K novoroční kampani Společnosti všeobecného lékařství na podporu snížení konzumace nasycených mastných kyselin s cílem prevence kardiovaskulárních onemocnění se připojily další profesní organizace.  Podporu vyjádřili Česká společnost pro aterosklerózu, Fórum zdravé výživy, Občanské sdružení Výživa dětí, STOB  a Společnost pro výživu. Prevenci kardiovaskulárních onemocnění, která jsou v České republice i v celé Evropě nejčastější příčinou úmrtí, by neměl podceňovat nikdo z nás. Snížení příjmu nasycených mastných kyselin je její podstatnou součástí, navíc tohoto snížení můžeme poměrně snadno dosáhnout sami a bez velkých omezení. Stačí namísto výrobků obsahujících převahu tuků živočišného původu konzumovat více těch s převahou tuků rostlinného původu. Více informací je k dispozici na stránkách kampaně www.nasyceneskodi.cz.  

Nasycené„Velmi jsem uvítal pozitivní odezvu lékařů z jiných organizací, kteří vyjádřili kampani svoji podporu,“ uvedl MUDr. Otto Herber, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. „Se zájmem se setkala i na lednové konferenci Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku, kde jsem cíle kampaně sděloval především kolegům z řad dětských kardiologů“, dodává MUDr. Herber.  V současné době se s informacemi lékařů mohou seznámit zájemci v ordinacích praktických lékařů a jejich čekárnách v celé ČR, a to ve formě informačních spotů a letáků. S informacemi o kampani i o doporučených krocích pro snížení zastoupení nasycených mastných kyselin v jídelníčku se mohou zájemci setkat v médiích a jsou poskytovány i na odborných lékařských akcích. I nadále se kampaň zaměřuje na informování a motivaci všech občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na snížení vlastního rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, a to bez ohledu na míru genetické zátěže, která při vzniku těchto onemocnění zdaleka nemusí hrát rozhodující roli.

Na co si tedy dát při sestavování jídelníčku pozor, a to především s ohledem na zastoupení tuků v něm, vysvětluje předseda České společnosti pro aterosklerózu, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.: „Především je nutné rozlišovat, které tuky jsou ty „dobré“ -  rostlinného původu (s výjimkou kokosového                                       a palmojádrového), které „špatné“ - živočišného původu (s výjimkou ryb) a celkově změnit životní styl. K této změně je potřeba přistoupit s vědomím, že má-li být účinná, musí být míněna jako trvalá a musí být uskutečňována po malých krocích“ upřesňuje.

Připomeňme si, že pro ozdravění jídelníčku a s tím spojené snížení zdravotních rizik, doporučují lékaři řídit se v každodenní praxi těmito pravidly:

  • odstraňovat před konzumací viditelný tuk z masa
  • upřednostňovat mléčné produkty se sníženým obsahem tuku
  • jíst více ryb a drůbeže místo červeného masa
  • používat rostlinné oleje a tuky (margaríny) místo másla a sádla
  • minimalizovat konzumaci tzv. skrytých tuků, většinou obsažených v potravinách živočišného původu (uzeniny, tučné mléčné výrobky apod.), ale i v tučném jemném a trvanlivém pečivu, cukrářských výrobcích
  • minimalizovat konzumaci smažených jídel

Více informací a ilustračních materiálů na www.nasyceneskodi.cz

Reklama