ABUJA  - Nejvyšší představitel anglikánské církve v Nigérii sdělil četným místním polygamistům, že do budoucna budou muset vzdát přespočetných manželek
V dopisu věřícím arcibiskup Peter Akinola varuje, že mnohoženství je pro jeho církev zahanbující. Až dosud si přitom ti, kteří přestoupili z polygamistického náboženství na křesťanství, mohli stávající manželky ponechat.
Biskup téže církve Ali Buba Lamido řekl reportérům BBC, že je velmi těžké konvertovat muslimy, pokud jim není přislíbeno, že si své manželky mohou ponechat. Biskup Ali Buba ze severonigerijského státu Kaduna řekl, že v některých farnostech je až deset procent lidí, kteří žijí v mnohoženství.
Nigérie je rozdělená na převážně muslimský sever a křesťanský a animistický jih. Ale i tak je s 17,5 miliony anglikánů nigerijská anglikánská církev druhou největší anglikánskou obcí na světě.
Biskup Lamido však reportérům potvrdil, že polygamní konvertité nebudou moci zastávat v rámci církve vedoucí pozice dokud nepřijmou li monogamii a manželek navíc se nevzdají.
Reklama