílkovin tvořených v játrech, na které se hormony štítné žlázy váží, nicméně na samotnou tvorbu hormonů štítné žlázy mají spíše zanedbatelný vliv.  

Závěrem lze říci, že nový hormonální nitroděložní systém nabízí i dosud nerodícím ženám pohodlnou a účinnou možnost antikoncepce, která bude splňovat jejich individuální potřeby a na kterou nebudou muset myslet každý den, týden či měsíc. Zároveň patří tento druh nitroděložní antikoncepce k nejúčinnějším, nejšetrnějším a nejspolehlivějším dostupným formám současné antikoncepce na trhu. Může být také vhodnou volbou pro ženy, pro které by bylo nasazení kombinované hormonální antikoncepce rizikové vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

MUDr. Dagmar Makalová
gynekoložka

V současné době je kladen jak mezi gynekology, tak i samotnými uživatelkami, důraz na tři vlastnosti moderní antikoncepce, kterými jsou jednoznačně – šetrnost, bezpečnost a spolehlivost.

Jak jste na tom s antikoncepcí? Berete hormonální antikoncepci? Spoléháte se na plodné a neplodné dny nebo na šikovnost partnera? Preferujete pilulky nebo uvažujete o změně ? Co si myslíte o nitroděložním tělísku?  Jakou antikoncepci upřednostňujete? Která antikoncepce je podle Vás nejbezpečnější či nejšetrnější?

Zapojte se do redakční diskuse, ve které 3 z Vás odměníme balíčkem s úžasným čajem a čokoládou! Své příspěvky pište do diskuse pod článek.

mandle

 

[i] Singh et al. 2010 Unintended Pregnancy: Worldwide Levels, Trends, and Outcomes. Studies in Family Planning 41(4):241–250.

[ii] Piepert et al. 2011 Continuation and satisfaction of reversible contraception. Obstet Gynecol; 117:1105-13

[iii] Hooper et al. Attitudes, awareness, compliance and preferences among hormonal contraception users: a global, cross-sectional, self-administered, online survey. Clin Drug Investig. 2010; 20(11):749-763.

Zajímavé informace najdete na stránkách www.antikoncepce.cz

Čtěte naše články:

Reklama