Nechat se zaměstnat přes agenturu je řešení, které vyhledává stále více lidí. Je to jistá a rychlá cesta, jak najít „padnoucí" časově omezené zaměstnání... Ve Francii, Velké Británii nebo v Irsku a ve Spojených státech amerických je agenturní zaměstnání běžné, u nás už také zapustilo kořeny. 

Třístranný vztah

Zaměstnanecký vztah v tomto případě existuje mezi dočasným pracovníkem a agenturou. Dočasný pracovník je svým zaměstnavatelem (agenturou) pronajímán třetí straně (uživatelské firmě) za účelem odvedení předem dohodnuté práce. Tento vztah mezi agenturou a uživatelskou firmou ošetřuje v zemích Evropské unie smlouva, v níž je také určeno, co bude pracovní náplní pracovníka, na jak dlouhou dobu a za jakou odměnu.
Personalisté a finanční manažeři si pochvalují agenturní zaměstnávání jako ideální způsob, jak zaměstnávat pracovníky na konkrétní časově omezenou dobu, nebo pro konkrétní projekt. Lidé, kteří si vybrali agenturní zaměstnání, si zase chválí větší osobní svobodu i to, že mohou pracovat třeba jen devět deset měsíců a pak se věnovat například studiu nebo rodině.
 
Kdo jsou agenturní zaměstnanci

Především jsou to lidé s kvalitní praxí a dobrými pracovními zkušenostmi. „Jednou skupinou jsou maminky na mateřské dovolené, pro které je výhodou to, že nevypadnou na příliš dlouhou dobu z profesního života a návrat po mateřské je tak pro ně jednodušší,“ říká Mirka Barčová z agentury Robert Half International a jmenuje další skupiny agenturních zaměstnanců: „Pro rodiče s malými dětmi je tato forma zaměstnávání výhodná vzhledem k možnosti rozvržení práce a volna, spolupracujeme například se ženami, které pracují od září do listopadu a od ledna do letních prázdnin, tedy v období, kdy fungují školy a školky. Je to pro ně výhodné z hlediska zabezpečení rodiny, dále také proto, že nemusí brát práci pod jejich úroveň nebo jít níž s penězi, a co je nejdůležitější, zůstávají v oboru.“

Takovou pozici bych přes inzerát nedostala

Petře Koukolové je 30 let, je absolventkou gymnázia a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Pracovala v obchodním oddělení velké firmy, odkud se rozhodla odejít, a teď našla přes agenturu novou práci. „Pro svoji zahraniční firmu obstarávám veškerou finanční agendu, zaúčtování přijatých a vydaných faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů, cestovních příkazů a připravuji podklady pro mzdy,“ vysvětluje a dodává: „Dostala jsem se díky agenturnímu zaměstnání na pozici na dobu neurčitou, na kterou bych se za normálních okolností, tedy kdybych hledala práci přes inzerát, nedostala.“

Všechny profese

Agenturní zaměstnávání bylo ještě v nedávné minulosti spojováno především s dělnickými profesemi, tato doba minula a klienty společností, které se agenturním zaměstnáváním zabývají, jsou firmy ze všech oborů podnikání průmyslu i služeb, zejména ale v oblasti financí a účetnictví, finančního controllingu, jde také o pozice finančních manažerů, krizových manažerů, auditorů nebo daňových poradců.

Stejné výhody jako zaměstnanci firmy

Agentura musí svému zaměstnanci vytvořit stejné podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci klienta. To se týká nejen finančního ohodnocení, ale i nároku na dovolenou nebo na stravenky. A pokud firma – klient dává svým zaměstnancům ještě třinácté platy, příspěvky na dovolenou, na kosmetiku, dopravu nebo kulturu, pak to všechno náleží i agenturnímu zaměstnanci.

Nechala jste se někdy zaměstnat agenturou? Pokud ano, s jakým výsledkem a pocity?

 

Reklama