ayurveda

Ajurvéda je sanskrtské slovo, které můžeme přeložit jako „věda života“. Zrodila se ve starobylé Indii před 5000 lety a většina současných přírodních léčebných systému má kořeny právě v ní.

Ajurvéda nemocem předchází

ayurvedaMezi ájurvédou a klasickou západní medicínou jsou zásadní rozdíly. Západní medicína se obvykle zaměřuje na symptomy nemoci a léčí léčivy nebo chirurgickými zásahy. Ajurvéda se nezaměřuje na nemoc, nýbrž se snaží podporovat energeticky vyvážený stav těla. Když je tělo namáháno minimálním množstvím stresu a tok energie v těle je vyrovnaný, je přirozený tělesny obranný systém velmi silný, a může proto snadno chránit náš organismus proti chorobám. A tak se díky ajurvédě vlastně tělo ochrání samo. Kdo žije podle zásad ajurvédy,  konzumuje vyváženou stravu, snaží se bojovat proti stresu, meditovat, nepřepínat síly a udržovat pozitivní myšlení.

Jak vám teče energie

Není to však tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Energetické toky nejsou totiž u každého stejné - každý má svůj energetický vzorec. Tato konstituce je dána už při počet a zůstává nezměněna po celý život. Během života však na nás působí mnoho faktorů, které nám naši energetickou rovnováhu mohou narušit. Například emoční vypětí, špatná strava, nepřízeň počasí, zaměstnání, rodina… Jestliže pochopíme působení těchto faktorů,  můžeme pak minimalizovat jejich negativní účinky. Lépe řečeno: Rovnováha je naší pravou přirozeností, nerovnováha je narušením této přirozenosti, jinými slovy – nemoc. 

 Tři dóši

NagarjunaPodstata každého z nás se skládá ze tří základních principů (dóši), které se nacházejí v lidském těle i ve všech ostatních strukturách. Je to váta, pitta a kapha. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, ale jedna z nich je vždy dominantní, druhá je zastoupena méně a třetí z nich má vliv nejmenší. Podle ájurvédy je příčinou nemoci právě narušená rovnováha mezi těmito třemi principy, nebo přítomnost toxinů v těle.

Váta je kombinací éteru a vzduchu. Je to jemná energie spojená s pohybem. Řídí dýchání, mrkání, pohyby svalů a tkání, tlukot srdce a všechny pohyby cytoplazmy a buněčných membrán. V případě rovnovážného stavu váta podporuje kreativitu a flexibilitu, v opačném případě podněcuje strach a úzkost. U člověka, který má dominantní složku váta, nalézáme tyto rysy:

 • Lehká, štíhlá postava
 • Jakoukoli činnost provádí rychle
 • Nepravidelný hlad a trávení
 • Lehký přerušovaný spánek a nespavost
 • Nadšení, živost, představivost
 • Snadná vzrušivost, změny nálad
 • Rychle pochopí novou informaci, ale také rychle zapomene
 • Sklon ke starostem
 • Snadno se unaví, sklon k přepínání se
 • Duševní a fyzická energie přichází v návalech

Pitta je kombinací ohně a vody, je spojena s metabolismem. Řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu. V případě rovnovážného stavu podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv nenávist a žárlivost. U člověka typu pitta nalézáme tyto rysy:

 • Střední postava
 • Střední síla a výdrž
 • Velký hlad a žízeň, silné trávení
 • Sklon ke hněvu a podrážděnosti při stresu
 • Světlá nebo načervenalá kůže, často pihovatá
 • Averze ke slunci a horkému počasí
 • Podnikavý charakter, má rád náročné úkoly, cíle
 • Bystrý intelekt
 • Přesná, jasná řeč
 • Světlé, světle hnědé nebo zrzavé vlasy

Kapha je tvořena kombinací prvků země a vody. Tvoří kosti, svaly a šlachy; spojuje všechny buňky dohromady. Je „mazivem“ pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. V rovnovážném stavu vyjadřuje lásku, klid a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist. U člověka typu kapha převládají tyto rysy:

Masivní, silná postava i fyzická síla a výdrž

 • Stálá energie, pomalý v činnosti
 • Klidná, uvolněná osobnost
 • Chladná, tlustá, bledá, často mastná kůže
 • Pomalé pochopení nové informace, ale dobrá dlouhodobá paměť
 • Hluboký spánek
 • Sklon k obezitě
 • Pomalé trávení, mírný hlad
 • Srdečný, tolerantní, odpouštějící
 • Sklon k sobeckosti a samolibosti

Nikdo však není čistým typem, ale kombinací různých poměrů všech tří dóš. 

Ajurvéda púodle východu

.Ájurvéda se nesnaží nahradit západní medicínu. Existuje mnoho případů, kdy je lepší léčit chorobu pomocí běžných syntetických léčiv nebo chirurgického zákroku. Existuje však velmi mnoho onemocnění, chronických chorob a alergií, se kterými se západní medicína nedokáže vypořádat vůbec, nebo jen potlačit vnější symptomy. 

Jak se provádí diagnostika

Ajurvéda zná spolehlivé metody jak odhalit blížící se chorobu, ještě než se objeví se svými charakteristickými projevy. My tomu říkáme necítit se ve své kůži, ajurvéda nerovnováha dóš, nebo otrava toxiny. Pravidelným pozorováním pulsu, jazyka, tváří, očí, nehtů a rtů dokáží ajurvédští lékaři rozpoznat patologické symptomy a přijmout preventivní opatření ještě před tím, než se vlastní choroba projeví.

 Léčba

ayurveda

Všechny ajurvédské léčebné metody se snaží nastolit stav rovnováhy mezi třemi dóšami. Jedná se o velice jednoduché, ale mimořádně účinné metody. Po stanovení diagnózy může ájurvédský lékař doporučit změny v životním stylu, změny ve stravě, použití bylin apod. Pomocí ájurvédy je možné úspěšně léčit mnoho chorob (problémy kožní, nemoci dýchacího ústrojí, poruchy zažívacího ústrojí, rekonvalescence, bolesti hlavy, migréna, obezita, problémy krevního oběhu, gynekologické problémy, nemoci páteře, kloubů, svalů, nespavost, nemoci ze stresu).

 Uvolnění mysli

AyurvedaHněv, strach, obavy, nervozita, žárlivost, lakota a hrabivost jsou běžnými lidskými emocemi. A my se od dětství učíme tyto emoce nedávat veřejně najevo. Výsledkem je frustrace, nerovnováha, nemoc. Jak například odbourat vztek? Ajurvéda radí si svou narůstající emoci plně uvědomit, pozorovat tento pocit jak se rozvíjí od počátku do jeho konce. Díky sebepozorování můžeme poznat, kde je původ emoce, a tak daleko dříve odezní.

Podle ajurvédy může být jakákoli negativní emoce uvolněna skrze její plné uvědomění.

Paňčakarma

Je to soubor pěti základních metod očišťující nejen mysl, ale i tělo. Používá se jich například při přebytku hlenu v hrudníku, žluči ve střevech, kaphy v žaludku, nebo akumulaci plynů v tlustém střevě. Jsou to terapeutické zvracení (vaman), projímadla (virechan), léčebné klystýry (basti), promývání nosních dutin olejem (nasya) a čištění krve (rakta mosha). Jedná se o velmi účinnou detoxifikační terapii, která zbavuje tělo nahromaděných toxických látek. Zastánci ajurvédy tvrdí, že jsou jejich účinky až neuvěřitelné a působí blahodárně na celý organismus.

 Základní vlastnosti ajurvédy:

 • Léčí se vždy celé tělo, mysl i duše
 • Léky a potřebné věci pro léčbu jsou poměrně levné
 • Léky nemají vedlejší účinky
 • Každý ajurvédský lék je tonikem (posilujícím lékem)
 • Léčba je soustředěna na kořen nemoci, na její příčiny
 • Je kladen důraz na dlouhodobé dobré zdraví a přecházení nemocím
 • Zaměření především na správnou stravu a pití
 • Vychází ze snadných diagnostických metod
 • Ajurvéda je velmi blízká přírodě
 • Udržuje otevřený vztah k ostatním systémům medicíny
 • Vychází z přesné znalosti konstituce člověka

Zaujala vás před nástupem podzimních chřipek tato léčebná metoda? Obraťte se na odborníky:

 • Ayurmedic Ceylon, s.r.o., Na Šafránce 17, 101 00 Praha 10, tel.: 271 742 186, 271 742 350, fax: 777 081 577, e-mail: ayurmedic@ayurmedic.cz, http://www.ayurmedic.cz
 • Dokonce existují i zájezdy s ajurvédskou tématikou. Například CK AyurTour - pobyty s ajurvédskou léčebnou kúrou na Srí Lance: Na Křečku 348, 109 00  Praha 10, tel. 278 68 331, 603 539 180, e-mail: ayurtour@seznam.cz

Kafe podle Jakuba D. Kočího

Pro začátek můžete vyzkoušet aspoň Ajurvédské kafe, které si velice chválí redakční kolega Jakub D. Kočí. Doporučuje na závěr sníst i lógr, neboť obsahuje i léčivé bylinky. Koupit ji lze například v některých biopotravinách, nebo síti obchodů Diana.

Už máte nějaké zkušenost s ajurvédou? Věříte východním filosofiím, nebo jste spíš západní racionální typ?

Reklama